parkování

Parkování na "hulváta" je v Prostějově aktuální

Foto čtenář

Fotografie křižovatky ulic Česká a Rostislavova nám do redakce zaslala jedna z čtenářek. Poukazuje na parkování vozidel.

"Denně touto křižovatkou projíždím v době, kdy se do podniku sjíždějí lidé na oběd. Své vozy parkují všude, kde je jen kousek místa, nezřídka přímo v křižovatce. Mnohokrát se mi stalo, že zde parkovala dodávková auta, přes která není do České ulice vidět. Musela jsem tak vjet do poloviny silnice, abych se přesvědčila, že mám volnou cestu," popsala žena s tím, že s několika řidiči měla i slovní střet. "Příště už budu volat rovnou městskou policii, které doložím fotografie posledních měsíců," dodala. 

Parkování na trávníku je drahé. A hodně

ilustrační foto

V důsledku nedostatku místa k parkování se množí případy, kdy řidiči odstaví svůj vůz na trávu. Tímto se ale dopouští přestupku proti veřejnému pořádku, neboť se jedná o zábor veřejného prostranství. Strážníci mohou uložit pokutu, a to až do částky 10 000 Kč.

Navíc se takový přestupek zapisuje do registru přestupků. "Konkrétní případ se udál na ulici B. Šmerala, kdy 18.8.2021, na základě oznámení od občana, zjistila hlídka na místě téměř desítku vozidel zaparkovaných na travnaté ploše," doplnila strážník Jana Adámková. (red)

Řidiči, zbystřete! Můžete si vyhradit trvalé parkovací místo v centru města

ilustrační foto MMP

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova informuje občany o možnosti vyhradit si trvalé parkovací místo v centru města, konkrétně na ulicích Knihařská, na Skálově náměstí, na Pernštýnském náměstí u kina Metra a Žižkově náměstí.

Pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa je nejprve nutné si vyřídit povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy MMPv (je vybírán správní poplatek ve výši 1 000 Kč).

V návaznosti na toto povolení je nutné provést ohlášení k místnímu poplatku na Finančním odboru MMPv (vyplněním formuláře k ohlášení užívání veřejného prostranství) a současně uhradit i místní poplatek za trvale vyhrazené parkovací místo. Sazba místního poplatku 10 000 Kč/vozidlo/rok.

Stání před vjezdem do garáže se může prodražit

ilustrační foto Městská policie

V pondělí v ranních hodinách na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka prostějovských strážníků zjistit provozovatele motorového vozidla, který svůj vůz zaparkoval dost nešťastně, a to přímo před garáží. Tímto znemožnil vyjetí vozidla majiteli garáže.

Strážníkům se řidiče překážejícího vozu podařilo nalézt. Muži byla za dopravní přestupek udělena pokuta. I tak měl štěstí. „V případě, že se dotyčná osoba nedostaví, provádí se odtah. Ten stojí 2000 Kč a pokuta za stání se může vyšplhat až do výše 2000 Kč. Tento přestupek často řidiči páchají z nepozornosti. Nevšimnou si, kde parkují," doplnila strážník Jana Adámková. (red)

Fotopostřeh. Parkování "na hulváta"

Foto čtenář

Parkoviště poloprázdné, ale proč zajíždět na místo, vždyť jdu do obchodu jen na chvilku.

"Po pěti minutách čekání mi došla trpělivost a řidiče jsem prostě vytroubil. Vyšel z prodejny, náramně se divil, ale auto přeparkoval. To už za mnou stála další dvě auta," poslal nám fotografii pan Miloš. 

Vážně je takový problém parkovat tam, kde nepřekážíme druhým? (ber)

 

Porvali se. Kvůli parkování

ilustrační foto Městská policie

Ke sporu ohledně zaparkovaného vozidla došlo v neděli mezi muži ve věku pětačtyřicet a třiatřicet let. Vše začalo tím, že starší z dvojice upozornil mladšího muže na nesprávně parkující vozidlo ve vjezdu a tím pádem on má stižený výjezd svého vozidla ze zaparkovaného místa. K takovému jednání má docházet opakovaně.

„Proto přistoupili k mladšímu řidiči společně se sousedem a samozřejmě mu vyčetli jeho počínání a požadovali, ať své vozidlo přeparkuje. Ten na danou situaci reagoval odstrčením jednoho z mužů. Následně jej uchopil do takzvané kravaty, narazil na dveře domu a poté strhnul na zem. Důsledkem fyzického napadení byla bolest pravého ramene a viditelně drobná odřenina nad pravým uchem," popsal incident strážník Petr Zapletal. Lékařské ošetření napadený nepožadoval, ke škodě na majetku nedošlo. Porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích vyřešila hlídka s dotyčnými na místě.

Újezd a jeho nová podoba. Dopravní terminál a parkovací dům

Foto: ilustrativní architektonické řešení, které se bude v dalších stupních přípravy projektové dokumentace měnit

Odbor rozvoje a investic zajistil zpracování Studie dopravního terminálu Újezd. Zpracovatelem je RSE Project s.r.o.

„Předmětem studie je dopravně technické posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd pro výstavbu dopravního terminálu a kapacitního parkovacího objektu. Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu směr Brno a Zlín, včetně linek ze zastávek v ulici Lidická, které by měly být terminálem nahrazeny,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že součástí řešení je i návrh dvouúrovňového parkovacího objektu o 173 parkovacích stáních.

Strážníci kontrolovali parkování. U nemocnice

Foto MPP

V úterý 30. března v dopoledních hodinách provedli strážníci preventivní akci zaměřenou na parkování vozidel u nemocnice na ulici Mathonova. Záměrem bylo vysvětlit řidičům význam dopravní značky „IP 13b“

„Tímto způsobem jsou označena parkoviště s parkovacím kotoučem, na kterém řidič musí při začátku stání umístit viditelně ve vozidle parkovací hodiny a nastavit na nich počátek doby začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno. Z tohoto důvodu doporučujeme mít ve vozidle parkovací hodiny. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem příjezdu (například: Příjezd 8:30 hod.,“ uvedl strážník Petr Zapletal.

Kde zaparkovat u očkovacího centra

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Ve středu začalo očkování proti nemoci COVID-19 ve Společenském domě na ulici Komenského v Prostějově, kde bylo zřízeno očkovací centrum. Na bezpečnost a klidný průběh dohlíží v okolí Městská policie.

„Lidé, kteří jsou na očkování registrováni a dostaví se na místo automobilem, mohou využít štěrkové parkoviště na Komenského ulici. Je zde pro ně vyhrazena plocha na parkování. Osobám, kterým byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo osoby se zdravotním postižením, mohou zaparkovat před vchodem do Společenského domu. V těchto místech jsou pro ně připravena vyhrazená parkoviště, která jsou označena dopravními značkami," uvedl strážník Petr Zapletal. Venkovní prostory a okolí kulturního domu jsou monitorovány městským kamerovým systémem. (red)

Parkování v Prostějově zůstává stále levné

ilustrační foto

Řadu let neupravovaný poplatek za trvale vyhrazené parkovací místo se v Prostějově od Nového roku změnil. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města Prostějova.

Tento typ poplatku zůstává i přes zvýšení v porovnání s dalšími městy mimořádně nízký. Například v první zóně platí obyvatelé Prostějova méně než polovinu sazby, se kterou musejí počítat občané Přerova, Kroměříže nebo Opavy. V případě města Olomouce je rozdíl ještě propast­nější.

Pro město Prostějov je parkování důležitým tématem. Kromě úpravy poplatků společně s firmou FCC připravuje také nový informač­ní a navigační systém a další změny. (red)