školy

V září nastoupí do prostějovských škol 461 prvňáčků

Ilustrační foto pixabay.com

Na Prostějovem zřizovaných základních školách bylo podáno celkem 604 žádostí o přijetí k povinné školní docházce pro rok 2023/2024.

„Z toho 16 rodičů podalo žádost na dvě školy a 127 jich požádalo o odklad povinné školní docházky. Na školy tedy nastoupí v září 461 dětí,“ sdělila PvNovinkám tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová s tím, že z tohoto počtu má 74 dětí trvalý pobyt mimo území Prostějova. (ber)

Zápisy do základních škol se konají 21. dubna

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol se koná v pátek 21. dubna 2023 od 12.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady:

1. rodný list dítěte nebo výpis z matriky

2. občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

„Na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ,“ upozorňuje magistrát. (red)

Známe jména učitelů roku z Prostějovska. Nominovali je kolegové i žáci

Foto olkraj.cz

V mnoha sborovnách v Olomouckém kraji bylo 28. března veselo. Nejen kvůli Dni učitelů, ale také díky předávání cen ankety Učitel roku Olomouckého kraje. Ocenění obdrželo celkem dvacet jedna kantorů. Odměny si převzali v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

„Poslouchat medailonky jednotlivých pedagogů, kteří si chodili pro ocenění, bylo pohlazením na duši. Jsem rád, že každoročně oceňujeme práci, která mnohdy není vidět, a přitom je tak důležitá. Pro Olomoucký kraj je rozvoj vzdělávání prioritou. Všem kantorům patří velký dík za práci, kterou vykonávají,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Ocenění se už od roku 2011 předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Zápisy do škol a školek se blíží

Ilustrační foto MMPv

Ředitelé městem Prostějovem zřizovaných základních škol a mateřských škol už stanovili termín zápisu k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání.

Zápis do základních škol se uskuteční v pátek 21. dubna 2023, zápis do mateřských škol ve středu 10. května 2023.

Na městem Prostějovem zřizovaných základních školách mohou zákonní zástupci dětí před termínem zápisu využít online podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Podání elektronické žádosti bude umožněno od 1. dubna 2023.

Bližší informace spolu s elektronickými formuláři budou zveřejněny na jednotlivých webových stránkách škol. (red)

Vojenské lesy zvou školní týmy do mezinárodní přírodovědné soutěže YPEF

ilustrační foto VLS a.s.

Žáci a studenti z okolí šesti přírodních lokalit ve správě Vojenských lesů a statků ČR (VLS) budou mít na přelomu zimy a jara možnost zapojit se do celoevropské znalostní soutěže o přírodě YPEF 2023 (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích). Místní kola této soutěže, v níž o úspěchu rozhodují znalosti o lesích, lesnictví a přírodě, pro ně zorganizují lesní pedagogové státního podniku již podeváté. Možnost budu mít i děti a mládež z našeho regionu.

Týmy se do místních kol mohou hlásit prostřednictvím elektronického formuláře na www.ypef.cz.  Pro Vyškovsko a Prostějovsko zastřešuje soutěž divize Plumlov, eva.weisgarberova@vls.cz.  Koná se ve středu 22. února 2023 v 8:00 hodin a je pro 15 týmů z Vyškovska v ZŠ Plumlov a ve čtvrtek 23. března 2023 v 8:00 hodin pro dalších 15 týmů z Prostějovska v Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov.

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov už ve čtvrtek!

Foto archiv ber

Zítra, ve čtvrtek 10. listopadu, se v době od 8 do 17 hodin koná v prostorách Společenského domu Prostějov přehlídka středních škol SCHOLARIS.

Ve Společenském domě se opět, pod taktovkou organizace Scholaservis, uskuteční přehlídka středních škol, učilišť i gymnázií. Na takzvané Burze škol mohou budoucí studenti a studentky načerpat důležité informace. Připraveny budou opět ukázky různých oborů, návštěvníci, zejména z řad žáků devátých tříd, obdrží řadu informací, které mohou být velmi nápomocny v následném rozhodování. (ber)

Mezi zelené školy půjde 150 tisíc korun. I do našeho regionu

Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj finančně podpoří školy, které se věnují environmentální výchově, ekologii a ochraně životního prostředí. V rámci soutěže Zelená škola mezi ně rozdělí 150 tisíc korun. Do projektu se přihlásilo na 20 zájemců.

„Cílem soutěže je, aby školáci a studenti měli kladný vztah k životnímu prostředí a aktivně se ho snažili ovlivňovat,“ přiblížil Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Každá ze škol, která vyhrála ve své kategorii, získá finanční příspěvek 25 tisíc korun. Mezi úspěšné soutěžící patří i Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace a Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52.

Do základních škol nastoupí 474 prváků

foto Magistrát města Prostějova

V Prostějově už proběhly zápisy do městem zřizovaných základních škol. Zaevidováno bylo celkem na 642 žádostí.

„Letos máme k přijetí k povinné školní docházce 642 žádostí zákonných zástupců dětí, z toho 126 zákonných zástupců podalo současně žádost o odklad povinné školní docházky,“ vypočítává náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý.

Jak doplňuje, někteří rodiče podali žádost o umístění na dvě nebo i tři základní školy, takže se počet přijímaných dětí fakticky zmenšuje o 32.

„Podle těchto údajů se tedy bude přijímat 474 dětí. Pro srovnání – loni bezprostředně po zápisu to bylo 452 dětí. Drobotiny ve školních lavicích bude tedy více,“ usmívá se náměstek Krchňavý. (red)

3D tiskárny nebo robotické učební pomůcky. Školství v kraji prochází velkou změnou

ilustrační foto Olomoucký kraj

Zavádění moderních technologií do škol v Olomouckém kraji nabývá na tempu. Jen za uplynulých šest let šlo do rozvoje školství v regionu více než 1,6 miliardy korun. Účelem investic byla modernizace školství a samotného způsobu vzdělávání.

„Nejde jen o moderní technologie a modernizaci školních budov, ale také o změnu přístupu pedagogických pracovníků, kteří už nejsou jen zprostředkovateli vědomostí, ale mají nově roli průvodců, kteří směřují pozornost žáků a studentů správným směrem,“ uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Strategie vzdělávací politiky se v Olomouckém kraji uskutečňuje prostřednictvím akčních plánů. Ty se zaměřily na podporu vzdělávání v základních, středních i vyšších odborných školách, stejně jako na modernizaci středisek volného času.

Prostějovští učitelé převzali ocenění

foto Magistrát města Prostějova

V divadelním sále prostějovského Národního domu proběhlo tradiční oceňování nejlepších pedagogů Prostějova.

Ocenění v roce 2022 bylo uděleno těmto pedagogům:

Liliana Pospíšilová, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

Zuzana Somrová, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Lenka Horáková, MŠ Prostějov, Šárka 4a

Irena Adámková, DD a ŠJ Prostějov

Pavlína Přikrylová, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

Iveta Vykydalová, ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24