školy

Na střední školy v kraji se v prvním kole dostalo 96 procent žáků. Volných míst je stále dost

Foto Olomoucký kraj

Přijímačky na střední školy byly úspěšné. V Olomouckém kraji se z devátých ročníků hlásilo téměř šest tisíc uchazečů, uspělo téměř 96 procent, tedy celkem 5 896. Většina z nich byla přijata na obor, který uvedla jako svou první prioritu. V prvním kole se nedostalo pouze 251 žáků, kteří mají nyní pár dní na podání přihlášek do druhého kola. Olomoucký kraj zveřejnil seznam volných míst, po prvním kole je jich volných přibližně 1 800.

Největší zájem byl o gymnázia, ale také o studium informačních technologií, pozemního stavitelství, strojních oborů, obchodní akademie a zdravotnických škol. Velmi nízký zájem je o obory spojené s uměleckořemeslným zpracováním dřeva, učební obory zaměřené na konkrétní dovednosti jako podkovář, zahradník, rybář, kominík, obráběč kovů a nástrojař.

XX. ročník soutěže „O pohár Zdravého města“ vyhrála 6.A ze ZŠ Železného

Foto Magistrát města Prostějova

Městská policie ve spolupráci s koordinátorkou Zdravého města a dalšími partnery uspořádala ve čtvrtek 18. dubna 2024 XX. ročník soutěže „O pohár Zdravého města“.

Soutěže se zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev složených z žáků šestých tříd. Celkem se zapojilo osm prostějovských základních škol. Děti musely projít osm stanovišť a co nejlépe splnit 16 úkolů. Ty pro ně připravili hasiči, Střední zdravotnická škola, záchranná služba, ČSOP Iris, Kontaktní centrum v Prostějově, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Sportcentrum, Městská policie Prostějov a Policie ČR.

Mezi nejlepšími učiteli v kraji je i prostějovská pedagožka

Foto olkraj.cz

I přes to, že Den učitelů je již za námi, dozvuky měl až do 3. dubna, kdy si celkem jednadvacet kantorů převzalo ocenění Učitel roku 2023. Odměny si převzali v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Cenu získala i Jana Kirchhofová z Obchodní akademie Prostějov.

Ocenění se už od roku 2011 předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže Olomouckého kraje.

Patnáct učitelů, které mohl nominovat kdokoliv, například i samotní žáci, si odneslo ocenění Učitel roku Olomouckého kraje. Další tři získali Cenu radního Olomouckého kraje pro oblast školství Aleše Jakubce. Celkem čtyři kantory pak zvlášť ocenil děkan Pedagogické fakulty Vojtech Regec.

Dnes je Den učitelů. Na kterého vzpomínáte Vy?

ilustrační foto

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá na 28. března. Dnes si totiž připomínáme výročí narození učitele národů – Jana Ámose Komenského (28.3.1592).

Na kterého svého učitele či učitelku vzpomínáte nejvíce vy? Já na svého profesora češtiny ze střední, který ve mě prohloubil lásku k literatuře. (ber)

Školy a školky přivítají své budoucí žáky. Už brzy u zápisu

Foto Magistrát města Prostějova

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění koná v pátek 26. dubna 2024, v čase od 12.00 do 18.00 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol se koná ve středu 15. května 2024 od 8.00 do 17.00 hodin. (red)

Zámek v Čechách pod Kosířem nabízí programy pro školy

Foto zámek Čechy pod Kosířem

Druhé pololetí sice teprve začalo, ale školní výlety je třeba plánovat dopředu. Své žáky můžete vzít i na zámek Čechy pod Kosířem.  Nabízí lektorované programy pro mateřské, základní a střední školy, zájmové kroužky i letní tábory.

„Letošní novinkou je např. program „Svatojánské tradice všemi smysly“ nebo "Pověsti v komiksu“. Kompletní nabídku a bližší informace naleznete na našich webových stránkách: https://www.zamekcechy.cz/…-19 ,“ doplnil kastelán Martin Váňa. (red)

Bezpečnost je na školách dobrá. A ještě se zvýší

ilustrační foto Policie ČR

Ačkoli je bezpečnost na středních školách v regionu dobrá, ve spolupráci s policejními odborníky se ještě navýší. Nová opatření souvisí s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Úroveň bezpečnosti zjišťoval Olomoucký kraj, coby zřizovatel většiny střeních škol, pomocí dotazníkového šetření.

„Získali jsme od škol zpětnou vazbu o tom, jak samy vnímají svoji vlastní bezpečnost. Většina ředitelů škol hodnotila úroveň zabezpečení dobře. Vždycky se dá ale něco zlepšit, takže na bezpečnosti žáků, ale i pedagogů a dalších svých pracovníků budou školská zařízení dál pracovat,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Zápisy do škol a školek se blíží

Foto Magistrát města Prostějova

Ředitelé městem Prostějovem zřizovaných základních škol a mateřských škol stanovili termín zápisu k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání následovně:

Zápis do základních škol se uskuteční v pátek 26. dubna 2024.

Zápis do mateřských škol se uskuteční ve středu 15. května 2024.

Na městem Prostějovem zřizovaných základních školách mohou zákonní zástupci dětí před termínem zápisu využít online podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Podání elektronické žádosti bude umožněno od 1. dubna 2024.

Bližší informace spolu s elektronickými formuláři budou zveřejněny na jednotlivých webových stránkách škol. (red)

Díky kraji získá 860 školáků obědy zdarma

ilustrační foto pixabay.com

Olomoucký kraj se opět zapojil do projektu Obědy do škol. Pro školní roky 2023/2024 a 2024/2025 má kraj z evropských a vlastních zdrojů k dispozici částku 18,8 miliónů korun. Zájem o bezplatné stravování vzrostl, a to o více než dvě stovky dětí.

Celkem jsme v tomto školním roce vyhověli třiadevadesáti žádostem o podporu. Na obědy zdarma má v tomto roce nárok 860 školáků. Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby měli všichni žáci přístup ke standardnímu stravování, bez rozdílu toho, v jaké sociální situaci se nachází,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Komise hodnotila návrhy na logo města. Nevybrala žádný

Foto Magistrát města Prostějova

Celkem sedm výtvarných návrhů na nové logo města Prostějova zaslali studenti a žáci prostějovských škol prostějovské radnici.

„Dva návrhy byly od studentů ART ECONu, jeden z Gymnázia Jiřího Wolkera, jeden ze ZŠ Melantrichova a trojice návrhů byla od žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose,“ vypočítala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.