radnice

Peněžitá pomoc v souvislosti s epidemií COVID-19 je rozšířena, hlásí Magistrát

ilustrační foto

Rada města Prostějova na svém posledním jednání rozšířila okruh žadatelů a podmínek k získání peněžité pomoci v souvislosti s epidemií COVID-19. Peněžitá pomoc se doposud týkala pouze fyzických osob podnikajících. Nově radní rozhodli tuto pomoc rozšířit také na „menší“ právnické osoby s čistým obratem do dvou milionů korun.

O finance mohou žádat právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, podnikající podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.. Peněžitá pomoc je ve výši do 15 tisíc korun a je určená pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, v důsledku kterých museli podnikatelé dočasně přerušit provozování své činnosti.

Finance budou poskytnuty za splnění těchto podmínek:

- jejich čistý obrat za účetní období roku 2018 nepřesáhl 2.000.000 Kč,

- mají k datu podání žádosti zveřejněnou svou účetní závěrku za rok 2018 ve Sbírce listin,

Magistrát hledá referenta registrace na odboru Obecní živnostenský úřad

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent registrace na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou správu, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. Uchazeč musí mít vysokou úroveň komunikačních dovedností a ovládat umění jednat s lidmi.

V Prostějově vznikne informační HUB. Město podepíše memorandum

ilustrační foto

Radní se shodli na podpoře a uzavření Memoranda o spolupráci na vybudování a provozování inovačního HUBu Inovačního centra Olomouckého kraje v Prostějově mezi statutárním městem Prostějovem, Olomouckým krajem a sdružením OK4Inovace.

„Projekt má vytvářet a rozvíjet inovační ekosystém a podporovat vznik inovací, které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost Olomouckého kraje, firem v tomto kraji již působících nebo podporovat vznik nových. Prostějovský HUB je jedním ze čtyř plánovaných inovačních HUBů na území Olomouckého kraje (Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník),“ uvedl primátor František Jura.

Magistrát mění úřední hodiny. Od pondělí!

Ilustrační foto ber

S účinností od tohoto pondělí 20. dubna 2020 se nově stanoví provozní doba Magistrátu města Prostějova – tedy doba úředních hodin pro veřejnost.

Otevřeno bude v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin a pak v téže dny také od 13 do 17 hodin. V úterý a v pátek zůstane magistrát pro veřejnost zavřený.

Magistrát vydává desinfekci. I dnes!

ilustrační foto

I dnešní den, tj. v pátek 17. dubna, se ve dvoře prostějovské radnice bude vydávat desinfekce občanům města. 

"Výdej bude probíhat v době od 9 do 12 hodin, a to opět ve dvoře prostějovské radnice. Je třeba přinést si vlastní nádobu, do níž bude možno desinfekci (v objemu 250 ml) nalít," upozorňuje Magistrát města Prostějova. (red) 

 

Dotační finance budou pomáhat ve školství a sportu

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních ohledně poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na letošní rok na vzdělávání, a to ve výši téměř 260 tisíc korun.

Peníze mají primárně sloužit pro materiálně-technické zabezpečení akcí, dopravu a ubytování, propagaci, poplatek OSA, obrazový a zvukový záznam, pronájmy. Pomáhat budou mimo jiné při platbách za kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, zdravotnický materiál, úhradu provozních nákladů a podobně.

Ušité roušky se stále vydávají! Ve vchodu radnice

ilustrační foto

Roušky, které distribuuje město Prostějov, jsou pro občany stále k dispozici. A to v hlavním vchodu prostějovské radnice na náměstí T. G. Masaryka.

Vydávají je pracovníci ostrahy. Občané, kteří roušky od města Prostějova ještě nemají a nemohou si je z vážných důvodů vyzvednout (zdravotní handicap, nebo senioři), mohou kontaktovat magistrát telefonicky a roušky jim budou doručeny. Tel.: 605 162 963 a 605 236 431. (red)

 

Pozor! Při převzetí roušky nic nepodepisujte!

ilustrační foto

Na sociálních sítích dnes Magistrát města Prostějova zaznamenal dotaz, zda dobrovolníci, kteří rozdávají seniorům roušky od města Prostějova, vyžadují při předání podpis.

Na webu města se vzápětí objevila důležitá zpráva: "Statutární město Prostějov sděluje, že dobrovolníci zaregistrovaní městem Prostějovem jsou vybaveni průkazem dobrovolníka a mají k dispozici seznamy lidí, kterým mají roušky předat, nebo je vhodit do schránky. Tito dobrovolníci ŽÁDNÉ PODPISY NEVYŽADUJÍ A NENÍ TEDY TŘEBA PŘEVZETÍ ROUŠKY PODEPISOVAT!", uvádí magistrát. (red)

 

 

Město poskytne dotační finance na celoroční činnost v oblasti kultury

ilustrační foto

Radní na svém posledním jednání rozhodovali o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města Prostějova. Finance poputují jedenadvacítce subjektů.

„Částku ve výši 444 tisíc korun posíláme do kulturní oblasti na různé činnosti, jako jsou například poplatky na akcích, cestovné na akce, kancelářské potřeby, poštovné. Dále na kostýmy, květiny, nájemné sálu pro koncerty, nájem klubovny či skladových prostor, drobné opravy, náklady na dopravu materiálu a osob při rekonstrukci historických bitev, na přednáškovou činnost, spotřební kancelářský materiál a podobně,“ uvádí primátor města Prostějova František Jura.

Rada města schválila ekonomická opatření na podporu prostějovských živnostníků v boji s koronavirem!

ilustrační foto radnice

V souvislosti s nárůstem výskytu nového typu koronaviru a přijímanými preventivními opatření ze strany vlády České republiky, které mají a budou mít dopad na životní úroveň občanů a ekonomiku města Prostějova, a s Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření přijímá prostějovská radnice tyto ekonomická opatření pro Prostějov. Radní je schválili na svém zasedání dne 31. března 2020.

"Pro podnikatele mohou znamenat restriktivní vládní opatření existenční problém.