rychlost

Jezdíme rychle, zjistili opět policejní kontroly

ilustrační foto Policie ČR

Ve středu se policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování povolené rychlosti motorových vozidel. V Olomouckém kraji policisté zkontrolovali dvě stě třicet řidičů a zjistili sto sedmnáct přestupků.

Téměř všechny vyřešili na místě a na pokutách vybrali pětašedesát tisíc korun. „Nejvyšší povolenou rychlost překročilo devadesát motoristů. Jedenáct řidičů při jízdě telefonovalo, pět jich nepoužilo bezpečnostní pás a pět jelo s vozidly v nevyhovujícím technickém stavu. Policisté také přistihli jednoho řidiče pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem jiné návykové látky,“ konstatoval policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)

Kontrolní měření prověřilo tachometry

Foto ber

V sobotu 3. června měli řidiči motorových vozidel možnost nechat si změřit rychlost. Kontrolní měření probíhalo na silnici od kruhového objezdu v Domamyslicích po křižovatku směrem na Smržice. Akci připravila Městská policie Prostějov. Celkem se na kontrolní měření dostavilo 73 motoristů, z toho 4 řidiči motocyklů.

„V pěti případech ukazatel rychlosti podměřoval, například radarem bylo naměřeno 82 km/hod. a na ukazateli ve vozidle řidičem zjištěno 70 km/hod. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou odchylkou. Řidičům, kterým tachometr podměřoval byl doporučen servis nebo alespoň to, aby si dávali pozor, neboť ne svojí vinou mohou překročit zákonem stanovenou rychlost. U trojice automobilů se ukazatel rychlosti zcela shodoval s naměřenou hodnotou mobilním radarem. U ostatních byla vesměs zjištěna odchylka do 10 procent, pouze u jedenácti vozidel byla vyšší.

Mladá řidička se s tím nepárala. Po Dobromilicích uháněla stovkou

ilustrační foto Policie ČR

V sobotu dopoledne prováděla hlídka kontrolu vozidel, zda dodržují v obci Dobromilice stanovenou a zákonem danou rychlost v obci. Při této činnosti naměřil radar u vozidla Š Rapid projíždějící obcí rychlost 97 km/h.

„Hlídka vozidlo dojela a předepsaným způsobem zastavila. Přistoupila k vozidlu a zjistila, že nezodpovědným pirátem silnic je tentokrát mladá 24letá žena,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že podezřelá předložila všechny doklady ke kontrole a dechovou zkouškou se neprokázalo, že by řídila pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že řidička překročila danou rychlost o více jak 40 km/h nemohla jí být v příkazním řízení uložena bloková pokuta, a proto bylo sepsáno oznámení, které bude řešit příslušný správní orgán. (red)

Závodníci za volantem. Dva si to Dobromilicemi hnali stovkou

ilustrační foto Policie ČR

V obci Dobromilice policisté v pondělí kontrolovali, zda řidiči dodržují stanovenou rychlost při průjezdu obcí. Bylo odhaleno několik hříšníků, kteří byli za překročení rychlosti pokutováni. Dva z nich ale skončí ve správním řízení.

V obci překročili stanovenou rychlost o více jak 40 km/h. „Prvnímu 36letému řidiči jsme naměřili rychlost 95 km/h a druhému 48letému řidiči 94 km/h. Ani u jednoho se nepotvrdilo, že by řídili pod vlivem alkoholu. U mladšího řidiče byl proveden také orientační test na návykové látky se stejným výsledkem," konstatovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že za uvedený přestupek jim hrozí pokuta v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. (red)

Zapojte se do Speed Marathonu 2023, vzkazují řidičům policisté

ilustrační foto Policie ČR

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti.

Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. „Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích,“ vzkazuje Hana Rubášová, tisková mluvčí PP ČR a dodává: “ Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.“

Radary nás nutí jezdit pomaleji. Přestupků jsou ale stále stovky měsíčně

ilustrační foto ber

Měřič rychlosti v Brněnské ulici v Prostějově je v provozu od října 2021, v průběhu roku 2022 byly spuštěny radary v  Dolní a  Olomoucké ulici. Záhy přibude i radar ve Vrahovické. Ani represe v podobě pokut mnohé řidiče nepřinutily dodržovat povolenou rychlost.

„I když se jedná o dobu provozu cca více jak roku provozu, lze říci, že v Brněnské ulici  přispěl měřič ke značnému zklidnění dopravy. Zjištěný počet přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti se ale stále měsíčně pohybuje kolem 600 – 800,“ říká ředitel MP Prostějov Libor Šebestík.

V pátky jezdí řidiči rychle a v pondělí se zbytkovým alkoholem

ilustrační foto Policie ČR

Jak policisté počátkem roku avizovali, snaží se snížit počet tragických dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji, a za tímto účelem zvyšují dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu.

V pátek 27. ledna se zapojili do letošní druhé celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti jízdy motorových vozidel. "Při akci jsme zkontrolovali přes 200 vozidel. Zjistili jsme 83 dopravních přestupků a 74 z nich jsme vyřídili na místě. Od řidičů jsme vybrali 56 tisíc korun. Sedmdesát řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Pod vlivem alkoholu jsme žádného řidiče nepřistihli, ale pod vlivem jiných návykových látek jsme jednoho hříšníka nachytali," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vrahovicemi se hnal skoro stodvacítkou. Změřili ho strážníci

Ilustrační foto ber

V pondělí se strážníci zaměřili na měření rychlosti vozidel v obci. Místa, kde měření probíhá, jsou schválena Policií ČR. V odpoledních hodinách probíhalo měření rychlosti ve Vrahovicích na ulici Československého armádního sboru.

Zde byli během hodiny hlídkou změřeni tři řidiči, kteří v tomto úseku nedodrželi zákonem stanovenou padesátku. „Nejvyšší naměřená rychlost byla po odečtu toleranční odchylky 66 km/h. Dva přestupky strážníci vyřešili s řidiči na místě, jeden byl předán příslušnému správnímu orgánu k dořešení," uvedla komisařka Tereza Greplová. 

Nové policejní bavoráky neošálíte. Jejich radar nelze detekovat

Foto Policie ČR

Již několik měsíců policisté využívají nová vozidla BMW, která jsou vybavena měřičem rychlosti. V minulém týdnu policisté z moravského Speciálního oddělení dohledu v rámci výkonu služby na dálnici D1 ve směru od Prahy změřili zahraničnímu řidiči rychlost 214 km/h (po odečtu tolerance 207 km/h), a to v úseku, kde je povolená rychlost 130 km/h.

„Zahraniční řidič musel na místě složit kauci ve výši 10 000 Kč. Za přestupek ve správním řízení řidiči hrozí pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a 5 trestných bodů,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová.

Nutno dodat, že novou měřící techniku policejních bavoráků v současné době není možné detekovat žádným technickým prostředkem. Takže mohu z plynu, číhat mohou kdekoli. (ber)

Radary ulovily 655 rychlíků. Jen za květen

Ilustrační foto ber

Jen za měsíc květen naměřily automatické radary v Prostějově 655 překročení povolené rychlosti v obci.

„Upozorňujeme řidiče, aby dodržovali nejvyšší povolenou rychlost a zbytečně se rizikovým chováním nevystavovali finančnímu postihu za přestupkové jednání,“ vzkazuje za Městskou policii Prostějov komisař Petr Zapletal. 

Navíc překročení nejvyšší rychlosti, povolené zákonem nebo dopravní značkou, o více jak 5 km/h a méně než 20 km/h v obci, spadá do bodového systému a řidiči jsou následně uděleny 2 body. (red)