Ptenský Dvorek

Soud pátrá po datu úmrtí muže ze Ptení

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Vrány, narozeného 1950, posledně bytem Ptenský Dvorek 90, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Pan Jiří Vrána byl nalezen bez známek života dne 28. května 2023 v ložnici uzavřeného bytu č. 8 v bytovém domě na adrese Ptení – Ptenský Dvorek 90. Známky cizího zavinění na smrti Jiřího Vrány nebyly při ohledání místa činu a šetření na místě zjištěny, dopis na rozloučenou nebyl nalezen. Ve věci byly dne 29. května 2023 podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení a bylo provedeno prověřování, přičemž věc byla dne 27. června 2023 odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Na jih Moravy zamířila materiální pomoc z pily v Ptenském Dvorku

foto Olomoucký kraj

Tři kamiony latí a bočních desek vypravila pila Javořice, která působí v Ptenském Dvorku na Prostějovsku, do jihomoravských obcí zasažených tornádem. Celkem sto dvacet kubíků řeziva na střešní konstrukce pomůže při opravách domů v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hruškách. Kontakt pile zprostředkoval hejtman Josef Suchánek.

 „Vážím si pomoci privátních dárců. Pile jsme rádi hned na samém počátku pomohli s kontaktem na postižené obce. V rámci skupiny hejtmanů máme možnosti, jak se rychle zorientovat a zorganizovat pomoc, což bylo bezprostředně po událostech na jižní Moravě velmi důležité. Olomoucký kraj pomáhá i prostřednictvím záchranářů, hasičů a finančních darů. Je to celý balíček pomoci, který jsme poskytli,“ uvedl hejtman.

Policisté vyrazili na preventivní akci. Vydali se do chatové oblasti

Foto ČR

Podzim je obdobím, kdy se lidé začínají stahovat do teplých bytů a rekreační chaty i celé rekreační kolonie se vyprazdňují. Následující zima pak je většinou období, kdy zejí prázdnotou. Toho rády využijí různé pochybné existence, ať už jde o bezdomovce, tuláky či zloděje příležitostné nebo i z povolání. Z pohledu bezpečí jsou pro majitele chat požehnáním ti sousedi, kteří svoji chaloupku obývají celoročně.

Protože však takoví nejsou všude, mohou se chaty stát snadno terčem zlodějů, kteří tam zkouší své štěstí. A o štěstí to pro zloděje je i z toho důvodu, že majitelé v chatách po jejich zazimování zřídka kdy nechají cokoli cennějšího. Velice často se tak u chat stává, že škoda způsobená při překonávání dveří či oken násobně převýší škodu způsobenou odcizením věcí.