bezpečnost

Bezpečnost je na školách dobrá. A ještě se zvýší

ilustrační foto Policie ČR

Ačkoli je bezpečnost na středních školách v regionu dobrá, ve spolupráci s policejními odborníky se ještě navýší. Nová opatření souvisí s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Úroveň bezpečnosti zjišťoval Olomoucký kraj, coby zřizovatel většiny střeních škol, pomocí dotazníkového šetření.

„Získali jsme od škol zpětnou vazbu o tom, jak samy vnímají svoji vlastní bezpečnost. Většina ředitelů škol hodnotila úroveň zabezpečení dobře. Vždycky se dá ale něco zlepšit, takže na bezpečnosti žáků, ale i pedagogů a dalších svých pracovníků budou školská zařízení dál pracovat,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Studenti SŠDAM se stali figuranty v projektu Nehodou to začíná

Foto FB SŠDAM

Kino Metro přivítalo ve čtvrtek 15. února žáky 3. ročníků, kteří se zúčastnili interaktivního preventivně edukačního pořadu určeného všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel.

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu. Lektor a jeho hosté kladli důraz především na vlastní úsudek a odpovědnost každého řidiče.

S lehkostí a humorem a na základě skutečných případů připomněli důležitost dodržování pravidel silničního provozu, seznámili publikum s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Čas byl i na “dramatizaci” konkrétních situací, které mohou (nejen) mladé řidiče na jejich cestách potkat.

Kontroloři odhalili přes tisíc nedostatků. V marketech vadí zaskládané únikové cesty

Foto HZS Olomouckého kraje

Celkem 56 nákupních center či supermarketů prověřili na konci roku 2023 kontroloři HZS Olomouckého kraje v souvislosti s dodržováním předpisů o požární ochraně. Při mimořádné celokrajské kontrole prověřovali především, zda jsou v objektech volné únikové cesty a přístupné hasicí přístroje.

V sedmi případech museli přistoupit k udělení pokuty. Nedostatky se týkaly hlavně neprůchodných únikových cest, které byly ve většině případů zatarasené paletami se zbožím. V případě požáru by tak mohla být evakuace zákazníků a zaměstnanců značně ztížena. Na odstranění nedostatků dohlédneme při následné tematické kontrole.

Blíží se „Dušičky“. Buďte opatrní na silnicích i pietních místech

ilustrační foto Policie ČR

Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých. Pozůstalí v tento „dušičkový“ čas vzpomínají na své zemřelé příbuzné či přátele a hojně navštěvují hřbitovy, aby uctili jejich památku.

Četnější návštěvnosti na místech posledního odpočinku však mohou zneužít lapkové, kteří těží z nepozornosti příchozích. Stačí opravdu jen malá chvilka, aby kabelka či jiná cenná věc položená na náhrobku či lavičce nepozorovaně zmizela. Nenechávejte proto své věci bez dozoru. Pamatujte také na řádné zabezpečení svých vozidel. Stává se, že lidé vytáhnou ze zavazadlového prostoru květiny či jiné dekorace a vypraví se na hřbitov, aniž by si uvědomili, že nezamkli vozidlo. Kabelka viditelně odložená na sedačce je pak pro zloděje snadnou kořistí.

Krajská dotace podpoří modernizaci operačního střediska městské policie

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov získalo krajskou investiční dotaci z dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Přijetí částky 150 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Modernizace centrální UPS pro pracoviště operačního střediska městské policie“, v rámci projektů prevence kriminality, pro letošní rok na svém posledním jednání odsouhlasili radní.

Zaměstnanci Magistrátu absolvovali bezpečnostní seminář s Policií České republiky

Foto Magistrát města Prostějova

Zaměstnanci Magistrátu města Prostějova se zúčastnili bezpečnostního semináře vedeného Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Statutární město Prostějov společně s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje v úterý 14. března zrealizovali v prostorách kina Metro70 bezpečnostní metodický seminář „Ozbrojený útočník“ pro téměř 200 zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. Obdobné semináře zacílené na školní prostředí město společně s policií realizovali v předchozích letech také v některých prostějovských základních školách pro pedagogický a nepedagogický personál, bez přítomnosti žáků těchto škol.

Preventivní vlak bezpečné železnice dorazí i do Olomouce

Foto ČD

Po dvouleté přestávce zaviněné protiepidemickými opatřeními se na české koleje vrací Preventivní vlak bezpečné železnice, společný projekt Správy železnic, Českých drah a ČD Cargo. Během května ho čekají čtyři zastávky, ta první 17. a 18. května na hlavním nádraží v Olomouci.

Preventivní vlak bezpečné železnice navštěvuje česká a moravská nádraží již od roku 2007, určený je pro žáky vyšších tříd základních škol a studenty středních škol, kterým ukazuje, jak také může skončit zbytečné riskování, hazard či nepozornost v blízkosti kolejí či přímo na nich.

Jste cyklisté, připomínají koloběžkářům povinnosti policisté

Foto Plicie ČR

S příchodem jara začíná v silničním provozu opět sílit podíl koloběžek a stále oblíbenějších elektrokoloběžek. Je třeba si uvědomit, že užívání takového prostředku zejména městské mobility má svá pravidla a v případě jejich nedodržení se takový uživatel může vystavit postihu ze strany policistů, ne-li zranit sebe, či někoho jiného. Policisté se proto v tomto období zaměřují mimo jiné na kontrolu těchto jednostopých strojů a jejich uživatelů.

Upozorňují je hlavně na skutečnost, že uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi, koloběžka je zařazena mezi jízdní kola a podléhá povinné výbavě. Můžete se s ní mimo jiné vydat na silnici, využit cyklostezek, nelze ji však k jízdě užít na chodníku, ani k přejíždění přechodů pro chodce. Tam ji můžete pouze vést.

Strážníci se zaměřili i na kontroly koloběžek

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Obliba sdílených koloběžek se stala mezi lidmi v Prostějově velice populární a samozřejmě jízda na takovém prostředku je zejména pro mladší generace hodně lákavý způsob dopravy. Ne každý je ale zodpovědný řidič a zná pravidla pro jízdu na takovémto typu dopravního prostředku. Proto se Městská policie zaměřila v rámci preventivní akce na jezdce na elektrokoloběžkách.

Jejich uživatelům zejména vysvětlila, že jezdec na takové koloběžce je podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích účastníkem silničního provozu a pohlíží se na něj jako na cyklistu. Uživatelé koloběžek byli poučeni, že se nesmí jezdit po chodníku a jízda na takovém dopravním prostředku je určena pouze pro jednu osobu. Rovněž jsou povinni dodržovat dopravní předpisy úplně stejně, jako když jedou na kole. Další problémy, které jsou s příchodem elektrokoloběžek spojeny je parkování.

Používání zábavné pyrotechniky má svá pravidla, připomínají policisté

Ilustrační foto pixabay.com

K oslavám konce roku tradičně patří také odpalování ohňostrojů a obecně používání zábavné pyrotechniky. Předpokládáme, že tento rituál je zažitý tak důkladně, že ani v letošním, celosvětovou pandemií poznamenaném roce, si ho mnoho lidí neodpustí.

Proto jako každý rok přicházíme s preventivními radami, jak se zábavnou pyrotechnikou zacházet, abyste se nestali objektem nechtěného zájmu policistů, případně nevyvolali jinou aktivitu záchranných složek:

 

· V žádném případě nepoužívejte podomácku vyrobenou pyrotechniku, zakoupenou se nesnažte vylepšovat.

· Nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti.