městský hřbitov

Městský hřbitov získá další urnové hroby

ilustrační foto MMP

Zastupitelstvo města Prostějova kladně rozhodlo o financích potřebných pro vznik čtvrté etapy stavby kolumbárií na městském hřbitově.

„Čtvrtá etapa stavby je o vybudování deseti samostatných modulů kolumbária s jednotlivými schránkami. Nově bude zřízeno devadesát schránek. Součástí stavby je i úprava terénu, vytvoření chodníku, vegetační úpravy zahrnující keřovou výsadbu a nový trávník. Chybět nebudou ani opravy ohradní zdi hřbitova,“ popsal budoucí práce náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Na hřbitově padaly stromy

Foto MMP

S dotazem ohledně kácení stromů na prostějovském městském hřbitově se na redakci PvNovinek obrátila jedna z čtenářek.

"Pochopila bych, kdyby šly k zemi třeba obrovské smrky, které rostou mezi hroby. Ale důvod k odstranění těchto stromů, které rostly nedaleko obřadní síně, mi uniká," napsala k fotografiím. Na důvod kácení se redakce zeptala prostějovského magistrátu.

Hlavní brána hřbitova projde rekonstrukcí. Uzavře se v dubnu

ilustrační foto MMP

1. března 2022 budou zahájeny práce na akci „Městský hřbitov – úprava hřbitova včetně vstupní brány a předprostoru“. Stavba bude realizována od 1. března do 30. září 2022. Hlavní vstup do městského hřbitova bude uzavřen od 4. dubna 2022. Vstup do hřbitova bude stávajícím bočním vchodem a z tohoto důvodu bude vybudována provizorní autobusová zastávka blíže k bočnímu vchodu.

Předmětem akce je sanace vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště objektů, včetně navazujících nutných vnitřních úprav. Jedná se o objekt domu správce, zvonici, hlavní vstupní bránu a přilehlou hřbitovní zeď.

V předprostoru bude provedena rekonstrukce betonového chodníku podél zdi hřbitova, navazujících úseků smíšené stezky a posun stávající nástupní plochy autobusové zastávky.

Alej na hřbitově byla obnovena

Foto MMP

Loni v červenci se městem Prostějovem přehnala vlna bouřek doprovázená nárazovým silným větrem, která způsobila vyvrácení dvou mohutných buků z bukové aleje na Městském hřbitově v Prostějově v Brněnské ulici, kde došlo k poškození 41 hrobů a hrobek.

Na základě této události město zabezpečilo odbornou arboristickou firmu ke zhodnocení zdravotního stavu zbývajících buků včetně návrhu dalšího postupu. "Po provedení tahových zkoušek a posouzení zdravotního stavu zbývajících buků nám bylo doporučeno dřeviny pokácet. Kácení 22 mohutných buků proběhlo v zimním období 2019/2020 s tím, že alej bude obnovena a bude provedena oprava chodníku poškozeného při následném odstraňování pařezů. V létě proběhla celoplošná oprava asfaltového chodníku a v listopadu byla dokončena obnova aleje výsadbou 15 kusů javorů," uvedl 1.

Městský hřbitov v Prostějově čeká rozšíření

Foto CAD Projekt - projekt

Rada města Prostějova schválila na svém posledním jednání studii pro rozšíření hřbitova zpracovanou společností CAD PROJEKT PLUS s.r.o., Prostějov. Vzhledem ke stále trvající poptávce po urnových hrobech nechalo město zpracovat návrh rozšíření možnosti pohřbívání, jako kombinaci urnových hrobů a kolumbárií, půjde tedy o rozšíření hřbitova.

„Návrh řeší umístění urnových hrobů v parkové aleji, orámované oplocením s integrovanými kolumbárii. Nově je počítáno se vznikem 38 sekcí kolumbárií po 9 schránkách, tedy celkem 342 schránek a 9 sekcí urnových hrobů po 17 hrobech, celkem 153 urnových hrobů,“ uvedl primátor František Jura s tím, že studie rovněž řeší materiálové provedení komunikačních ploch, návrh zeleně (stromů, keřové a popínavé zeleně), umístění mobiliáře, osvětlení a podobně. Kromě hlavního vstupu, který je umístěn ve stávající ohradní zdi, je uvažováno i s pracovním vstupem ze zázemí obřadní síně.

Městskému hřbitovu je 120 let!

ilustrační foto

Letos je to 120 let kdy byl založen Městský hřbitov. Byl budován v letech 1898–1900 podle plánů městského stavitele Jana Skoupila. Autorem výsadby zeleně byl městský zahradník a prvním správce hřbitova František Havránek.

Hřbitov byl vysvěcen 27. 5. 1900 Ludvíkem Hofmannem a zprovozněn 1. 7. 1900. Celý areál byl koncipován jako park s pravoúhlým systémem cest rozdělený do patnácti hrobových polí. Vchod na hřbitov tvoří novorenesanční brána doprovázená bohatou štukovou výzdobou a různými symboly. Na vrcholu je anděl s polnicí symbolizující poslední soud, najdeme zde letopočet založení (L. P. 1900) a písmena alfa a omega symbolizující počátek a konec života.

Lidem vadí další stromy na městském hřbitově

Foto ber

Na PvNovinky se obrátilo několik čtenářů v souvislosti se stromy na hřbitově. Na rozdíl od mnoha protestujících by majitelé těchto hrobů uvítali pokácení smrků, které vyrůstají mezi hroby, z obavy, že by se při větru mohly vyvrátit a způsobit velké škody. S dotazem jsme se kontaktovali náměstka primátora města Prostějova Jiřího Pospíšila.

"Pokud jsou tyto jehličnany zdravé, není důvod ke kácení, které by musel povolit orgán ochrany přírody," uvedl náměstek. Kácení vzrostlých smrků by bylo náročné, rostou uprostřed bloku, kam se těžká technika nedostane. "Kácení je určitě technicky možné, postupně pomocí stromolezců nebo z jeřábu," doplnil Jiří Pospíšil. (ber)

Buková alej na hřbitově jde k zemi. Na řadu přijde nová výsadba

Foto ber

Od poloviny prosince 2019 do konce února 2020 probíhá postupné kácení aleje třiadvaceti kusů mohutných buků v jižní části městského hřbitova v Prostějově. Děje se tak z důvodu bezpečnosti. 

"Kácení buků bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu provozní bezpečnosti na základě výsledku tahových zkoušek a závěru znaleckého posudku," uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že na jaře 2020 bude provedena nová výsadba stromořadí. Celoplošně bude opraven i přilehlý chodník.

OBRAZEM: Na hřbitov raději pěšky, nebo MHD!

Foto ber

Dušičky byly již včera, řada z nás ale na hřbitovy míří o víkendu. Pokud vaše cesta povede na ten prostějovský, zvolte raději jiný dopravní prostředek, než automobil. Parkoviště kolem něj jsou totiž zcela obsazená.

Na hřbitově stále provádějí dozor strážníci. "Jela jsem na kole, pěšky totiž ujdu jen pár metrů. Strážník mne zastavil, že to není bezpečné a na hřbitově se jezdit nesmí. Když jsem mu ale vysvětlila situaci, že je mi 83 let a jsem po operaci kloubů, nechal mne pokračovat s upozorněním, že mám jezdit pomalu a dávat pozor," sdělila redakci paní Věra.

Kvůli dušičkovému automobilovému obležení doporučujeme využít MHD, jejíž linky jsou v těchto dnech posíleny. (ber)

Přechod u hřbitova bude obnoven!

ilustrační foto MMP

V Brněnské ulici stále chybí u Městského hřbitova přechod pro chodce. Ten byl odstraněn při nedávné generální opravě. Protože jde o frekventované místo přecházení komunikace, nechalo vedení města zpracovat studii úpravy prostoru před hlavní bránou hřbitova.

„Původně byl v tomto místě přechod, který po rekonstrukci komunikace již nebyl obnoven. Zvažovali jsme, zda zde vybudovat místo pro přecházení nebo klasický přechod pro chodce s dopravním značením. Vzhledem k silné vytíženosti místa půjdeme cestou klasického přechodu,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Připomínky Dopravního inspektorátu Prostějov jsou v současnosti zapracovávány projektantem do zmíněné studie. (red)