řidiči

Hon na silniční hříšníky vyhráli policisté

ilustrační foto Policie ČR

V pondělí 25. března 2024 v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu prostějovského územního odboru dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo zapojeno 16 policistů, kteří zkontrolovali celkem 178 motorových vozidel. „V jednom případě odhalili řidiče pod vlivem alkoholu a další dva měli pozitivní orientační test na návykové látky. V rámci kontrol byl také zjištěn řidič s vysloveným platným zákazem řízení motorových vozidel, který řídil navíc vozidlo s neplatnou registrační značkou. Dalších 28 přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě v celkové částce 19 900 Kč," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Speed Marathon 2024 se blíží. Navrhněte místa pro radary policejních hlídek!

ilustrační foto Policie ČR

Stejně jako v předchozích letech se policisté v Olomouckém kraji budou neustále věnovat situaci na silnicích a dálnicích. Také letos se proto připravují na svoji účast v celostátní dopravně preventivní akci s názvem SPEED MARTATHON.

Každý rok dopravní experti vyhodnocují rok předešlý a vytvářejí dopravně bezpečnostní plány pro daná teritoria. Součástí těchto expertiz je také určování rizikových míst z hlediska překračování nejvyšší povolené rychlost. Kromě dopravních expertů však mohou i sami občané aktivně vytipovat riziková místa a upozornit na ně v internetovém hlasování. V měsíci březnu sami občané píší, kde by podle nich měli být nejčastěji policejní hlídky, a v jakých úsecích by měli vykonávat dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Rychlostní limity v obcích řidiči moc nedodržují

ilustrační foto Policie ČR

V pátek 19. ledna se dopravní policisté v celém Olomouckém kraji v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřili především na dodržování rychlostních limitů v obcích i mimo ně. Zkontrolovali celkem 234 motorových vozidel a zjistili celkem 80 přestupků, z toho 72 vyřešili na místě uložením pokut v celkové výši 99 200 Kč. Zbylých 8 přestupků postoupili k dořešení příslušným správním orgánům.

„Nejčastějším přestupkem bylo překročení maximální povolené rychlosti v obci, a to v 38 případech, rychlostní limit mimo obec pak překročilo 8 řidičů. Mimo to policisté také v 16 případech zjistili, že kontrolovaný vůz má propadlou technickou prohlídku. Řešili ale i jiné přestupky, např. nesprávný způsob jízdy, telefonování za jízdy, nezaplacené dálniční poplatky apod.," konstatovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

FTL ocenilo řidiče rekordmany

Foto FTL

V areálu akciové společnosti FTL- First Transport Lines, a.s.,Letecká 8, Prostějov se v sobotu 6. ledna 2024 uskutečnilo tradiční vyhodnocení nejlepších řidičů. Odměnu převzali řidiči z rukou prezidenta FTL Jaroslava Hanáka za účasti ostatních členů vedení společnosti a vedoucího dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově Pavla Beneše.

Mimořádného úspěchu se podařilo dosáhnout řidičům mezinárodní kamionové dopravy panu Milanu Harikovi a Vlastimilovi Dospivovi, kteří za volantem odjeli bez nehody neuvěřitelných 3 250 000 km. Z řidičů autobusové divize dosáhl úctyhodných 1 750 000 km bez nehody pan Anton Pohlodka.

Vyhodnoceným zaměstnancům patří velké uznání a poděkování. Všem řidičům přejeme mnoho dalších šťastných kilometrů bez nehod.

Divize FTL-BUS

Jorda Jiří 250 000 km

Sedlář Jaromír 250 000 km

Urban Stanislav 250 000 km

Vasický David 250 000 km

2. Mistrovství ČR řidičů ZZS vyneslo kraji dvě medaile!

Foto Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

V sobotu 16. září se v areálu Barum v Otrokovicích konalo 2. Mistrovství ČR řidičů Zdravotnické záchranné služby. Soutěžilo v něm 27 borců ze všech ZZS ČR ve 4 disciplínách – slalom, jízda na přesnost, test z pravidel silničního provozu a výměna pneumatiky.

Gratulujeme i všem ostatním kolegům z jiných krajů, ať už byli na bedně či nikoliv – bylo to boží a vy všichni jste byli maximálně profesionální, kolegiální a za každé situace s úsměvem na rtech, prostě PARTA! A o tomhle tato práce vždycky byla, je a bude,“ vzkázala mluví ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková spolu s poděkováním Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p.o. a Zlínskému kraji, díky kterým soutěž proběhla. (red)

Policisté vrazili na silnice. A za volantem chytili hned šest opilců

ilustrační foto ber

V pondělí v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu územního odboru Prostějov dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená zejména na kontrolu dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo nasazeno 20 policistů, kteří zkontrolovali 315 vozidel a odhalili celkem 27 přestupků. 21 z nich bylo vyřešeno v příkazním řízení v celkové částce 4000 Kč. „Zbývajících 6 přestupků se týkalo požití alkoholu před jízdou a ty byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu," doplnil informaci policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Řidiči stále riskují. Na přejezdech

Foto Policie ČR

V pátek 5. května proběhla krajská dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na kontrolu řidičů u železničních přejezdů. Policisté při akci kontrolovali respektování dopravního značení na železničních přejezdech a další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s železničním přejezdem.

„Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje,“ říká policejní preventistka Zuzana Slabá s tím, že za loňský rok 2022 bylo v Olomouckém kraji 18 mimořádných událostí na železničním přejezdu, z toho srážku 3 lidé nepřežili.

Na železničním přejezdu řidič nesmí:

Řidiči v kraji na pokutách zaplatili 91 tisíc korun

Policie ČR

Policisté v Olomouckém kraji se v minulém týdnu účastnili nejen celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, zaměřené na používání bezpečnostních pásů, ale věnovali se i krajským preventivním akcím. Ty cílily na řidiče motorových vozidel, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, nepřekračují rychlost a také mířily na tranzitní řidiče.

Policisté při akcích zkontrolovali téměř 1 600 vozidel, zjistili 217 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 91 000 korun. V rámci dvoudenní akce ROADPOL zaměřené na používání bezpečnostních pásů policisté přistihli třiapadesát nepřipoutaných řidičů a dalších dvacet motoristů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Jedenáct řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky. Čtyři řidiči řídili pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky.

Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023

Foto plakát

V letošním roce proběhne dalších 70 vzdělávacích kurzů pro začínající mladé řidiče po celé ČR. V uplynulé dekádě byli ve srovnání s průměrem EU mladí řidiči v ČR nadprůměrně nebezpeční, proto je nutné pokračovat v jejich navazujícím vzdělávání i po závěrečné řidičské zkoušce. Začínající mladí řidiči se mohou zdarma přihlásit do zdokonalovacích kurzů na www.startdriving.cz

Mladí jedinci ve věku 18-24 let jsou nejohroženější věkovou skupinou účastníků silničního provozu. „V roce 2024 se i Česká republika zařadí ke státům, které mají zaveden řidičák na zkoušku. Nejen zavedením zkušebního období pro novopečené řidiče, ale také zavedením zdokonalovacího kurzu pro potenciálně rizikové nové řidiče. Dané opatření společně s modelem přípravy nových řidičů nazývaným L17, tj.

Zapojte se do Speed Marathonu 2023, vzkazují řidičům policisté

ilustrační foto Policie ČR

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti.

Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. „Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích,“ vzkazuje Hana Rubášová, tisková mluvčí PP ČR a dodává: “ Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.“