průmyslová zóna

Město nakupuje další pozemky. V průmyslové zóně

ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit nákup strategicky významných pozemků. Prvním pozemkem je parcela o výměře 5.890 m2 v k.ú. Prostějov.

„Tento pozemek by měl dle Územní studie sloužit jako veřejné prostranství pro obsluhu západní části průmyslové zóny Brněnská. Umístění pozemku a jeho budoucí využití ve veřejném zájmu lze považovat za důležité zájmy obce,“ okomentoval pravděpodobný nákup 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal informace o další lokalitě:

Nový přivaděč vody do průmyslové zóny je hotov

Foto MMP

Průmyslová zóna, která se stále rozrůstá, začala v posledním čase citelně pociťovat nedostatek vody. Bylo proto třeba situaci řešit a vybudovat nový přivaděč, který by zajistil další její dodávky.

 

„V pátek 28. 8. 2020 byly ukončeny a provedeny veškeré práce související s realizací této stavby. Po kolaudaci bude dílo předáno do užívání,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil a jak doplnil, na stavbě se finančně podílely některé firmy působící v průmyslové zóně.

V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!

Foto FB

Od měsíce září 2017 probíhá v prostějovské průmyslové zóně rozsáhlý záchranný archeologický výzkum vyvolaný rozšířením výrobního areálu společnosti MUBEA SBS Prostějov. Na skryté ploše s výměrou přesahující šesti hektarů bylo doposud prozkoumáno a zdokumentováno téměř 400 archeologických objektů reflektujících nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení místa. 

V kontextu již více jak jedno desetiletí probíhajících odkryvů v širším prostoru tzv. „Kralického háje“ je překvapivým objevem komplex objektů souvisejících se specializovanou hrnčířskou výrobou zaměřenou na produkci tzv. „jiříkovického zboží“ (jemná na kruhu točená germánská keramika dosahující vysoké technologické i estetické úrovně). "Vedle běžných sídlištních objektů náležejících 4.

Zastupitelům se představila firma Danaflex. Chce pozemek v průmyslové zóně

Foto danaflex.cz, MMP

Průmyslová zóna se bude opět rozrůstat. Do vlastnictví Statutárního města Prostějova byly nedávno zpět převedeny od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., pozemky nacházející se v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická o celkové výměře cca osm hektarů. Oba už mají nové kupce. Jeden z nich, firma Danaflex, dnes představila svůj projekt zastupitelstvu.

"Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně velkou plochu v celku samostatně hůře využitelnou, pro více investorů a ne příliš vhodného tvaru, byla plocha rozdělena tak, aby měla optimální členění a využití pozemků včetně dopravní obslužnosti území," popsal situaci již před časem náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Původně se o pozemky zajímalo pět firem, zálohu na odkup pak složily dvě. Větší pozemek chce koupit ruská firma Danaflex, která do dvou let hodlá do výstavby provozu dát 26 milionů Euro a zaměstnat 250 - 300 lidí.

Město prodá pozemky v sektoru A průmyslové zóny

ilustrační foto MMP

Průmyslová zóna se bude opět rozrůstat. Do vlastnictví Statutárního města Prostějova byly nedávno zpět převedeny od společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., pozemky nacházející se v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická o celkové výměře cca osm hektarů.

„Zpětný převod pozemků byl uskutečněn po té, kdy se společnost Železárny - Annahütte, spol. s r.o. výslovně vyjádřila, že výstavbu nového výrobního areálu v dané lokalitě nebude realizovat. Předmětné pozemky by tak pro svůj stavební záměr mohl využít jiný investor. Tím by došlo k dalšímu rozvoji průmyslové zóny města a byla by v Prostějově vytvořena nová pracovní místa, což je nesmírně důležité,“ popsal situaci náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

V průmyslové zóně vznikne nový přivaděč vody

ilustrační foto

Rada města Prostějova se zaměřila na dodávku vody do průmyslové zóny a odsouhlasila stavbu nového, silnějšího přivaděče vody. Průmyslová zóna se rozšiřuje a tím vzrůstá i potřeba vody. Její množství po nástupu plného provozu nových budov ovšem již kapacitou přivaděče nestačí.

„Zóna se rozvíjí. Problém je ve stávajícím vodovodním přivaděči, který už nestačí dodávat tolik vody, kolik firmy potřebují. Chceme předejít problému a do průmyslové zóny jí poslat více,“ vysvětlil před časem náměstek Zdeněk Fišer. Potrubí bude procházet několika katastry. Kromě toho v Prostějově se dotkne Kralic na Hané a Vrahovic. Nejdříve bylo třeba dořešit majetkoprávní vztahy, mimo jiné majetkoprávní dořešení umístění nové trasy vodovodního potrubí, které bude ve vlastnictví Statutárního města Prostějova na pozemcích jednotlivých katastrů. 

Od Železáren Annahütte chce město zpět pozemek. Celý

ilustrační foto MMP

Pozemky v průmyslové zóně  o rozloze osmi hektarů získaly Železárny-Annahütte od města za velmi výhodnou cenu již v roce 2008 s tím, že do osmi let na nich postaví nový výrobní areál. V roce 2014 požádala firma město o posun realizace stavby, před několika týdny pak přišla s návrhem odprodání poloviny pozemku zpět městu. S tím ale rada nesouhlasí.

„Podle nově dohodnutých podmínek je společnost povinna zajistit do 31. března 2015 platné stavební povolení a do 31. července 2016 výstavbu výrobního areálu včetně platné kolaudace,“ uvedl loni v únoru náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Zároveň tehdy došlo ke zpřísnění sankčních podmínek. Pokud by nedošlo k realizaci stavby, investor je povinen zaplatit za každý měsíc prodlení půl milionovou pokutu.

Město vykupuje další pozemky pro novou průmyslovou zónu

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit výkup pozemku o výměře 3.401 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 1.258.370 Kč.

„Již v závěru roku 2013 jsme zahájili jednání o výkupu pozemků pro rozvoj projektu Malá průmyslová zóna Brněnská. Intenzivní jednání probíhala s cílem dosažení kupní ceny ve výši 370 Kč/m2,“ předeslal Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Město je již v dané lokalitě majitelem tří pozemků. „Před nedávnem byla úspěšně uzavřena jednání s dalším majitelem. Tento výkup je dalším krokem k vytvoření další průmyslové zóny v katastru města Prostějova,“ doplnil Pospíšil. (red)

V průmyslové zóně vzniknou nová pracovní místa. Na téměř neprodejném pozemku

ilustrační foto prostejov.eu

 

Rada města vyhlásila záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně o celkové výměře bezmála 9.200 m2 přímému zájemci, který hodlá v Kralické ulici postavit areál galvanické zinkovny. Respektuje i fakt, že většina pozemku  je kvůli vedení vysokého napětí v ochranném pásmu a nelze na něm stavět.

„Prostějovský podnikatel sem hodlá přesunout provozovnu z Tovární ulice, bývalého areálu Minervy, kde dnes působí. Vzhledem k tomu, že stávající prostory nevyhovují po technické a kapacitní stránce, hodlá na pozemcích vystavět novou moderní linku, včetně neutralizační stanice a pomocných provozů. Chtěl by ji uvést do provozu pokud možno na podzim tohoto roku,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Pospíšil. Celková investice by měla dosáhnout kolem třiceti milionů korun, firma nabídne přibližně patnáct nových pracovních míst.

Dobrá zpráva! Pozemky po Galvě jsou volné

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Do konce roku 2014 byly na katastru nemovitostí vymazány všechny zástavy, které blokovaly nakládání s pozemky po neuskutečněném projektu firmy Galva v průmyslové zóně. Pozemky tak město Prostějov může prodat novému zájemci, firmě Mubea. 

Nyní již nic nebrání tomu, aby předmětné pozemky mohlo město prodat společnosti Mubea v souvislosti s jejím projektem na výstavbu nového výrobního areálu, který přinese Prostějovu stovky nových pracovních míst. "Věřím, že podobným způsobem skončí další zbytečné spory se subjekty, které podle stanovených smluvních podmínek nesplnily realizaci staveb v termínu na pozemcích, které jim město prodalo,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Narážel tak na dlouhotrvající spor mezi městem a firmou Remostav, která měla postavit areál na pozemku v lokalitě za novou nemocnicí.