pokuty

Řidiči v kraji na pokutách zaplatili 91 tisíc korun

Policie ČR

Policisté v Olomouckém kraji se v minulém týdnu účastnili nejen celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, zaměřené na používání bezpečnostních pásů, ale věnovali se i krajským preventivním akcím. Ty cílily na řidiče motorových vozidel, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, nepřekračují rychlost a také mířily na tranzitní řidiče.

Policisté při akcích zkontrolovali téměř 1 600 vozidel, zjistili 217 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 91 000 korun. V rámci dvoudenní akce ROADPOL zaměřené na používání bezpečnostních pásů policisté přistihli třiapadesát nepřipoutaných řidičů a dalších dvacet motoristů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Jedenáct řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky. Čtyři řidiči řídili pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky.

Z místa dopravní kontroly už nemusíte odjet. Kvůli nezaplaceným pokutám

ilustrační foto Policie ČR

Od počátku loňského roku, od 1. ledna 2022, vešel v účinnost zákon č. 418/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Policisté a celníci získali s příchodem této novelizace nové oprávnění vyžadovat při silniční kontrole zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty. Již více než rok platící oprávnění umožňuje také zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou v případě, že nedoplatek nebude na místě uhrazen.

CEPAN, neboli centrální evidence pohledávek a nedoplatků, představuje významný nástroj pro vymáhání povinností přestupce. V prvním roce provozu, kdy policisté mohli uplatňovat toto oprávnění, prováděli kontroly ve společných hlídkách s Celní správou ČR. Zavedení nového oprávnění vedlo ke zvýšení výběru nedoplatků. Od 1. 1. 2022 došlo u Celní správy ČR k navýšení výběru nedoplatků při kontrolách na komunikacích z 6 tisíc případů a 11, 9 mil. Kč v roce 2021 na 8 tisíc a 16 mil. Kč v roce 2022, což představuje nárůst více než 30 %.

Za neplacení pokut by policisté mohli odebrat SPZ

ilustrační foto Policie ČR

Bodový systém nejspíš dozná změn. Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu totiž podpořila jeho úpravu a zpřísnění sankcí za nejzávažnější přestupky na silnicích. Vedle toho také nejspíš přibude další pravomoc policistům, kteří budou moci zadržet tabulku registrační značky vozidla řidičům, kteří neplatí pokuty.

 „Oba návrhy zákonů představují důležitý nástroj k tomu, aby se zvýšila účinnost sankcí za porušování pravidel silničního provozu, zejména u nejzávažnějších dopravních přestupků, a rovněž vymahatelnost těchto sankcí. Především novele zákona o silničním provozu, která mimo jiné zavádí delší zákazy řízení a přehlednější bodový systém, ale vážně hrozí, že takzvaně spadne pod stůl a legislativní proces v tomto volebním období nedokončí,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold. 

Zábavu přetáhli. Za rušení nočního klidu hudbou bude pokuta

ilustrační foto

 

Hned dva obyvatelé Prostějova si stěžovali na rušení nočního klidu. Toho se měl nepovolenou produkcí dopustit pořadatel hudební akce, která se uskutečnila 25. července v čechovické sokolovně. Akci měl povolenu, překročil ale povolenou dobu produkce. Čeká jej postih.

 „Dne 26. 07. 2015 ve 2 hodiny. byla vyslána hlídka k sokolovně na ulici Čechovická v Prostějově. Na místě hlídka kontaktovala pořadatele akce a toho upozornila na skutečnost, že hudební produkci mají dle usnesení č. 5346 Rady města Prostějova povolenou dne 26. 07. 2015 do 2 hodin,“ sdělila Městská policie. O dvacet minut později ale strážníci zjistili, že hudba hraje dál. Hlídka kontaktovala opětovně pořadatele, který spolu s hlídkou ve 2,30 hodin ukončil produkci. Pořadatel nebyl na místě schopen předložit doklad totožnosti.

Prominutí smluvní pokuty pro Galvu? Vyřazeno z jednání zastupitelů

ilustrační foto

Zastupitelé se na dnešním mimořádném jednání měli mimo jiné zabývat změnou podmínek kupní smlouvy a prominutím smluvní pokuty pro firmu Galva. Ta v průmyslové zóně před sedmi lety od města koupila pozemek s tím, že postaví výrobní halu. Doposud je ale parcela prázdná. Primátor navrhnul tento bod programu stáhnout z jednání.

Další prověřování. To je důvod stažení jednacího bodu "Galva" z programu zastupitelstva. Přestože ještě nedávno magistrát deklaroval, že obě strany našly společné řešení a dohodly se na přijatelných podmínkách, je jasné, že diskuze budou dál pokračovat.

Obrazem: Parkoviště - na co? Zastavím, kde chci.

ilustrační foto

Parkování ve městě, téma, které nese stopu nespokojenosti jak samotných motoristů, tak i obyvatel Prostějova. To, že míst je málo, je jasný fakt. Někteří motoristé věc řeší po svém. Podívejte se.

Procházka městem přináší zajímavé postřehy. Častým námětem k diskuzím je parkování v centru. Míst je málo a tam kde jsou se musí platit. To se nejspíš nelíbí některým motoristům, kteří si hledají cesty, jak si obsah peněženky ochránit. Paradoxně využívají místa, třeba hned v těsné blízkosti parkovišť. Někdy jim to vyjde, ale pokud štěstí nemají, strážníci je rázem zkasírují. (kaa)

Foto: (kaa)