kontroly

Policisté se zaměřili na alkohol, drogy a mládež

Foto PČR

V průběhu minulého týdne proběhlo v Olomouckém kraji, stejně jako ve všech koutech republiky, bezpečnostní opatření s názvem „Alkohol, drogy a mládež“. Opatření bylo zaměřeno na kontrolu dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a hazardních hrách.

Policisté během pěti dnů ve spolupráci s celníky, zástupci České obchodní inspekce, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, strážníky městské policie i pracovníky OSPOD provedli více jak sto kontrol v restauracích, klubech, hernách, zábavních podnicích, ale i parcích, kde se často zdržují mladiství a nezletilí. „Kontroly odhalily tři podnapilé nezletilce, dvě dívky a jednoho chlapce. O situaci jsme informovali zákonné zástupce dětí. Ve všech případech dále zjišťujeme, jak se osoby mladší osmnácti let k alkoholu dostaly.

Hranice okresu kontroluje 26 policejních stanovišť

foto Policie ČR

Do kontrol ohledně pohybu osob mezi jednotlivými okresy má Územní odbor Prostějov v současnosti vyčleněny tři desítky policistů.

„Dohlížejí na 26 různých stanovišť, mezi kterými se podle potřeb přesunují," sdělila PvNovinkám policejní mluvčí Miluše Zajícová. Policie podle jejich slov bude v dalších dnech reagovat nasazením sil a prostředků podle aktuálního vývoje situace. „Hlídky budou sloužit společně s příslušníky Armády ČR," doplnila mluvčí. (ber)

Hranice okresů v kraji kontroluje 250 policistů na 170 místech

foto Policie ČR

V rámci Olomouckého kraje je do bezpečnostního opatření v souvislosti s omezením volného pohybu osob zapojeno aktuálně cca 250 policistů, kteří provádějí kontroly na 170 vytipovaných místech. Jedná se o dálnice, silnice I., II. a III. třídy. Všechna stanoviště nejsou obsazena po celý den.

„Každá hlídka má přidělená dvě až tři stanoviště, na nichž střídavě zajišťuje výkon služby. Hlídka se pohybuje mezi danými stanovišti v nepravidelných časových intervalech, a to dle aktuální potřeby. Předběžné máme v rámci Olomouckého kraje dohodnutou spolupráci s Armádou České republiky a rovněž s Celní správou," uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejší s tím, že posilování výkonu služby těmito složkami by mělo být zahájeno po schválení a vyřízení veškerých náležitostí během úterý a středy tohoto týdne.

V noci nehlídkovali jen policisté a strážníci, ale i Barunka

Foto PČR

Na vskutku netradiční pomocnici natrefili v úterý 27. ledna 2021 před půlnocí policisté v Postřelmově. Když projížděli centrem obce, zaznamenali v jedné z bočních ulic pohyb.

„Hej, co to bylo?“, zazněla nejistě položená otázka uvnitř služebního vozidla. „Buď hodně škaredej pes, nebo prase“, usoudil kolega a do ulice zajel. „B“ bylo správně! V záři světlometů se v celé své kráse promenádovalo prase. A noční hlídkování se mu rozhodně zamlouvalo, protože dostat jej zpět do chlívku byl rozhodně pořádný oříšek. Kvůli snadnějšímu odchytu a zjištění majitele, požádali policisté o pomoc strážníky MP Zábřeh vybavené odchytovou tyčí.

Strážníci opět kontroluji vchody domů. V rámci akce „Máte uzavřeno?“

ilustrační foto MP

Mezi preventivní úkoly strážníků, které přispívají k ochraně majetku občanů města Prostějova, patří kontroly vchodů bytových domů převážně na sídlištích. Důvodem je předcházení případným krádežím ve sklepech a zamezení pohybu nezvaných návštěvníků po domě. Městská policie tak chce lidem pomoci předcházet krádežím a upozornit je, aby zlodějům neulehčovali práci. 

Strážníci se zaměřují i na obhlídku bytových domů, zda mají dobře zajištěné vchodové dveře, a to nejen v nočních hodinách ale i přes den. O proběhlé kontrole informuje obyvatele domu vylepený letáček. Namátkové kontroly ukázaly, že občané se snaží svá obydlí a věci ve společných prostorách domu chránit. Od 1. července zkontrolováno 194 vchodů. Z toho čtyři vchody nebyly uzavřeny. I nadále v průběhu letních prázdnin budou strážníci v této činnosti pokračovat.

Policisté kontrolují jako o Velikonocích i dodržování karantény

ilustrační foto Policie ČR

Během probíhajících Velikonočních svátků policisté kromě každoročního zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel v silničním provozu dohlížejí také na dodržování vládních nařízení, vyhlášených v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19.

"Za oba dosavadní dny jsme přijali bezmála padesát oznámení na porušování vládních nařízení. Většinou se mělo jednat o neužití ochrany dýchacích cest a shromažďování většího než povoleného počtu osob, případně kombinaci těchto jednání. Ve čtyřech případech bude věc k dořešení oznámena příslušnému správnímu orgánu," uvedl policejní mluvčí František Kořínek. 

Policie chytala "karanténové" rychlíky

foto Policie ČR

Ve čtvrtek 2. dubna se v Olomouckém kraji konala dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy. V celém kraji dopravní policisté zaznamenali 70 případů překročení maximální povolené rychlosti.

"30 přestupků vyřešili na místě v příkazním řízení uložením pokuty a 40 přestupků postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Rekordmany dne byli dva řidiči, kteří v obcích překročili rychlost o více jak 30 km/h.  Na Jesenicku řidič projížděl obcí rychlostí 92 km/h a na Šumpersku rychlostí 81 km/h," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policejní razie půjdou po konzumaci alkoholu náctiletými

ilustrační foto PČR

Začíná série celostátních kontrol zaměřených na prodej alkoholu dětem a mladistvým. Policisté společně s dalšími úřady tak reagují na to, že skoro všichni nezletilí mají předčasné zkušenosti s popíjením alkoholu. Kontroly budou po celém území republiky až do konce roku. První fáze takzvané „akce Alkohol“ začne už v pátek 9. října, skončí o týden později. Další fáze mají následovat.

„Budou probíhat od října do prosince po celém území České republiky,“ potvrdila Renata Hladná z odboru protidrogové politiky Úřadu vlády.
Pokud policisté zjistí nějaký přestupek, můžou dát na místě blokovou pokutu až 5000 korun. Týká se to nejen majitelů a vedoucích podniků, ale i číšníků, kteří nezletilým alkohol prodají.

Opět probíhají letní kontroly hygieniků!

ilustrační foto KHS Pardubického kraje

 

Oddělní hygieny výživy při Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se každoročně zaměřuje na kontroly především stánků rychlého občerstvení či občerstvení se sortimentem masných specialit.

Mimo klasickou kontrolu osobní a provozní hygieny, včetně dodržení technologie, je dozor zaměřen na odběry pokrmů. „Probíhá odběr vzorků teplých pokrmů pro stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků u tepelně opracovaných mas či ryb. Sledujeme kvalitu používaných olejů ve smažících zařízení za pomocí rychlotestů. Jsou realizovány odběry zmrzlin, kde se zaměřujeme především na stránku mikrobiologickou a to nejen z hlediska zdravotní závadnosti, ale i jako ukazatel provozní a osobní hygieny.

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí prodejcům lihovin milionové pokuty

ilustrační foto

 

Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních, je každá osoba, která chce prodávat lihoviny (i rozlévané) na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude uskutečňovat. 

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na e-mailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.

"Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu do výše jednoho milionu korun," upozorňuje tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová.