dopravně-bezpečnostní akce

Policisté vybrali za jediný den 76 tisíc na pokutách

ilustrační foto Policie ČR

V pátek 26. dubna 2024 proběhla v celém Olomouckém kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na věnování se řízení vozidla, telefonování za jízdy a na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Policisté na silnicích v kraji zkontrolovali celkem 361 vozidel. Zjistili 78 přestupků, z nichž 67 vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení v celkové výši 76 100 Kč. Zbylých 11 přestupků postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Hon na silniční hříšníky vyhráli policisté

ilustrační foto Policie ČR

V pondělí 25. března 2024 v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu prostějovského územního odboru dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo zapojeno 16 policistů, kteří zkontrolovali celkem 178 motorových vozidel. „V jednom případě odhalili řidiče pod vlivem alkoholu a další dva měli pozitivní orientační test na návykové látky. V rámci kontrol byl také zjištěn řidič s vysloveným platným zákazem řízení motorových vozidel, který řídil navíc vozidlo s neplatnou registrační značkou. Dalších 28 přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě v celkové částce 19 900 Kč," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

"Agenti" získali své certifikáty

Foto MMP

Po úspěšné akci, která se uskutečnila na konci letních prázdnin (3. 9. 2023) v Kolářových sadech a přilákala zhruba 1500 dětí i dospělých, byly v pondělí 25. 9. 2023 předány ceny třem náhodně vylosovaným rodinám, které splnily všechna „agentská stanoviště“ a získaly certifikát „Agentů“.

Ceny předávala náměstkyně primátora Marcela Župková za přítomnosti ředitele Městské policie Prostějov, ředitele Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, policejní komisařky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a manažerky prevence kriminality Magistrátu města Prostějova.

OBRAZEM: Okresní kolo dopravní soutěže vyhrála družstva vesnických škol

Foto PCŘ Prostějov

 

Ve dnech 14. a 15. května proběhlo na dopravním hřišti v Prostějově okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů čtyřčlenných družstev. Ve čtvrtek byly soutěže určeny žákům prvního a v pátek druhého stupně základních škol.

Této již tradiční akce se v roli pořadatelů účastnili i policisté dopravního inspektorátu v Prostějově, společně se strážníky Městské policie, studenty Střední zdravotnické školy, pracovníky Odboru dopravy magistrátu města Prostějov a Centra služeb pro silniční dopravu.

Policisté vyrazili na další dopravně bezpečnostní akci

Foto PČR

 

Dnes 25. 2. 2015 od 7:00 do 8:00 hodin proběhla v Olomouci DBA zaměřená na kontrolu požití alkoholu před jízdou. Řidiči si neuvědomují, že když večer konzumují alkoholické nápoje, mohou být ještě ráno ním ovlivněni. Často se jedná o tzv. zbytkový alkohol, který také může způsobit nesoustředěnost nebo otupělost.

"Řidičům jsme při dnešní akci nechtěli jen nerozdávat pokuty, ale také rady ve formě informační kartičky s orientační dobou odbourávání alkoholu a jednorázový alkoholtestr. Během hodiny jsme zkontrolovali 42 řidičů a jednu cyklistku. Všichni naší kontrolou prošli v pořádku, pouze u jednoho řidiče bylo dechovou zkouškou zjištěno 0,18‰ alkoholu v dechu. Věc bude prostoupena do přestupkové komise. Cyklistka měla vše v pořádku a dostala od nás reflexní pásek ke zvýšení osobní bezpečnosti v silničním provozu," uvedla policejní mluvčí Marta Vlachová.

Uskutečnila se akce Vidět a být viděn!

Foto PČR

 

Celkem 32 osobních motorových vozidel zkontrolovali v rámci akce „Vidět a být viděn" policisté DI Prostějov v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPu. Akce se konala v pátek 14. 11. 2014 v Anenské ulici v Prostějově. 

"Po běžné silniční kontrole jsme řidičům nabídli možnost nechat si od zkontrolovat světla profesionálním regloskopem, což je přístroj určený pro kontrolu a seřizování světlometů a měření intenzity osvětlení motorových vozidel. Tuto možnost využilo 29 řidičů a 5 z nich bylo následně upozorněno na závadu v osvětlení, s doporučením na její odstranění," uvedl policejní preventista František Kořínek.

Dopravně bezpečnostní akce odhalila hříšníky

ilustrační foto

 

V pondělí 24. března v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu okresu Prostějov dopravně bezpečnostní akce. Policisté zkontrolovali 376 vozidel a zjistili 17 přestupků.

Policisté se zaměřili zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek ze strany řidičů a povinností, vyplývajícím jim ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Zjistili sedmnáct přestupků – jednalo se o nepoužití zádržných systémů, nevyhovujícího technického stavu vozidel a nepoužití dálniční známky. V jednom případě se jednalo o řízení motorového vozidla po požití alkoholických nápojů,“ konstatovala policejní mluvčí Irena Urbánková.

Dopravně bezpečnostní akce prozradila hříšníky

ilustrační foto PČR

 

V pátek 15. listopadu se od 18 do 22 hodin uskutečnila na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce. Policisté zkontrolovali 371 vozidel a zjistili 21 přestupků. Zřejmě právě kvůli účasti na kontrolní akci nemohli policisté v pátek odpoledne pomoci ucpaným komunikacím ve městě.

Policisté zkontrolovali 373 vozidel a zjistili 21 přestupků. Za dvacet z nich udělili pokuty v celkové výši 5 800 korun, jeden byl po zadokumentování oznámen příslušnému správnímu úřadu k projednání. V 5 případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, v dalších 5 případech o nevyhovující technický stav vozidla, v 1 případě šlo o nepoužití bezpečnostních pásů a v 1 případě o alkohol u řidiče. Tento přestupek byl oznámen příslušnému správnímu úřadu k projednání.