parkování

OBRAZEM: Parkovací dům změní podobu Újezdu

Foto MMP

Odbor rozvoje a investic připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na akci „Parkovací dům Újezd“, které projednala rada na svém zasedání.

V parkovacím domě se bude nacházet 132 parkovacích stání. Z toho je 6 pro imobilní, 2 pro osoby doprovázející dětský kočárek, 4 dobíjecí místa pro elektromobily a 31 pro LPG/ CNG. Celkem 105 parkovacích míst bude vyhrazeno pro systém P+R. 

Chtěl parkovat. A tak přebarvil značku

Foto Magistrát města Prostějova

V úterý v odpoledních hodinách strážníci prověřovali telefonické oznámení týkající se pozměnění nově vyznačeného dopravního značení na ulici Vodní.

„Šetřením na místě bylo zjištěno, že došlo k zabarvení části vodorovné dopravní značky – žlutá čára souvislá, zákaz zastavení černou barvou, v délce 1 metru,“ uvedla komisařka Terez Greplová s tím, že osoba podezřelá z protiprávního jednání vše popřela. Po zadokumentování vzniklé situace strážníci celou věc oznámili příslušnému správnímu orgánu pro podezření z porušení zákona O provozu na pozemních komunikacích. (red)

Odstraňte si své autovraky vzkazuje město majitelům

Foto Magistrát města Prostějova

Další tři autovraky překáží v ulicích Prostějova. Magistrát nyní vyzývá jejich vlastníky k odstranění z komunikací, které jsou v jeho majetku. Majitelé BMV, Passata i Citroenu by měli výzvu poslechnout. Jinak jim hrozí nejen velké finanční náklady, ale i další postih, případně soud.

V Okružní ulici stojí před domem č.or. 61 černé BMW RZ: 6M3 0857, šedý VW Passat RZ: 9B5 1626 parkuje ve Svolinského a bílá dodávka Citroen RZ: 1E8 8107 zabírá místo před domem ve Vodní 26 a.

„Všechna tři vozidla po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky/technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,“ vysvětluje Odbor správy a údržby majetku.

Nové garážové stání na sídlišti Moravská je hotovo

Foto MMP

Na sídlišti Moravská v Prostějově byl aktuálně dokončen objekt garážového domu, ve kterém vzniklo nových 44 parkovacích stání.

„Jedná se o moderní a ekologicky šetrný dvoupodlažní objekt s částečně zapuštěným prvním podlažím pod úroveň terénu tak, aby jeho výška neomezovala okolní zástavbu,“ přibližuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má v gesci nakládání s městským majetkem, s tím, že objekt realizovala soukromá společnost na pozemcích Statutárního města Prostějova v souladu s Projektem regenerace sídliště Moravská v Prostějově a v souladu s materiálem SMART CITY PROSTĚJOV. „Fasáda a střecha jsou řešeny jako ozeleněné.

Radní posvětili záměr prodeje pozemků po bývalé sodovkárně

Foto Magistrát města Prostějova

Radní se na své schůzi zabývali možnostmi budoucího využití plochy po bývalé sodovkárně, v návaznosti na uspořádanou urbanistickou soutěž na dostavbu jižní části centra Prostějova. Plocha byla navržena k využití pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkováním, a to formou prodeje pozemků soukromému investorovi.

Rada města Prostějova proto vyhlásila záměr prodeje dotčených pozemků. Jaké podmínky si město stanovilo, v hrubých rysech okomentovala 1. náměstkyně primátora pro nakládání s majetkem města Milada Sokolová: „Kupující se ve smlouvě zaváže, že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu a další v záměru stanovené podmínky.

Fotopostřeh. Parkovat prostě neumíme

Foto ber

Ve Vrchlického ulici v Prostějově je parkování povoleno pouze po jedné straně komunikace. Vzhledem k tomu, že zde sídlí škola a pedagogická poradna, míst pro odstavení vozu je pomálu. A je problém.

Než zaparkovat o kousek dál, je lepší se vmáčknout kamkoli. Co na tom, že auto postavíme přímo před nájezd na chodník, který je určen pro vozíčkáře, maminky s kočárky atd... Opravdu to jinak nejde? (ber)

Obyvatele Drozdovic trápí parkování, chodníky i přechody

Foto ber

Ulice téměř v centru města, jedna z nejdelších v Prostějově. Sídlo mnoha firem a živnostníků, kde staré domy nahrazují novostavby. Přibývá aut, ale ne parkovacích míst. Chodníky už léta volají po rekonstrukci, obyvatelé po jediném přechodu. A také po úpravě zeleně. Odbory Magistrátu města na požadavky odpovídají vlažně.

„Mám problém přejít silnici. Jezdí tu hodně aut a s kočárem je to o úprku, abych se dostala k domu. Sousedka, která je seniorského věku a chodí o berlích, si stěžuje na katastrofální stav chodníků, které se navíc na jedné straně ulice v zimě vůbec neuklízí,“ sdělila PvNovinkám mladá maminka, která v lokalitě bydlí. Připomněla, že vozidla, parkující před domy, mnohdy zasahují do chodníků natolik, že se nedá projít.

Počet parkovacích míst v Prostějově rok od roku roste

ilustrační foto MMP

Přestože parkovacích míst je v Prostějově stále nedostatek, můžeme říci, že jejich počty mají vzrůstající tendenci. Za posledních šest let bylo vybudováno téměř 1350 nových parkovacích míst.

„Součástí koncepčního rozvoje města je mimo jiné oblast dopravy včetně budování nových parkovacích míst. V rámci investičních akcí, nejen při regeneracích sídlišť, se zkapacitňují stávající parkovací plochy a souběžně, tam kde je to možné, se budují nová parkovací místa. Žijeme v době, kdy mnoho rodin vlastní dva a více automobilů a budování parkovacích ploch je nezbytné. Ovšem, a to je třeba zdůraznit, ne na úkor zeleně,“ uvedl k tématu náměstek primátora Jiří Rozehnal. 

Na rok 2023 se připravuje výstavba parkovacího domu na ulicích Komenského a Újezd.

Systém trvalých parkovacích míst ve městě se mění. Kupte si ho, vzkazuje magistrát

Ilustrační foto ber

O možnost mít vyhrazeno parkovací stání nedaleko svého domu projevují občané zájem opakovaně. Zatím toto nebylo možné (až na výjimky – držitelé průkazů ZTP/P nebo parkování před provozovnou, případně již dříve zřízená odstavná stání). To se nyní změní.

„Projednali jsme materiál navržený odborem správy a údržby majetku města a odsouhlasili možnost vyhrazení trvalých parkovacích míst pro zájemce v některých prostějovských ulicích. Půjde o ulice, které jsou pro tyto účely rozděleny do dvou skupin podle limitu maximálního možného počtu vyhrazených parkovacích míst v ulici,“ potvrdil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Jedná se konkrétně o tyto lokality:

Parkování na invalidech stojí dva body!

ilustrační foto

Parkování na místech vyhrazených pro invalidy se nevyplatí. Od 1. ledna 2O22 se totiž řidič dočká nejen pokuty, ale i dvou bodů v bodovém hodnocení.

"Kdo neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, může počítat s pokutou ve správním řízení od 5 do 10 tisíc korun. Příkazem na místě může být uložena sankce do výše 2 500 Kč," uvedl strážník Petr Zapletal.