Nejdříve lázeňský areál, nyní dům pro seniory?

Nejdříve lázeňský areál, nyní dům pro seniory?
ilustrační foto internet

 

Rada města na své schůzi konané 7. ledna 2014 nedoporučila Zastupitelstvu schválit změnu podmínek prodeje pozemků společnosti Remostav spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu a ve změně objektu na pozemcích v katastrálním území Krasice u nemocnice. Pozemky hodlá město vykoupit zpět a navíc vymáhat po firmě pokutu, která dnes dosáhla výše 2 800 000 korun.

Společnost odkoupila pozemky od města na základě kupní smlouvy ze dne 10. 10. 2007 s tím, že se zavázala do 10. 10. 2012 realizovat výstavbu multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem. Převod byl realizovaný za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 pozemku, tj. v celkové výši 3.801.700 Kč. S ohledem na to, že v předmětné lhůtě nebyla výstavba realizována, vyzvalo město Prostějov dopisem ze dne 18. 2.2013 kupujícího k zaplacení smluvní pokuty vyplývající z nedodržení podmínek smlouvy. Po řadě následujících komplikovaných jednání kupující přišel s návrhem na změnu využití pozemku s tím, že pozemek hodlá využít k výstavbě domova pro seniory.

Vedení města eviduje další zájemce, kteří chtějí v Prostějově postavit zařízení s obdobným účelem. "Vzhledem k tomu, že vzrůstá počet seniorů, je ve veřejném zájmu vytvářet podmínky pro tento typ pobytových zařízení. Město vyslovuje jednoznačnou podporu výstavbě takového bytového komplexu v Prostějově, navíc ve velmi vhodné lokalitě. A právě proto, že evidujeme další zájemce, chceme, aby se předmětné pozemky vrátily do vlastnictví města. Ve vyhlášeném otevřeném záměru prodeje bude dána možnost ucházet se o tyto pozemky dalším potenciálním investorům," vysvětlil postup města Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Město bude podle jeho slov trvat na vrácení pozemků od Remostavu a pokračovat ve vymáhání dlužné smluvní pokuty za nerealizaci výstavby dle podmínek stanovených uzavřenou smlouvou. (red)

Poslat nový komentář