územní plán

Změna územního plánu má za sebou veřejné projednání

ilustrační foto MMP

V úterý 11. ledna proběhlo veřejné projednání návrhu V. změny Územního plánu Prostějov (ÚP) včetně vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání mělo kvůli aktuální epidemické situaci formu videokonference, která měla dvě části.

První část byla informativní , kde byla veřejnosti promítnuta prezentace všech navrhovaných změn. V druhé části byly zodpovězeny dotazy občanů  projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem.

„Celkem jsme v průběhu videokonference zaznamenali zhruba osm desítek účastníků. Prezentace návrhu trvala přibližně 45 minut, diskuse pak více než dvě hodiny,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Město nabízí interaktivní prohlížení úplného znění Územního plánu

ilustrační foto územní plán

Na internetové adrese www.prostejov.eu/up byla pro potřeby veřejnosti aktualizována mapová aplikace „Interaktivní prohlížení úplného znění Územního plánu Prostějov“. 

Umožňuje prohlížení platného Územního plánu Prostějov. (red) 

Nejvyšší správní soud rozhodl o územním plánu. Bude to mít dopad i na Prostějov?!

ilustrační foto prostejov.eu

V současnosti je možné, aby zmocněný zástupce veřejnosti mohl podávat návrhy na zrušení opatření obecné povahy, například územního plánu. K potvrzení současné praxe vede rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) v kauze Strnadova zahradnictví v Praze 6. Využít toho hodlají opoziční zastupitelé v Prostějově, mimo jiné v kauze Manthellan.

Nejvyšší správní soud ve sporu o změnu územního plánu poprvé přiznal takzvanou aktivní legitimaci zástupci veřejnosti čili de facto možnost účastnit se sporu a změnu zpochybnit.

Magistrát města Prostějova se pustí do II. změny územního plánu

ilustrační foto

Stavební úřad, oddělení územního plánování, oznamuje zahájení veřejného projednávání upraveného a posouzeného návrhu II. změny územního plánu Prostějov a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednávání s odborným výkladem se uskuteční 3. prosince 2015 v kulturním sále Duha ve Školní ulici 4.

Upravený a posouzený návrh II. změny územního plánu a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území je vystaven k nahlédnutí od 15. října 2015 do 10. prosince 2015 na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, budova B, 3. patro, dveře č. 402 a na webových stránkách města – http://www.prostejov.eu/su

Architekt kritizoval územní plán, vyšetřuje ho profesní komora

Foto změna pro prostějov

 

Opoziční zastupitel a architekt František Fröml z Prostějova kritizoval nesrovnalosti ohledně územního plánu a nyní za to čelí disciplinárnímu vyšetřování komory architektů. Jeho korespondence s vedením města se dostala do kanceláře Knesl+Kynčl, která územní plán zpracovávala, a ta podala stížnost.

Fröml musel před pár dny na České komoře architektů v Praze vysvětlovat, jak to myslel s kritikou územního plánu města Prostějova. Ten zpracovávala brněnská kancelář Knesl+Kynčl, která tvrdí, že Fröml v rozporu s etickým řádem komory poškodil její dobré jméno.

„Mohu potvrdit, že dozorčí rada komory řeší kauzu ve věci územního plánu města Prostějov. Po obdržení podnětu zahájila disciplinární zjišťování,“ sdělila mluvčí komory Zuzana Hošková.

Prostějov "udal" zastupitel. Kvůli územnímu plánu

ilustrační foto

 

Radní budou vysvětlovat policii postup při zadání územního plánu. Podnět k šetření podal na státní zastupitelstvo zastupitel za Změnu pro Prostějov František Fröml.

„Dostali jsme předvolání k podání vysvětlení v souvislosti s územním plánem,“ informoval primátor Miroslav Pišťák, který rovněž potvrdil, že netuší, zda se jedná o podezření na trestný čin či přestupek.

„Všechny materiály jsem včetně vyjádření městského právníka odeslal policii již v pondělí. Územní plán byl podle podnětu zadán tendenčně a tendenčně i zpracován,“ upřesnil náměstek Zdeněk Fišer. Zároveň dodal, že zadání nepodávalo současné vedení města. (ber)

Podle mě jde o vyřizování osobních účtů, konstatovala Dostálová ze stavebního úřadu

ilustrační foto

 

Tvrdou a více než hodinovou výměnou názorů bylo doprovázeno úterní schvalování územního plánu. Utkali se zastupitelé i odborníci. Zastupitelstvo nakonec dokument většinou schválilo.

Opozice v podobě klubu TOP 09 argumentovala tím, že územní plán změnil charakter majetku podnikajících subjektů a  hrozí, že se firmy nebudou moct rozvíjet podle svých záměrů.  "Na semináři jsme se dohodli, že schvalování odložíme, abychom měli čas projednat jednotlivé připomínky ve stranických klubech," konstatoval předseda klubu  Aleš Matyášek. S odkladem nesouhlasil naopak náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Nové plochy bydlení, botanická zahrada, biokoridor. Nový územní plán

ilustrační foto MMP

 

Nové plochy pro zástavbu, zeleň, zahrádky, biokoridor a botanická zahrada. To byly nejfrekventovanější otázky nového návrhu územního plánu, který představil brněnský architekt Jakub Kinčl na pondělním veřejném projednávání. Zapracoval do něj 164 námitek a připomínek z minulého roku.

V návrhu nového územního plánu se počítá například s prodloužením severního obchvatu v lokalitě u Hanakovu, s propojením Hloučely a Romže, které pomůže proti záplavám. Propojeny by měly být mimo jiné ulice Vodní/Žeranovská, Mlýnská/Kolářovy sady, Olomoucká/náměstí Spojenců/Vojáčkovo náměstí. Nejvíce otázek vzbudil areál Jezdeckých kasáren. Z využití pro zeleň se stala plocha určená k výstavbě multifunkčního centra. S tím vyvstala i v posledních dnech velmi diskutovaná otázka rušení botanické zahrady, na kterou reagoval primátor Miroslav Pišťák. „Nevím, kde se tato informace vzala.

Přijďte projednat územní plán Prostějova!

ilustrační foto MMP

 

Opakované veřejné projednání územního plánu města  s odborným výkladem se bude konat dne 16. prosince v 15:30 hod. v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.

"Na webových stránkách www.prostejov.eu/up je již návrh Územního plánu Prostějov pro opakované veřejné projednávání zveřejněn stejně jako vyhláška a formulář na připomínky a námitky," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Je již také zpřístupněn interaktivní prohlížeč návrhu ÚP Prostějov. (red)

Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!

Foto PvNovinky.cz

 

Čtvrteční veřejné projednávání návrhu územního plánu se ve Smržicích neslo ve znamení vysvětlování. Nikdo ze stovky přítomných občanů ale nepostřehl, nebo nevěnoval pozornost závažné informaci. Tu hned na začátku jednání pronesla Jana Římská z  odboru územního plánování Magistrátu města Prostějov. Jeden z dotčených orgánů  vyslovil k návrhu záporné stanovisko.

„Na základě  záporného stanoviska jednoho z dotčených orgánů, které se k návrhu územního plánu vyjadřují, bude muset být provedena podstatná oprava. Vše se tedy bude projednávat znovu,“ uvedla Římská.

Občané i další zainteresovaní ale podle jejích slov mohou i nadále podávat námitky, stanoviska a připomínky k projednávanému návrhu a to do  sedmi dnů od veřejného projednávání.