Vedení radnice nepochybilo!

Vedení radnice nepochybilo!
Foto Pvnovinky.cz
Další fotky: 
Vedení radnice nepochybilo!

 

Debaty, mediální tahanice, osočování. To byly poslední týdny ve Smržicích. Terčem se stala starostka Hana Lebedová a nový územní plán. Na jeho základě se měl obohatit se souhlasem své matky Tomáš Lebeda. Spor vyjasnili odborníci z protikorupční organizace Transparency International. Podle zákona i jejich mínění vedení radnice včele se starostkou v ničem nepochybilo.

Radka Pavlišová, právník Transparency International, přijela do Smržic spolu s kolegy na základě podnětů několika zdejších občanů. „Týkaly se územního plánu a na to navazujícího údajného obohacení rodiny paní starostky. Při tomto jednání se ale ukázalo, že podněty jsou neúplné a kvůli neznalosti právních postupů zkreslené,“ uvedla Pavlišová.

Bouře se nekonala

Kdo ze zhruba dvou set přítomných očekával bouřlivou diskuzi, byl zklamán. Než právníci začali s vysvětlováním jednotlivých pojmů, požádali přítomné o věcnou a klidnou diskuzi. Zároveň ocenili přítomnost Hany Lebedové, která veškeré dotazy a nepřesnosti uváděla na pravou míru. „Vyjasnilo se hned několik věcí. Především ta, že všechny informace zveřejňuje obec v souladu se zákonem a všechny zápisy jsou k dispozici když ne na webu obce, pak na obecním úřadě,“ konstatovala Hana Lebedová. Podle jejich slov obyvatelé  na besedě slyšeli to, co marně vysvětlovalo vedení. „Návrh nového územního plánu neděláme my, ale stavební úřad Magistrátu. Nemůžeme tedy ovlivnit dobu konání (bude ve čtvrtek ve 14 hodin pozn.red.).  Stejně tak snad lidé konečně pochopili, že jde o návrh, ke kterému budou moci následně podávat své připomínky,“ dodala Lebedová. Její slova potvrdila i  Radka Pavlišová: „Územní plán má čtyři fáze – zadání, návrh, přezkum a odůvodnění a schválení. K návrhu lze podávat podněty a připomínky, které musí být vzaty v potaz.“

Korupce neprokázána

Otázku korupce nakonec otevřela sama Hana Lebedová. „Někteří obyvatelé spatřují mou chybu v tom, že můj plnoletý syn zakoupil před pěti lety od soukromé osoby pozemky, které jsou v současném návrhu územního plánu změněny ze zemědělské půdy na stavební pozemky. Znovu opakuji, že jde pouze o návrh územního plánu, který byl zpracován na žádost magistrátu a já zpracovatele nemohu v žádném případě ovlivnit,“ konstatovala starostka. Podle místostarosty Jana Prášila jde o dezinformaci. „Jsem obyvatelem Smržic a na katastru obce podnikám. Je to stejné, jako kdyby z korupce někdo obvinil mne, protože jsem před lety zakoupil v rámci svého podnikání půdu, kterou územní plán nyní mění na stavební místa,“ nechal se slyšet většinový majitel známé firmy Semo.

Jak Hana Lebedová PvNovinkám sdělila, většina občanů nepochopila, že nejde  o úpravu stávajícího, ale o zcela nový územní plán. „Museli jsme přistoupit k jeho zpracování kvůli studii Český potok, který v roce 2011 vypracovalo Povodí Moravy. Vymezilo v něm povodňové pásmo, kde se nesmí stavět. Museli jsme tedy hledat nové řešení, i když v této oblasti už jeden dům stojí,“ vysvětlila starostka.      

Náprava bude

„Do Smržic jsme přijeli ve funkci mediátora, abychom vysvětlili základní pojmy a zprostředkovali lepší komunikaci mezi vedením obce a občany, což se podařilo. Budeme dále sledovat, jak se řízení kolem nového územního plánu bude vyvíjet,“ konstatovala po jednání Radka Pavlišová.

Stejného názoru je i Hana Lebedová: „Jsem  ráda, že zástupci Transparency International vysvětlili právní hlediska všech tolik diskutovaných problémů. Za vedení obce můžu přislíbit rozšíření zveřejněných  bodů, projednávaných na veřejném zasedání zastupitelstva.“

Jak dodal jeden z diskutujících obyvatel Smržic na závěr, pokud někdo nechodí na schůze, těžko může kontrolovat zastupitele.

Občané mají možnost právě tento čtvrtek. Veřejné projednávání územního plánu svolal stavební úřad prostějovského magistrátu na 14 hodin do kulturního domu. (ber)

Komentáře

Jak je možné ,že bez schválení územního plánu Smržic se staví úplně na konci Podhájí dva nové domy,není to náhodou nějaká černota,nebo spíš levota.Nebyly to také nějaké zajímavé "synáčkovy pozemky?Z6 SV P locha na V obce 1,67 6 - řešit dopr. a technickou infrastrukt.,- RD samost. stojící, řadové i dvojdomky- max.% zastavění – 25%

 

Abych opravila redakci, zástupci Transparency International nevyřkli na veřejném setkání s obyvateli Smržic žádné oficiální stanovisko k dané problematice, jak je klamně uvedeno v hlavičce článku. Na zvážení zůstává, že zmiňované pozemky stojí v I. pásmu ochrany vodního zdroje, II. pásmu ochrany zemědělského půdního fondu a prochází jimi nadzemní vedení vn, což může být problém při schvalování novostaveb na těchto pozemcích. To v článku není taktéž zmíněno, i když se obyvatelé Smržic k tomuto vyjadřovali.

Poslat nový komentář