preventivní akce

Policisté vyrazili na preventivní akci Řídím, piju nealko

Foto Policie ČR

V minulém týdnu proběhla v Prostějově tradiční akce „Řídím, piju nealko pivo". Cílem tohoto celorepublikového projektu, na kterém Policie ČR již několik let spolupracuje s Českým svazem pivovarů a sladoven, je šíření osvěty mezi řidiči o tom, že nejoblíbenější český nápoj má pro řidiče bezpečnou alternativu v nealkoholickém pivu.

A jak tato akce probíhá? Policisté dopravního inspektorátu zastaví vozidlo a provedou běžnou silniční kontrolu. Když řidič při kontrole absolvuje dechovou zkoušku s negativním výsledkem, je zástupcem svazu pivovarů a sladoven odměněn právě nealkoholickým pivem a jednorázovým alkoholtesterem. Drobnými dárky řidiče odměňoval i krajský koordinátor BESIPu, který se akcí v rámci tohoto projektu pravidelně účastní také. 

Strážníci si došlápli na cyklisty. Preventivně

Foto Magistrát města Prostějova

V úterý v době od 9:30 do 11:30 hod proběhla na ulici Netušilova preventivní akce zaměřená na cyklisty a povinnou výbavu jízdního kola. Strážníci zkontrolovali během dopoledne více jak dvě desítky cyklistů.

Převážná většina měla svůj dopravní prostředek v pořádku. Některým cyklistům chyběly zákonem předepsané odrazky. Strážníci těmto osobám jejich bicykly dovybavili nalepením reflexních samolepek, které plně nahradí chybějící odrazky. Za vzorně vybavené kolo obdrželi cyklisté drobný dárek v podobě reflexního doplňku na oděv. Zkontrolovaní cyklisté odjížděli i s radami, jak se chovat nebo naopak nechovat při jízdě na kole nebo na koloběžce. „Během akce strážníci zastavili dvě mladistvé osoby, které během jízdy neměly na hlavě přilbu.

Policisté vrazili na silnice. A za volantem chytili hned šest opilců

ilustrační foto ber

V pondělí v době od 5 do 9 hodin proběhla na teritoriu územního odboru Prostějov dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená zejména na kontrolu dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Do akce bylo nasazeno 20 policistů, kteří zkontrolovali 315 vozidel a odhalili celkem 27 přestupků. 21 z nich bylo vyřešeno v příkazním řízení v celkové částce 4000 Kč. „Zbývajících 6 přestupků se týkalo požití alkoholu před jízdou a ty byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu," doplnil informaci policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Policisté opět dohlíželi u přechodů. V rámci akce Zebra se za Tebe nerozhlédne

Foto Policie ČR

V tomto týdnu se koná další kolo celorepublikové dopravně preventivní akce připravované Policejním prezidiem ČR s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Akce je zaměřená především na nezletilé chodce, na kontrolu dodržování bezpečného přecházení přes přechody pro chodce a na dodržování pravidel silničního provozu v jejich blízkosti i ostatními účastníky.  Do akce se zapojily také hlídky policistů napříč Olomouckým krajem i krajský koordinátor BESIP.

Policisté při provádění preventivní činnosti svou pozornost zaměřují nejen na dodržování správných pravidel při přecházení přes pozemní komunikaci, ale i na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V rámci akce si společně s nejmenšími chodci při jejich cestě do školy nebo ze školy opakují základní pravidla, která je nezbytné dodržovat, aby přecházení přes silnici bylo co možná nejbezpečnější. Osloveným dětem předávají drobné dárky v podobě preventivních i propagačních předmětů.

Řidiči v kraji na pokutách zaplatili 91 tisíc korun

Policie ČR

Policisté v Olomouckém kraji se v minulém týdnu účastnili nejen celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, zaměřené na používání bezpečnostních pásů, ale věnovali se i krajským preventivním akcím. Ty cílily na řidiče motorových vozidel, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, nepřekračují rychlost a také mířily na tranzitní řidiče.

Policisté při akcích zkontrolovali téměř 1 600 vozidel, zjistili 217 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 91 000 korun. V rámci dvoudenní akce ROADPOL zaměřené na používání bezpečnostních pásů policisté přistihli třiapadesát nepřipoutaných řidičů a dalších dvacet motoristů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Jedenáct řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky. Čtyři řidiči řídili pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky.

Policisté vyrazili na preventivní akci. Vydali se do chatové oblasti

Foto ČR

Podzim je obdobím, kdy se lidé začínají stahovat do teplých bytů a rekreační chaty i celé rekreační kolonie se vyprazdňují. Následující zima pak je většinou období, kdy zejí prázdnotou. Toho rády využijí různé pochybné existence, ať už jde o bezdomovce, tuláky či zloděje příležitostné nebo i z povolání. Z pohledu bezpečí jsou pro majitele chat požehnáním ti sousedi, kteří svoji chaloupku obývají celoročně.

Protože však takoví nejsou všude, mohou se chaty stát snadno terčem zlodějů, kteří tam zkouší své štěstí. A o štěstí to pro zloděje je i z toho důvodu, že majitelé v chatách po jejich zazimování zřídka kdy nechají cokoli cennějšího. Velice často se tak u chat stává, že škoda způsobená při překonávání dveří či oken násobně převýší škodu způsobenou odcizením věcí.