řidiči

2. Mistrovství ČR řidičů ZZS vyneslo kraji dvě medaile!

Foto Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

V sobotu 16. září se v areálu Barum v Otrokovicích konalo 2. Mistrovství ČR řidičů Zdravotnické záchranné služby. Soutěžilo v něm 27 borců ze všech ZZS ČR ve 4 disciplínách – slalom, jízda na přesnost, test z pravidel silničního provozu a výměna pneumatiky.

Gratulujeme i všem ostatním kolegům z jiných krajů, ať už byli na bedně či nikoliv – bylo to boží a vy všichni jste byli maximálně profesionální, kolegiální a za každé situace s úsměvem na rtech, prostě PARTA! A o tomhle tato práce vždycky byla, je a bude,“ vzkázala mluví ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková spolu s poděkováním Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p.o. a Zlínskému kraji, díky kterým soutěž proběhla. (red)

Policisté vrazili na silnice. A za volantem chytili hned šest opilců

ilustrační foto ber

V pondělí v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu územního odboru Prostějov dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená zejména na kontrolu dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo nasazeno 20 policistů, kteří zkontrolovali 315 vozidel a odhalili celkem 27 přestupků. 21 z nich bylo vyřešeno v příkazním řízení v celkové částce 4000 Kč. „Zbývajících 6 přestupků se týkalo požití alkoholu před jízdou a ty byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu," doplnil informaci policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Řidiči stále riskují. Na přejezdech

Foto Policie ČR

V pátek 5. května proběhla krajská dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na kontrolu řidičů u železničních přejezdů. Policisté při akci kontrolovali respektování dopravního značení na železničních přejezdech a další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s železničním přejezdem.

„Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje,“ říká policejní preventistka Zuzana Slabá s tím, že za loňský rok 2022 bylo v Olomouckém kraji 18 mimořádných událostí na železničním přejezdu, z toho srážku 3 lidé nepřežili.

Na železničním přejezdu řidič nesmí:

Řidiči v kraji na pokutách zaplatili 91 tisíc korun

Policie ČR

Policisté v Olomouckém kraji se v minulém týdnu účastnili nejen celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, zaměřené na používání bezpečnostních pásů, ale věnovali se i krajským preventivním akcím. Ty cílily na řidiče motorových vozidel, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, nepřekračují rychlost a také mířily na tranzitní řidiče.

Policisté při akcích zkontrolovali téměř 1 600 vozidel, zjistili 217 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 91 000 korun. V rámci dvoudenní akce ROADPOL zaměřené na používání bezpečnostních pásů policisté přistihli třiapadesát nepřipoutaných řidičů a dalších dvacet motoristů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Jedenáct řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky. Čtyři řidiči řídili pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky.

Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023

Foto plakát

V letošním roce proběhne dalších 70 vzdělávacích kurzů pro začínající mladé řidiče po celé ČR. V uplynulé dekádě byli ve srovnání s průměrem EU mladí řidiči v ČR nadprůměrně nebezpeční, proto je nutné pokračovat v jejich navazujícím vzdělávání i po závěrečné řidičské zkoušce. Začínající mladí řidiči se mohou zdarma přihlásit do zdokonalovacích kurzů na www.startdriving.cz

Mladí jedinci ve věku 18-24 let jsou nejohroženější věkovou skupinou účastníků silničního provozu. „V roce 2024 se i Česká republika zařadí ke státům, které mají zaveden řidičák na zkoušku. Nejen zavedením zkušebního období pro novopečené řidiče, ale také zavedením zdokonalovacího kurzu pro potenciálně rizikové nové řidiče. Dané opatření společně s modelem přípravy nových řidičů nazývaným L17, tj.

Zapojte se do Speed Marathonu 2023, vzkazují řidičům policisté

ilustrační foto Policie ČR

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti.

Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. „Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa?  Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích,“ vzkazuje Hana Rubášová, tisková mluvčí PP ČR a dodává: “ Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.“

Radary nás nutí jezdit pomaleji. Přestupků jsou ale stále stovky měsíčně

ilustrační foto ber

Měřič rychlosti v Brněnské ulici v Prostějově je v provozu od října 2021, v průběhu roku 2022 byly spuštěny radary v  Dolní a  Olomoucké ulici. Záhy přibude i radar ve Vrahovické. Ani represe v podobě pokut mnohé řidiče nepřinutily dodržovat povolenou rychlost.

„I když se jedná o dobu provozu cca více jak roku provozu, lze říci, že v Brněnské ulici  přispěl měřič ke značnému zklidnění dopravy. Zjištěný počet přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti se ale stále měsíčně pohybuje kolem 600 – 800,“ říká ředitel MP Prostějov Libor Šebestík.

Speed Marathon v kraji odhalil rychlíky

foto Policie ČR

Ve čtvrtek 24. března v rámci mezinárodní spolupráce organizace ROADPOL proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti v obci a mimo obec.

Dvaačtyřicet policistů zkontrolovalo přes 400 vozidel v Olomouckém kraji. Plánovaná akce byla řidičům dopředu známa, a přesto při ní policisté zjistili 123 dopravních přestupků. Z toho 107 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 58 000 korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 93 řidičů. Policisté přistihli 5 řidičů pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových látek.

Zkontrolujte si dálniční známku. Za jízdu bez ní hrozí pokuty

Ilustrační foto ber

Systém elektronické dálniční známky, který spravuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a provozuje státní podnik CENDIS, funguje v Česku od 1. prosince 2020, tedy déle než rok. V následujících dnech skončí řadě řidičů platnost roční známky, proto by si měli zkontrolovat, do kdy přesně jim platí a případně včas koupit novou. Jde to jednoduše na webu edalnice.cz.

 Na rozdíl od dřívějších papírových kupónů si u elektronické dálniční známky mohou motoristé sami vybrat, od kdy jim začne platit. Kdo si nepamatuje zvolené datum, může si ho snadno zjistit na webu edalnice.cz. Ověření platnosti konkrétní elektronické dálniční známky je velmi jednoduché a nezabere ani minutu. Stačí na webu edalnice.cz zadat příslušnou SPZ. Systém pak vypíše konkrétní datum i čas, od kdy a do kdy je daná e-známka platná.

Čtyři řidiči pod vlivem drog a senior po čtyřech rumech

ilustrační foto Policie ČR

Na jednoho řidiče pod vlivem alkoholu a čtyři řidiče s pozitivními testy na drogy ve čtvrtek 2. prosince narazili policisté na Prostějovsku.

Prvního 21letého řidiče vozidla Audi A3 policisté zastavili po půl osmé ráno na ulici Olomoucká v Prostějově. Policisté jej při dopravní kontrole podrobili testu na přítomnost jiných návykových látek, který byl pozitivní na amfetamin – metamfetamin a THC.

Před devátou hodinou dopoledne policisté zastavili 21letého řidiče vozidla Škoda Octavia na Janáčkově ulici v Prostějově. Provedený test na přítomnost jiných návykových látek odhalil u řidiče přítomnost THC, amfetamin – metamfetamin a opium.