parkování

Parkujeme špatně. A pak si stěžujeme

ilustrační foto

Na městský web se obrátil jeden z obyvatel Sokolovské ulice v Prostějově. Stěžoval si na svoz bioodpadu, který byl vynechán.

„Podle rozpisu má být každý sudý týden v pátek, ale již dvakrát byla tato ulice vynechána,“ vznesl dotaz.

Odbor správy a údržby majetku města věc prověřil u svozové společnosti. „Svoz bioodpadu na ul. Sokolovská má probíhat v pátek v sudý týden. Ulice Sokolovská byla při svozu minulý týden v pátek, stejně jako 21. 2. 2020, neprůjezdná. Důvodem byla nevhodně parkující vozidla, která blokovala průjezd svozového vozidla,“ sdělila stanovisko odboru tisková mluvčí Jana Gáborová.

Řidiči, pozor! Před budovami magistrátu dojde ke změně parkování!

ilustrační foto značka

Ve Školní a v Demelově ulici v Prostějově se nacházejí parkoviště, která mají sloužit pro potřeby návštěv magistrátu, a na kterých je dodatkovou tabulkou omezeno parkování na dobu jedné hodiny. Tato doba nebývá většinou řidičů dodržována, což bylo ze strany občanů předmětem časté kritiky. Parkoviště bude sloužit v režimu „Parkoviště s parkovacím kotoučem“.

Proto bylo rozhodnuto využít možnosti dané pravidly silničního provozu a označit tato parkoviště dopravní značkou DZ IP 13b – „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Tato dopravní značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce k dopravní značce IP 13b je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno.

Za parkování dostal smetákem přes záda!

ilustrační foto MP

K fyzickému incidentu před domem na ulici V Kotlině byli včera po šesté hodině večerní vysláni strážníci Městské policie Olomouc.

"Po příjezdu na místo hlídku kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že na místě zaparkoval své vozidlo u krajnice před jedním z domů. Po chvíli vyšla z domu žena, která muži sdělila, že si přeje, aby vozidlo přeparkoval a nestál před jejím domem. Muž auto odmítl přeparkovat, a jak sám uvedl, měl ženě sprostě vynadat. Následně nato vyšel ze stejného domu muž a ten měl řidiče fyzicky napadnout a to dvěma údery hliníkovou násadou na smeták do oblasti zad.

Fotopostřeh: Parkování aneb kde všude stojíme

Foto čtenář

Kde zaparkovat v Prostějově? Věčný oříšek, i když snadno řešitelný.

Nadáváme, že není kde zaparkovat v centru, přitom za Kubusem v Plumlovské ulici zeje parkoviště věčně prázdnotou. Jsme prostě leniví udělat krok. Stejně, jako majitel tohoto vozu. Přímo v křižovatce Hvězda - Karlov byl zaparkován několik hodin. "Ze začátku proto, že kolem stála další auta. Ono to z parkoviště u Alberta je fakt strašně daleko," připsal k fotografii čtenář Marek. (red)

 

OBRAZEM: Parkovat u Kaska bude možné už dnes

Foto ber

Jak PvNovinky informovaly, primátorka města Prostějova Alena Rašková nařídila ve středu odstranění zátarasů z odstavné plochy v Komenského ulici. Pracovníci FCC se ve čtvrtek ráno pustili do díla.

Zatímco tzv. "vlaštovky" mizely z plochy velmi rychle, větší práci dá odstranění zabetonovaných skruží. Kdo zarovná nedbale zakryté výkopy, které zde zůstaly po archeologickém průzkumu, jsme se od mluvčí radnice Jany Gáborové nedozvěděli. "Zeptejte se Manthellanu," odvětila na dotaz mluvčí.

"Konečně se to pohnulo, situace s parkováním v centru je opravdu neúnosná," pochvaloval si Marek Novák. (ber)

 

Město uvolní plochu na parkování u Společenského domu! Zítra!

ilustrační foto MMP

Na pokyn primátorky města Prostějova Aleny Raškové bude zbavena zátaras a uvolněna k parkování plocha u Společenského domu. Práce na zpřístupnění plochy budou zahájeny 10.5.2018.

"Jak nám sdělila Advokátní kancelář Ritter – Šťastný Olomouc, která město Prostějov zastupuje ve sporu proti společnosti MANTHELLAN, podaná žaloba proti zmíněné společnosti je u Okresního soudu v Prostějově řešena jako občanskoprávní spor na vyklizení pozemků. Protože však město naléhavě potřebuje parkovací plochy, které firma MANTHELLAN odmítá dobrovolně předat, dá se, dle mínění právní kanceláře, přistoupit k uvolnění parkovací plochy městem. Jde sice o postup, který má svá rizika, nicméně dlouhodobě by stávající stav odporoval zájmům města.

Při parkování poškodil hned tři cizí automobily. I svůj vlastní

Foto PČR

V pátek 6. dubna 2018 v 9:40 hodin došlo na parkovišti u obchodního domu v Plumlovské ulici v Prostějově k dopravní nehodě, při které byla poškozena čtyři vozidla.

"Sedmašedesátiletý řidič osobního automobilu značky Volvo při parkování nezvládl řízení a čelně narazil do zaparkovaného automobilu značky Škoda. Ten bylo nárazem posunut a narazil do zaparkovaného automobilu značky Fiat, který tím byl posunut a narazil do zaparkovaného automobilu značky Hyundai," uvedl policejní mluvčí František Kořínek s tím, že ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Všechna zúčastněná vozidla byla poškozena, výše škody byla předběžně vyčíslena na sedmadvacet tisíc korun. "Řidič Volva se tímto jednáním dopustil přestupku podle zákona o silničním provozu.

Ve Wolkerově se bude parkovat. Nově

ilustrační foto MMP

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Spočívá ve vyznačení svislého a vodorovného na ulici Wolkerova z důvodu umožnění parkování občanů.

"Jde o parkování na obslužné komunikaci," upřesnil vedoucí odboru Miroslav Nakládal. V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do třiceti dnů ode dne zveřejnění na úřední desce," připomněl Nakládal. (ber)

 

Fotopostřeh: Parkujeme. Všude

foto ber

Nedostatek parkovacích míst, ale i lenost. Jsme schopni zaparkovat skutečně všude a jakkoli.

Třeba na parkovišti u Finančního úřadu v Prostějově a zablokovat vůz invalidy. (ber)

 

Parkovací karta musí být originál!

ilustrační foto vecernikpv.cz

V pondělí 15. ledna v dopoledních hodinách si hlídka prostějovských strážníků při kontrolní činnosti v centru města povšimla vozidla, stojícího na vyhrazeném parkovišti bez potřebné parkovací karty. U vozidla se nacházel i řidič, který uvedl, že kartu dostane ve firmě, kam jde. Zanedlouho se dostavil i s parkovací kartou. 

"Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o kopii. Kontaktována byla vedoucí prodejny, která uvedla, že kartu zkopírovala ona, aby ji mohli půjčovat svým zákazníkům a ti poté parkovali na vyhrazených místech," uvedla strážník Tereza Greplová. Osmapadesátiletá žena se svým jednáním dopustila přestupku. "Celou záležitost dořeší příslušný správní orgán. O tom byla dotyčná hlídkou poučena," dodala Greplová. (red)