Městský hřbitov získá další urnové hroby

Městský hřbitov získá další urnové hroby
ilustrační foto MMP

Zastupitelstvo města Prostějova kladně rozhodlo o financích potřebných pro vznik čtvrté etapy stavby kolumbárií na městském hřbitově.

„Čtvrtá etapa stavby je o vybudování deseti samostatných modulů kolumbária s jednotlivými schránkami. Nově bude zřízeno devadesát schránek. Součástí stavby je i úprava terénu, vytvoření chodníku, vegetační úpravy zahrnující keřovou výsadbu a nový trávník. Chybět nebudou ani opravy ohradní zdi hřbitova,“ popsal budoucí práce náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Na základě zjištěných skutečností při započetí stavebních prací však bylo zjištěno, že degradace cihelného lícového zdiva na stávající ohradní zdi hřbitova, v její východní části, meziročně výrazně postoupila oproti statickému průzkumu konstrukce, který byl prováděn při první etapě stavby kolumbárií v roce 2017.

„Toto je způsobeno povětrnostními vlivy, kdy kombinace vlhka a větru společně se zmrazovacími cykly způsobuje ve zdegradované konstrukci rychlejší rozpad. Malta totiž zcela ztratila svoje pevnostní vlastnosti. Je tedy nutno přikročit k zajišťovacím opatřením pro zdárný a bezpečný průběh stavby. V rámci zabezpečení ohradní zdi bude v nestabilní části provedena oboustranně dřevěná opěrná konstrukce, dále budou ve zvětšené míře vyměněny poškozené cihly, proběhne kompletní přespárování zdiva a bude zvýšen počet kotev pro spřažení stávajícího ohradního zdiva se stavbou kolumbárií,“ vysvětlil důvod víceprací za 105 tisíc korun Rozehnal. Zhotovitelem akce je společnost FCC Prostějov, s.r.o., Prostějov, termín dokončení je 30.  9. 2022. Cena této etapy činí 3.1 milionu korun (vč. DPH). (red)

Poslat nový komentář