rychlost

Hon na silniční hříšníky vyhráli policisté

ilustrační foto Policie ČR

V pondělí 25. března 2024 v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu prostějovského územního odboru dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo zapojeno 16 policistů, kteří zkontrolovali celkem 178 motorových vozidel. „V jednom případě odhalili řidiče pod vlivem alkoholu a další dva měli pozitivní orientační test na návykové látky. V rámci kontrol byl také zjištěn řidič s vysloveným platným zákazem řízení motorových vozidel, který řídil navíc vozidlo s neplatnou registrační značkou. Dalších 28 přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě v celkové částce 19 900 Kč," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Řidiči stále překračují rychlost

ilustrační foto Policie ČR

Za uplynulý víkend policisté v Olomouckém kraji uskutečnili několik dopravně bezpečnostních akcí. V pátek 22. března se zaměřili na řidiče, jak se věnují řízení. O den později se účastnili celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na dodržování rychlosti.

Policisté během dvou dnů zkontrolovali 430 vozidel, zjistili 154 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 225 tisíc korun. „Nejčastější přestupek, který řešili, bylo překročení maximální povolené rychlosti, tu překročilo dvaaosmdesát motoristů. Třináct řidičů drželo při jízdě hovorové zařízení, patnáct jich jelo po dálnici bez zaplaceného poplatku a osmnáct motoristů jelo s vozidlem v nevyhovujícím technickém stavu. Policisté zároveň přistihli sedm řidičů pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem jiné návykové látky," doplnil policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)

Speed Marathon 2024 se blíží. Navrhněte místa pro radary policejních hlídek!

ilustrační foto Policie ČR

Stejně jako v předchozích letech se policisté v Olomouckém kraji budou neustále věnovat situaci na silnicích a dálnicích. Také letos se proto připravují na svoji účast v celostátní dopravně preventivní akci s názvem SPEED MARTATHON.

Každý rok dopravní experti vyhodnocují rok předešlý a vytvářejí dopravně bezpečnostní plány pro daná teritoria. Součástí těchto expertiz je také určování rizikových míst z hlediska překračování nejvyšší povolené rychlost. Kromě dopravních expertů však mohou i sami občané aktivně vytipovat riziková místa a upozornit na ně v internetovém hlasování. V měsíci březnu sami občané píší, kde by podle nich měli být nejčastěji policejní hlídky, a v jakých úsecích by měli vykonávat dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Řidiči, nohu z plynu. V ulicích měří radary

Foto Městská policie Prostějov

K měření rychlosti stacionárními stanicemi, které provozuje Městská policie, byly v Prostějově vybrány čtyři ulice, a to Brněnská, Dolní, Olomoucká a Vrahovická. V současné době probíhá měření na všech uvedených místech.

Stanoviště byla schválena Policií ČR, která je vyhodnotila a doporučila pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména s ohledem na všechny účastníky dopravy. Mobilním radarem mají strážníci oprávnění měřit rychlost v Prostějově celkem na 16 místech schválených Policií ČR, a to v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací. (red)

Rychlostní limity v obcích řidiči moc nedodržují

ilustrační foto Policie ČR

V pátek 19. ledna se dopravní policisté v celém Olomouckém kraji v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřili především na dodržování rychlostních limitů v obcích i mimo ně. Zkontrolovali celkem 234 motorových vozidel a zjistili celkem 80 přestupků, z toho 72 vyřešili na místě uložením pokut v celkové výši 99 200 Kč. Zbylých 8 přestupků postoupili k dořešení příslušným správním orgánům.

„Nejčastějším přestupkem bylo překročení maximální povolené rychlosti v obci, a to v 38 případech, rychlostní limit mimo obec pak překročilo 8 řidičů. Mimo to policisté také v 16 případech zjistili, že kontrolovaný vůz má propadlou technickou prohlídku. Řešili ale i jiné přestupky, např. nesprávný způsob jízdy, telefonování za jízdy, nezaplacené dálniční poplatky apod.," konstatovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Jezdíme rychle, zjistili opět policejní kontroly

ilustrační foto Policie ČR

Ve středu se policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování povolené rychlosti motorových vozidel. V Olomouckém kraji policisté zkontrolovali dvě stě třicet řidičů a zjistili sto sedmnáct přestupků.

Téměř všechny vyřešili na místě a na pokutách vybrali pětašedesát tisíc korun. „Nejvyšší povolenou rychlost překročilo devadesát motoristů. Jedenáct řidičů při jízdě telefonovalo, pět jich nepoužilo bezpečnostní pás a pět jelo s vozidly v nevyhovujícím technickém stavu. Policisté také přistihli jednoho řidiče pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem jiné návykové látky,“ konstatoval policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)

Kontrolní měření prověřilo tachometry

Foto ber

V sobotu 3. června měli řidiči motorových vozidel možnost nechat si změřit rychlost. Kontrolní měření probíhalo na silnici od kruhového objezdu v Domamyslicích po křižovatku směrem na Smržice. Akci připravila Městská policie Prostějov. Celkem se na kontrolní měření dostavilo 73 motoristů, z toho 4 řidiči motocyklů.

„V pěti případech ukazatel rychlosti podměřoval, například radarem bylo naměřeno 82 km/hod. a na ukazateli ve vozidle řidičem zjištěno 70 km/hod. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou odchylkou. Řidičům, kterým tachometr podměřoval byl doporučen servis nebo alespoň to, aby si dávali pozor, neboť ne svojí vinou mohou překročit zákonem stanovenou rychlost. U trojice automobilů se ukazatel rychlosti zcela shodoval s naměřenou hodnotou mobilním radarem. U ostatních byla vesměs zjištěna odchylka do 10 procent, pouze u jedenácti vozidel byla vyšší.

Mladá řidička se s tím nepárala. Po Dobromilicích uháněla stovkou

ilustrační foto Policie ČR

V sobotu dopoledne prováděla hlídka kontrolu vozidel, zda dodržují v obci Dobromilice stanovenou a zákonem danou rychlost v obci. Při této činnosti naměřil radar u vozidla Š Rapid projíždějící obcí rychlost 97 km/h.

„Hlídka vozidlo dojela a předepsaným způsobem zastavila. Přistoupila k vozidlu a zjistila, že nezodpovědným pirátem silnic je tentokrát mladá 24letá žena,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že podezřelá předložila všechny doklady ke kontrole a dechovou zkouškou se neprokázalo, že by řídila pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že řidička překročila danou rychlost o více jak 40 km/h nemohla jí být v příkazním řízení uložena bloková pokuta, a proto bylo sepsáno oznámení, které bude řešit příslušný správní orgán. (red)

Závodníci za volantem. Dva si to Dobromilicemi hnali stovkou

ilustrační foto Policie ČR

V obci Dobromilice policisté v pondělí kontrolovali, zda řidiči dodržují stanovenou rychlost při průjezdu obcí. Bylo odhaleno několik hříšníků, kteří byli za překročení rychlosti pokutováni. Dva z nich ale skončí ve správním řízení.

V obci překročili stanovenou rychlost o více jak 40 km/h. „Prvnímu 36letému řidiči jsme naměřili rychlost 95 km/h a druhému 48letému řidiči 94 km/h. Ani u jednoho se nepotvrdilo, že by řídili pod vlivem alkoholu. U mladšího řidiče byl proveden také orientační test na návykové látky se stejným výsledkem," konstatovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že za uvedený přestupek jim hrozí pokuta v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. (red)

Zapojte se do Speed Marathonu 2023, vzkazují řidičům policisté

ilustrační foto Policie ČR

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti.

Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. „Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích,“ vzkazuje Hana Rubášová, tisková mluvčí PP ČR a dodává: “ Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.“