městský hřbitov

Lidem vadí další stromy na městském hřbitově

Foto ber

Na PvNovinky se obrátilo několik čtenářů v souvislosti se stromy na hřbitově. Na rozdíl od mnoha protestujících by majitelé těchto hrobů uvítali pokácení smrků, které vyrůstají mezi hroby, z obavy, že by se při větru mohly vyvrátit a způsobit velké škody. S dotazem jsme se kontaktovali náměstka primátora města Prostějova Jiřího Pospíšila.

"Pokud jsou tyto jehličnany zdravé, není důvod ke kácení, které by musel povolit orgán ochrany přírody," uvedl náměstek. Kácení vzrostlých smrků by bylo náročné, rostou uprostřed bloku, kam se těžká technika nedostane. "Kácení je určitě technicky možné, postupně pomocí stromolezců nebo z jeřábu," doplnil Jiří Pospíšil. (ber)

Buková alej na hřbitově jde k zemi. Na řadu přijde nová výsadba

Foto ber

Od poloviny prosince 2019 do konce února 2020 probíhá postupné kácení aleje třiadvaceti kusů mohutných buků v jižní části městského hřbitova v Prostějově. Děje se tak z důvodu bezpečnosti. 

"Kácení buků bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu provozní bezpečnosti na základě výsledku tahových zkoušek a závěru znaleckého posudku," uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že na jaře 2020 bude provedena nová výsadba stromořadí. Celoplošně bude opraven i přilehlý chodník.

OBRAZEM: Na hřbitov raději pěšky, nebo MHD!

Foto ber

Dušičky byly již včera, řada z nás ale na hřbitovy míří o víkendu. Pokud vaše cesta povede na ten prostějovský, zvolte raději jiný dopravní prostředek, než automobil. Parkoviště kolem něj jsou totiž zcela obsazená.

Na hřbitově stále provádějí dozor strážníci. "Jela jsem na kole, pěšky totiž ujdu jen pár metrů. Strážník mne zastavil, že to není bezpečné a na hřbitově se jezdit nesmí. Když jsem mu ale vysvětlila situaci, že je mi 83 let a jsem po operaci kloubů, nechal mne pokračovat s upozorněním, že mám jezdit pomalu a dávat pozor," sdělila redakci paní Věra.

Kvůli dušičkovému automobilovému obležení doporučujeme využít MHD, jejíž linky jsou v těchto dnech posíleny. (ber)

Přechod u hřbitova bude obnoven!

ilustrační foto MMP

V Brněnské ulici stále chybí u Městského hřbitova přechod pro chodce. Ten byl odstraněn při nedávné generální opravě. Protože jde o frekventované místo přecházení komunikace, nechalo vedení města zpracovat studii úpravy prostoru před hlavní bránou hřbitova.

„Původně byl v tomto místě přechod, který po rekonstrukci komunikace již nebyl obnoven. Zvažovali jsme, zda zde vybudovat místo pro přecházení nebo klasický přechod pro chodce s dopravním značením. Vzhledem k silné vytíženosti místa půjdeme cestou klasického přechodu,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Připomínky Dopravního inspektorátu Prostějov jsou v současnosti zapracovávány projektantem do zmíněné studie. (red)

 

Město by chtělo spočítat volné hroby

ilustrační foto ber

Městský hřbitov v Prostějově vznikl v roce 1900. Na hřbitově se nachází zhruba patnáct tisíc hrobových míst, kolumbárium a nechybí vsypová loučka. Městu ale začíná být malý, proto hledá možnosti, jak navýšit počet hrobových míst.

"V této chvíli neexistuje oficiální seznam hrobů," uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho slov vedení magistrátu spolu s firmu FCC, která vyhrála výběrové řízení na správu areálu, uvažuje o pracovníkovi, který by všechny hroby a hrobová místa zaevidoval a převedl do počítačové formy.  

Podle jeho slov je zde hodně takových, kde nejsou dohledáni majitelé. "Na druhou stranu, i když hrob působí opuštěně, je možné, že je za něj zaplacen nájem a my s ním nemůžeme disponovat," dodal Pospíšil.

Na městském hřbitově se bude stavět

Foto MMP

Jde o třetí etapu rozšíření kapacity stávajících urnových hrobů a kolumbárií. Stavba je plánována na dobu od května 2018 do září příštího roku.

„Jde o zakázku malého rozsahu a při výběru bude rozhodovat výše nabídkové ceny a délka záruky,“ nastínil první kroky náměstek Jiří Pospíšil s tím, že požadovaná záruka má být nejméně 60 a nejvýše 120 měsíců.

„Pochopitelně, že budeme požadovat po budoucím zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu provedení díla po dobu záruční lhůty ve výši pěti procent ze sjednané ceny díla. Dále také jistotu k zajištění povinnosti uchazeče plynoucího z účasti ve veřejné zakázce ve výši jednoho procenta z předpokládané hodnoty zakázky,“ upřesnil Pospíšil. 

Kancelář správce hřbitovů je dnes uzavřena!

ilustrační foto prostejov.eu

Ve čtvrtek 05.10.2017 bude uzavřena kancelář správce hřbitovů na ulici Brněnská.

Důvodem je školení zaměstnanců. (red)

Smuteční obřadní síň čeká oprava

Foto MMP

Rada města Prostějova souhlasí s pořízením projektové dokumentace pro budoucí opravu smuteční síně na Městském hřbitově. Městskou kasu přijde na 260 tisíc korun. Zlepšení celkového stavu objektu si vyžádá náročné stavebně technické řešení.

„V zimě je v obřadní síni velká zima a v létě zase skutečné horko. Po dílčí rekonstrukci z roku 2012, kdy došlo k výměně výplní otvorů za kvalitní hliníková okna, se situace částečně zlepšila. Nicméně střecha nad obřadní síní není tepelně zaizolována a tudíž největší úniky tepla v zimě, resp. dotace tepla v létě, probíhá touto cestou. Zásadní se tedy jeví nutnost zaizolování střechy a provedení doprovodných opatření v části vytápění a chlazení,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil úpravy v oblasti stavebně architektonického řešení obřadní síně.

Zastupitelé neschválili směnu pozemků u reálného gymnázia za ty u městského hřbitova

ilustrační foto wikipedia.org

Včerejší jednání prostějovského zastupitelstva mělo na programu i jednání ohledně směny pozemků. Ta se týkala bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici a pozemků v Brněnské ulici, které patří Federaci židovských obcí.

Směna pozemků p.č. 3104/1 a p.č. 6669/2, oba v k.ú. Prostějov, neprošla. Oč šlo? Město Prostějov mělo v plánu vykoupit pozemky od Federace židovských obcí, které se nachází v blízkosti městského hřbitova na Brněnské ulici. Federace židovských obcí nabídla Prostějovu směnu pozemku v Brněnské ulici za plochu u ZŠ a RG ve Studentské ulici. Za ornou půdu, celkem 11.383 m2, chtěla obec 19.645 m2 metrů parku u reálky. Nabídka neprošla, záměr nesměnit podpořilo 20 zastupitelů.

Město zahájí II. etapu opravy arkád na hřbitově

ilustrační foto MMP

V 10. týdnu roku 2017 budou zahájeny práce na jižní arkádě městského hřbitova. Stavbu bude provádět ISS stavtrade s.r.o., Brno, hotovo musí mít do 15.9.2017. Město za opravu zaplatí 1 636 810,- korun bez DPH. 

"Oprava se týká odstranění stávající střešní krytiny, opravy krovu a položení nové krytiny. Jelikož je objekt památkově chráněn, musí se postupovat obezřetně, aby nedošlo k jeho poškození," uvedl náměstek Zdeněk Fišer. Arkády byly v minulosti staticky zajištěny a byla provedena opatření proti vzlínání vlhkosti do zdiva.

"V budoucnu bude nutné opravit následky po zatékání střechou," dodal Fišer. 

Pozoruhodné hřbitovní arkády jsou z let 1902-07 a jejich autorem je architekt Čeněk Venclík. Stavbu tehdy zajistila jeho stavitelská firma. (ber)