radnice

Starý Prostějov. Stará radnice

Foto SOkA

Dnešní fotografie pochází z mezidobí let 1866 až 1884 a zachycuje tehdejší radnici.

Následně se z ní stalo muzeum. Dost velká změna, co říkáte. (ber)

Kasičku Tříkrálové sbírky najdete i u radnice

Foto Magistrát města Prostějova

Před hlavním vchodem do budovy prostějovské radnice na náměstí T. G. Masaryka je i letos umístěna kasička Tříkrálové sbírky.

Dohlíží na ni ostraha budovy. Přispívat do Tříkrálové sbírky (nejen do kasičky před hlavním vchodem do budovy prostějovské radnice) můžete do 15. ledna 2023. Děkujeme! (red)

Díky Tomáši Láznovi má teď Prostějov dvě radnice, ale i největší ples a kroužek robotiky

ilustrační foto

Z legendární stavebnice LEGO už byly postaveny modely mnoha významných staveb po celém světě. Až letos jsme se ale dočkali okamžiku, kdy z kostiček vznikla nejznámější dominanta našeho města – prostějovská radnice.

Model radnice ze stavebnice LEGO postavil mladý prostějovský vědec Tomáš Lázna. „Říkal jsem si, že prostějovská radnice je natolik krásná, že by si zasloužila velký model, který by vzdal hold jejím stavitelům. Protože jsem celoživotním fandou LEGO, bylo jasné, z čeho bude,“ popsal vznik „druhé“ prostějovské radnice samotný autor modelu.

136 hodin práce

Novomanželé si z prostějovské radnice odnesou památku na svatební den

foto Magistrát města Prostějova

Novomanželé, kteří uzavřou sňatek na radnici v Prostějově, získají jako připomínku na tento den skleněný set slavnostních pohárů.

„Jde o novinku, kterou jsme odsouhlasili ve vedení města. Všechny páry, které na radnici uzavřou slib manželství, od města získají, jako připomínku tohoto dne, skleněné číše. Věříme, že slavnostní set jim bude stále připomínat den, kdy se rozhodli vykročit na společnou cestu životem,“ usmívá se náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová. (red)

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět u radnice

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Před hlavním vchodem do budovy prostějovské radnice na náměstí T. G. Masaryka je umístěna kasička letošní Tříkrálové sbírky.

Na kasičku dohlíží ostraha budovy. Přispívat do Tříkrálové sbírky můžete do 16. ledna 2022. (red)

Národní barvy ozáří radnici

ilustrační foto Česká obec legionářská

Již 3. září ozáří budovu prostějovské radnice barvy české trikolory. Město se tak připojí k výzvě Československé obce legionářské a připomene si tímto způsobem sté výročí založení této organizace.

Vedení Československé obce legionářské uspořádá veřejné oslavy kulatého výročí právě začátkem měsíce září. Jednat se bude o dvoudenní manifestační sjezd v Praze. Po zahájení sjezdu bude nasvícena barvami trikolory historická budova Národního muzea. Legionářská obec vyzvala města v České republice, aby se k nasvícení svých významných budov připojila a symbolicky se tak zúčastnila výroční oslavy.

Radnici čeká zateplení půdy

Ilustrační foto ber

Úspora tepelné energie je důvodem k opatřením, která proběhnou v půdních prostorech radnice na náměstí T. G. Masaryka. Předmětem akce je zateplení půdy radnice, která je nemovitou kulturní památkou. Zateplení bude probíhat na dvou oddělených, samostatně přístupných plochách půdy.

„V rámci stavební akce je navrženo zateplení podlahy půdy položením parotěsné fólie a minerální vaty. Zároveň budou zatepleny svislé stěny parotěsnou folií a minerální vatou,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice města na starosti.

Celkové náklady na realizaci celé akce činí přes 930 tisíc korun. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2021 byly vyčleněny zatím finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve výši 105 tisíc. O navýšení bude rozhodovat Zastupitelstvo města Prostějova. (red)

Město opět pomůže provozovatelům živností

ilustrační foto radnice

Rada města Prostějova rozhodla o poskytnutí další peněžité pomoci (daru) ve výši do 15 tisíc Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 provozovatelům živností, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v době trvání nouzového stavu v období od ledna do března 2021.

„Opatření, která šla napříč celou republikou, silně zasáhla do podnikání živnostníků. Proto jsme se rozhodli pomoci,“ uvedl primátor František Jura s tím, že tentokrát půjde na konta žadatelů celkem 111 tisíc korun. Od dubna tohoto roku byla radními odsouhlasena peněžitá pomoc ve výši 2,7 milionu korun. (red)

Miloslav Musil opravoval radniční hodiny třicet let

Foto MMP

Miloslav Musil desítky let opravoval městské hodiny. Za jeho práci mu poděkoval primátor František Jura.

"Velice si vážím práce pana Musila, díky které jsou naše hodiny ve skvělém stavu. Je to odborník na svém místě a já jsem moc rád, že se staly jeho srdeční záležitostí. Myslel také na jejich budoucnost a vychoval svého nástupce, který se o ně bude dále starat. Opravdu velké díky," usmívá se primátor.

Město hledá vedoucího oddělení registru obyvatel

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vzdělání zaměřené na veřejnou správu, praxe na úseku registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a orientace v problematice voleb.

Termín pro podání přihlášky je do 23.02.2021, předpokládaný nástup březen/duben 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí, tel. č. 582 329 144 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.