Město nakupuje další pozemky. V průmyslové zóně

Město nakupuje další pozemky. V průmyslové zóně
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit nákup strategicky významných pozemků. Prvním pozemkem je parcela o výměře 5.890 m2 v k.ú. Prostějov.

„Tento pozemek by měl dle Územní studie sloužit jako veřejné prostranství pro obsluhu západní části průmyslové zóny Brněnská. Umístění pozemku a jeho budoucí využití ve veřejném zájmu lze považovat za důležité zájmy obce,“ okomentoval pravděpodobný nákup 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal informace o další lokalitě:

„Druhou strategicky významnou oblastí je pozemek o výměře 19.820 m2 v k.ú. Prostějov. Pozemek je součástí rozvojové plochy – Brněnská – jih, na kterou je evidována „Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská – východ“. Jedná se o plochu výrobní s budoucím řešením dopravního napojení,“ uzavřel výčet 1. náměstek Pospíšil.

Pokud zastupitelstvo výkupy pozemků schválí, pak město za oba pozemky zaplatí téměř 9,5 milionu korun. (red)

Poslat nový komentář