staré fotky

Starý Prostějov. Památník Družby

ilustrační foto

Obrovité sousoší bylo slavnostně odhaleno 9. května 1972. Pomník se nacházel před budovou Okresního národního výboru a představoval českého dělníka a Rudoarmějce, jejichž pravice se dotýkají v gestu přísahy nad emblémem komunistické strany. Čelní část podstavce nesla nápis „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak".

Bronzová plastika symbolicky odkazuje k obrazu Přísaha Horatiů Jacquese-Louise Davida, jenž se stal jedním ze symbolů Velké francouzské revoluce. Autorem byl sochař Jan Habarta, který byl rok po odhalení pomníku vyznamenán státní cenou Klementa Gottwalda (1973).

Sousoší zmizelo po sametové revoluci a dnes už jeho existenci nic, kromě starých fotografií, nepřipomíná. (ber)

Starý Prostějov. Restaurace na hlavním nádraží

Foto archiv čtenář

Tuhle hospodu byste mohli i bez nápovědy identifikovat velmi lehce. Staří se podívat na velká okna.

Honosný název restaurace si nádrc moc nezasloužil, byla to taková stará dobrá zaplivaná čtverka. Osobně jsem měla radši sousední bufet, kam jsem chodívala pro skvělé knedlíky. Z kterého roku fotka pochází netušíme, stejně, jako pan Vladimír, který ji PvNovinkám poskytl. Tipnete si? (ber)

Starý Prostějov. ASO

ilustrační foto

Dnešní fotografie pochází z roku 1948 a zachycuje tehdejší podobu Žižkova náměstí.

I když, podobu spíše dvou obchodů, pomineme-li koňský povoz v popředí. Na Jiříčkovo chodili nakupovat moji prarodiče, kteří byli krejčí. Za to ASO je nesmrtelné. Víte, proč se obchodu dodnes takto říká? V 30. letech minulého století byl dům v majetku rodiny Anderovy, která ho nechala přestavět do současné podoby v roce 1933. ASO je tedy Ander a SOhn, neboli syn. (ber)

Starý Prostějov. Žižkovo náměstí

Foto SOkA

Skoro se mi chce napsat, že Beseda je nesmrtelná. I když, podobu přece jen trochu změnila.

Na fotografii z roku 1988 jsou i dva obchody, i když Pletené zboží si tam nepamatuji. (ber)

Starý Prostějov. Pramen Svatoplukova

Foto SOkA

Dnešní fotografie nese datum 1974.

Kdopak jste chodil do Pramene nakupovat? (ber)

Starý Prostějov. Kostelecká ulice

Foto SOkA

Dnešní fotografie pochází z roku 1981 a zachycuje stavbu budovy někdejší České pojišťovny.

To by samo o sobě nebylo až tak zajímavé. Zajímavá je druhá věc – podívejte se, kolik bylo tehdy sněhu. (ber)

Starý Prostějov. Žeranovská ulice

Foto čtenář

Dnešní fotografie je podle čtenáře Marka zhruba ze 70.let minulého století. Asi všichni poznáme vysoký dům v Žeranovské ulici. Moje otázka je ale jiná.

Jestlipak si vzpomenete, jaký druh prodejny se nacházel v nízkém domku napravo, který byl už před lety demolován? Byla velmi oblíbená a pro produkty tam jezdili a chodili lidé nejen z Prostějova.

Starý Prostějov. Kino Oko

Foto SOkA

Kino Oko patřilo nedílně k mámu dětství a mládí. Co jsme se tam jen nachodili.

Vzpomene si někdo, kdy přestalo být kinem? (ber)

Starý Prostějov. Stará tržnice

Foto archiv ber

Dnešní fotovzpomínka je poněkud netradiční. Zcela jistě ale místo, na kterém byla prostějovská městská tržnice, poznají ti dříve narození.

Dnes by se prodejci i kupující asi v blízkosti jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě udusili. V roce 1988 se sem ale několikrát týdně vydávaly stovky obyvatel města za nákupem kvalitního ovoce, zeleniny, květin a podobně. Pro mladší ročníky máme nápovědu – podívejte se pořádně na budovy v pozadí. Jsou v podstatě stejné dodnes. (ber)

Starý Prostějov. Letecký pohled 1922

Foto SOkA

Prostějovské hlavní náměstí prošlo mnoha podobami.

Více či méně zdařilými podobami. Ta z dnešní fotografie je z roku 1922. (ber)