pomoc

Pět tisíc na dítě. Do srpna, slibuje vláda

Ilustrační foto ber

Vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku ve výši 5 tisíc korun na jedno dítě. Je určen pro domácnosti, které mají příjem do milionu korun ročně čistého. Vyplatit by se měl ideálně do srpna.

Podle ministra práce Mariana Jurečky se příspěvky týkají více než dvou milionů dětí do 18 let. Novelu nyní posoudí Sněmovna a Senát. „Zvládnout bychom to měli vyplatit v průběhu srpna tak, aby bylo možné nástup do školy pokrýt z těchto zdrojů,” doplnil ministr Jurečka.

Zda budou muset rodiče o příspěvky žádat, nebo jej bude stát vyplácet automaticky, ještě ministerstvo upřesní. (ber)

Střední škola pomáhá Ukrajině

Foto SOŠPO

Solidaritu s válkou zkoušenou Ukrajinou projevili také pedagogové a studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. Zorganizovali materiální sbírku, kterou v pondělí předali Statutárnímu městu Prostějovu.

„Velké poděkování patří studentům, rodičům, prarodičům, učitelům a všem ostatním, kteří přispěli na dobrou věc. Mile jsem byl překvapen, kolik se toho sešlo – deky, spacáky, hygienické potřeby, zdravotní materiál, trvanlivé potraviny.... Dobrá věc se podařila,“ sdělil Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu.  (Zdroj SOŠPO)

Humanitární sbírka. Jsou potřeba konzervy, zubní pasty a oblečení

Foto HZS Olomouckého kraje

Už 4200 lidí, kteří uprchli před válkou, našly pomoc v asistenčním centru v Hanáckých kasárnách v Olomouci. Hasičský záchranný sbor řídí ve spolupráci s krajským úřadem chod střediska a zároveň koordinuje s humanitárními organizacemi sbírku materiální pomoci a nově i ošacení.

„Ukrajinským uprchlíkům, kteří se do centra stále častěji dostávají zcela bez prostředků, pouze s doklady a pár nezbytnostmi, poskytujeme z humanitární sbírky potravinové balíčky a hygienické potřeby, aby měli po vyčerpávající cestě alespoň základní potřeby pro sebe a své děti. Díky štědrým dárcům jsme vydali už stovky těchto balíčků,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Mourek hledá „dočaskáře“. Pomozte kočkonautům

Foto FB Mourek

Spolek Mourek Prostějov z.s.  uvažoval koncem roku 2021 u ukončení činnosti. Nakonec se ale jeho členové rozhodli v práci pro toulavé, opuštěné, nemocné a nechtěné kočky pokračovat. Potřebují ale nutně pomoc.

„V současnosti hledáme ochotné lidi, kteří by mohli poskytnout dočasné ubytování potřebným nalezencům různého stáří do doby, než se jim najde nový domov,“ říká za spolek Jana Seifriedová.

Svaz měst a obcí informuje o pomoci při energetické krizi

Ilustrační foto pixabay.com

S koncem minulého roku bohužel ale neskončila nešťastná situace stovek rodin, které se po podzimním náhlém a nečekaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností, ocitly na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty.

Svaz měst a obcí ČR k tomu poskytuje a bude i nadále poskytovat maximální informační servis. Na webových stránkách svazu můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/…moc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi.

Olomoucký kraj zřizuje ENERGOLINKU. Pomůže lidem, jejichž dodavatel energie zkrachoval

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj zřídil novou telefonní a e-mailovou energolinku. Proškolení pracovníci budou jejím prostřednictvím pomáhat lidem, jejichž dodavatel energie ukončil činnost. Služba bude fungovat v pracovní dny od sedmi do patnácti hodin a je určena pro všechny obyvatele regionu.

„Lidé, kteří se kvůli rozkolísanému energetickém trhu ocitli v nepříznivé sociální situaci, se mohou obrátit na pracovníky odborů sociálních věcí příslušných obecních úřadů a na kontaktní pracoviště úřadu práce,“ dodal náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Dotazy občanů budou zodpovídat i pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Praktické rady a návody naleznou zájemci také na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

Památky pomohou památkám. Prostřednictvím Olomouckého kraje

ilustrační foto olkraj.cz

Charitativní akci, jejímž cílem je přispět na obnovu tornádem poničené galerie v Hodoníně, spustí již brzy Olomoucký kraj. Veškeré vstupné, které o víkendu 31. července až 1. srpna vyberou krajské příspěvkové organizace – jako jsou například muzea či galerie, půjde na pomoc právě do Hodonína.

„Odhadujeme, že se bude jednat o částku v řádech statisíců korun. Chci poděkovat všem lidem, kteří poslední červencový víkend naše příspěvkové organizace navštíví, a pomohou tak lidem, které postihla nevídaná přírodní katastrofa,“ řekl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro kulturu.

Nejde o jedinou pomoc, kterou hejtmanství do sousedního kraje pošle – přímo z rozpočtu zamíří do nejvíce postižených obcí finanční dar v celkové výši 400 tisíc korun a nedávno hejtman zprostředkoval dodávku stavebního řeziva, které jižní Moravě po řádění tornáda zoufale chybí.

Ve Stražisku se pro jižní Moravu vyplavalo 13 tisíc!

ilustrační foto FB

V sobotu 17. července se na koupališti ve Stražisku uskutečnila akce Plaveme pro jižní Moravu. Vybralo se 12 910 korun!

„Děkujeme všem příznivcům, že přišli a akci podpořili. I přes nepřízeň počasí vás přišlo hodně a vybralo se krásných 12 910 korun. Tuto částku obec ještě doplní a pošle potřebným. Děkujeme i těm, kteří přišli jen na pivo, ale přesto přispěli na dobrou věc," uvedla starostka Markéta Dvořáková s tím, že není vyloučeno, že akci během prázdnin ještě zopakují. (ber)

 

Na jih Moravy zamířila materiální pomoc z pily v Ptenském Dvorku

foto Olomoucký kraj

Tři kamiony latí a bočních desek vypravila pila Javořice, která působí v Ptenském Dvorku na Prostějovsku, do jihomoravských obcí zasažených tornádem. Celkem sto dvacet kubíků řeziva na střešní konstrukce pomůže při opravách domů v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hruškách. Kontakt pile zprostředkoval hejtman Josef Suchánek.

 „Vážím si pomoci privátních dárců. Pile jsme rádi hned na samém počátku pomohli s kontaktem na postižené obce. V rámci skupiny hejtmanů máme možnosti, jak se rychle zorientovat a zorganizovat pomoc, což bylo bezprostředně po událostech na jižní Moravě velmi důležité. Olomoucký kraj pomáhá i prostřednictvím záchranářů, hasičů a finančních darů. Je to celý balíček pomoci, který jsme poskytli,“ uvedl hejtman.

Město Prostějov posílá na jižní Moravu dřevo k opravám

ilustrační foto Lesy města Prostějova

Vedení města Prostějova přistoupilo k dalším krokům vedoucím k pomoci lidem zasaženým živelnou katastrofou. Po sbírce, jejíž konkrétní obsah si obce samy vyžádaly a potravinové pomoci, na jižní Moravu putovalo dřevo potřebné na opravy poničených domů.

„Poslali jsme do obce Hrušky takzvaný nepeněžní dar, kterým je 8 377 m3 stavebního řeziva. Dřevo bylo postupně rozvezeno k jednotlivým poničeným domům.  Věříme, že toto bezúplatné dodání stavebního materiálu pomůže lidem k opravám jejich bydlení,“ informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a jak doplnil, nezbývá než věřit, že k podobné katastrofě již nikdy nedojde. (red)