parkování

Prostějov žádá o dotaci na výstavbu parkovacího domu

ilustrační foto rozvíjíme Prostějov

Rada města odsouhlasila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na parkovací dům na Újezdě.

„Předmětem projektu je výstavba parkovacího domu v návaznosti na dopravní terminál Újezd. Parkovací dům bude disponovat celkem 132 parkovacími místy, z toho 105 parkovacích míst bude v režimu P+R. Předpokládané celkové náklady za stavební práce, dle projekčního rozpočtu, činí cca 98,149 mil. Kč bez DPH. Za užívání parkovacích míst bude vybírán poplatek ve výši 20 Kč/hod., při maximální výši poplatku za celodenní užívání 60 Kč; a provozovatelem systému parkování bude Městská policie Prostějov.

Zaparkoval na vyhrazeném parkovišti. Majitelku slovně napadal a urážel

ilustrační foto městská policie

Minulé úterý v odpoledních hodinách byli prostějovští strážníci přivoláni k řešení neoprávněného stání na vyhrazeném parkovišti. Na místě bylo od oznamovatelky zjištěno, že chtěla upozornit řidiče, který zaparkoval na jejím vyhrazeném parkovišti, aby tam neparkoval. Na to jí muž začal slovně napadat a urážet.

I přes její výtky své vozidlo na místě ponechal a šel do nedalekého baru. Při fotodokumentaci dopravního přestupku se k vozidlu dostavil řidič, ve kterém strážníci zjistili jednašedesátiletého muže. Dotyčný i před strážníky oznamovatelku slovně urážel. „Svým jednáním je tak důvodně podezřelý z přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích a také přestupku proti občanskému soužití. Veškeré protiprávní jednání jednašedesátiletého muže projedná příslušný správní orgán," informovala komisařka Tereza Greplová. (red)

Řidiči nerespektují nebo neznají značení parkoviště s parkovacím kotoučem, stěžují si strážníci

Foto Městská policie Prostějov

Zvláště na ulici Mathonova u nemocnice strážníci řeší denně okolo 10 řidičů, kteří nedodržují dopravní značení a tím pádem se dopouštějí dopravního přestupku.

„Sledujte prosím při příjezdu na parkoviště dopravní značení, a hlavně dodatkovou tabulku, která informuje o tom, jak dlouho na místě můžete parkovat. Na parkovišti u nemocnice se jedná o 3 hodiny," říká komisařka Tereza Greplová. Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13 b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno.

Studie parkování ve městě nastínila řešení problémů

ilustrační foto MMP

Radní na svém jednání vzali na vědomí studii systému parkování na území města jako východisko pro další zpracování.

„Cílem studie je shromáždit dostupné informace o stavu statické dopravy v našem městě. Na základě analýzy získaných dat má pak být navržen konkrétní systém nového parkovacího systému města Prostějova. Studie je tedy první krok k jeho nastavení. Nyní se bude připravovat realizační projekt, což znamená přípravu kompletních změn dopravního značení (svislé i vodorovné), umístění nových technologií jako jsou parkovací automaty, závorové systémy, navigační systém, kamerový systém apod. a případné stavební úpravy na komunikacích,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Jiří Pospíšil.

Stál, kde neměl. A dostal falešnou výzvu

Foto Městská policie Prostějov

Na začátku minulého týdne se na služebnu Městské policie Prostějov dostavil řidič vozidla, který přinesl výzvu k zaplacení částky 500 Kč. Tuto našel na svém zaparkovaném vozidle.

Strážníci ihned poznali, že se jedná o podvod a muže ujistili, aby nikam požadovanou částku neposílal. V žádném případě se nejedná o výzvu Městské policie Prostějov. Ta má zcela odlišný obsah a samozřejmě razítko dané instituce.

OBRAZEM: Parkovací dům změní podobu Újezdu

Foto MMP

Odbor rozvoje a investic připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na akci „Parkovací dům Újezd“, které projednala rada na svém zasedání.

V parkovacím domě se bude nacházet 132 parkovacích stání. Z toho je 6 pro imobilní, 2 pro osoby doprovázející dětský kočárek, 4 dobíjecí místa pro elektromobily a 31 pro LPG/ CNG. Celkem 105 parkovacích míst bude vyhrazeno pro systém P+R. 

Chtěl parkovat. A tak přebarvil značku

Foto Magistrát města Prostějova

V úterý v odpoledních hodinách strážníci prověřovali telefonické oznámení týkající se pozměnění nově vyznačeného dopravního značení na ulici Vodní.

„Šetřením na místě bylo zjištěno, že došlo k zabarvení části vodorovné dopravní značky – žlutá čára souvislá, zákaz zastavení černou barvou, v délce 1 metru,“ uvedla komisařka Terez Greplová s tím, že osoba podezřelá z protiprávního jednání vše popřela. Po zadokumentování vzniklé situace strážníci celou věc oznámili příslušnému správnímu orgánu pro podezření z porušení zákona O provozu na pozemních komunikacích. (red)

Odstraňte si své autovraky vzkazuje město majitelům

Foto Magistrát města Prostějova

Další tři autovraky překáží v ulicích Prostějova. Magistrát nyní vyzývá jejich vlastníky k odstranění z komunikací, které jsou v jeho majetku. Majitelé BMV, Passata i Citroenu by měli výzvu poslechnout. Jinak jim hrozí nejen velké finanční náklady, ale i další postih, případně soud.

V Okružní ulici stojí před domem č.or. 61 černé BMW RZ: 6M3 0857, šedý VW Passat RZ: 9B5 1626 parkuje ve Svolinského a bílá dodávka Citroen RZ: 1E8 8107 zabírá místo před domem ve Vodní 26 a.

„Všechna tři vozidla po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky/technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,“ vysvětluje Odbor správy a údržby majetku.

Nové garážové stání na sídlišti Moravská je hotovo

Foto MMP

Na sídlišti Moravská v Prostějově byl aktuálně dokončen objekt garážového domu, ve kterém vzniklo nových 44 parkovacích stání.

„Jedná se o moderní a ekologicky šetrný dvoupodlažní objekt s částečně zapuštěným prvním podlažím pod úroveň terénu tak, aby jeho výška neomezovala okolní zástavbu,“ přibližuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má v gesci nakládání s městským majetkem, s tím, že objekt realizovala soukromá společnost na pozemcích Statutárního města Prostějova v souladu s Projektem regenerace sídliště Moravská v Prostějově a v souladu s materiálem SMART CITY PROSTĚJOV. „Fasáda a střecha jsou řešeny jako ozeleněné.

Radní posvětili záměr prodeje pozemků po bývalé sodovkárně

Foto Magistrát města Prostějova

Radní se na své schůzi zabývali možnostmi budoucího využití plochy po bývalé sodovkárně, v návaznosti na uspořádanou urbanistickou soutěž na dostavbu jižní části centra Prostějova. Plocha byla navržena k využití pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkováním, a to formou prodeje pozemků soukromému investorovi.

Rada města Prostějova proto vyhlásila záměr prodeje dotčených pozemků. Jaké podmínky si město stanovilo, v hrubých rysech okomentovala 1. náměstkyně primátora pro nakládání s majetkem města Milada Sokolová: „Kupující se ve smlouvě zaváže, že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu a další v záměru stanovené podmínky.