Nejvyšší správní soud rozhodl o územním plánu. Bude to mít dopad i na Prostějov?!

Nejvyšší správní soud rozhodl o územním plánu. Bude to mít dopad i na Prostějov?!
ilustrační foto prostejov.eu

V současnosti je možné, aby zmocněný zástupce veřejnosti mohl podávat návrhy na zrušení opatření obecné povahy, například územního plánu. K potvrzení současné praxe vede rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) v kauze Strnadova zahradnictví v Praze 6. Využít toho hodlají opoziční zastupitelé v Prostějově, mimo jiné v kauze Manthellan.

Nejvyšší správní soud ve sporu o změnu územního plánu poprvé přiznal takzvanou aktivní legitimaci zástupci veřejnosti čili de facto možnost účastnit se sporu a změnu zpochybnit.

Rozšířený senát NSS v čele s Josefem Baxou posuzoval rozdíl mezi spolkem a zástupcem veřejnosti. Zatímco spolek může založit téměř každý, svého zástupce si mohou ustavit občané. „K založení spolku stačí minimálně tři osoby, ale k platnému zmocnění zástupce veřejnosti je třeba v řízení o vydání územního plánu alespoň dvě stě občanů obce,“ stojí v usnesení. Odkazuje na stavební zákon z roku 2006, proti usnesení nejsou možné opravné prostředky. Kauzu posuzoval rozšířený senát, protože jde o změnu dosavadní judikatury. Zástupce veřejnosti má dokonce podle soudu vyšší legitimitu než spolky.

Problematická změna územního plánu u Strnadova zahradnictví byla zrušena.

Změnu pohledu na "aktivní legitimaci" samozřejmě vítáme, říká Jan Navrátil 

„Je něco špatně, pokud soudy neřešily například (ne)platnost smlouvy s Manthellanem, která je v rozporu se zadáním, ale řešily jen "aktivní legitimaci" toho, kdo žalobu podal,“ říká lídr Změny pro Prostějov a zastupitel Jan Navrátil.

Spolek Pro Prostějov z.s., rovněž spojený s jeho jménem, opakovaně zastupoval veřejnost v územních řízeních, při tvorbě územního plánu a při jeho změnách. „U mnoha kauz jsme nasbírali stovky až tisíce podpisů veřejnosti a přesto Rada města Prostějova petice jen vzala na vědomí a zájmy veřejnosti se neřídí. Přitom veřejnost je majitelem obecního majetku, nikoliv Rada města Prostějova, Stavební úřad či další orgány, které mají tento majetek spravovat ve prospěch co nejširší veřejnosti,“ konstatuje Navrátil. 

Podle jeho slov se nejedná jen o manipulaci s územním plánem ve prospěch Manthellanu, ale také třeba o likvidaci majetků po předcích (Jezdecká kasárna), kácení stromů, které rostou mnoho let, převody původně obecních majetků pro soukromé a polosoukromé účely atd.

„Je potřeba důsledně hlídat, jak napsal Jan Amos Komenský a zpívá paní Kubišová, "ať vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!",“ dodává zastupitel. (ber)

 

Komentáře

Košťála,Zajíčka vyhodit pro charakterové vady a politickou partu z ČSSD vyměnit za občany města se skutečným zájem o město a nejen o své kapsy.Už jen to jaké mají v ČSSD bachory!!!Takoví lidé mají zastupovat sociálně slabé a hajít sociální dávky?Dát jim do huby doutníky tak vypadají jako přezraní továrníci.Přitom jsou přezraní z peněz daňových poplatníků.

Zástupcem lidu je koalice a nad ní rada města. Tak to bylo, je a bude v Prostějově. Čest práci a s Pánem Bohem. Ruda-oranžovou koalici si rozvracet nedáme!!

Stavební úřad dělá vše podle zákona,ale ve skutečnosti je to jinak.Zákony se stále
dají obcházet.Bohužel.

Poslat nový komentář