starý Prostějov

Starý Prostějov. Rudolfovo náměstí

Foto SOkA

Dnes vám předkládáme pohled na tehdejší Rudolfovo, nyní Husserlovo náměstí v Prostějově. Foceno pravděpodobně z věže hlavního kostela.

Nyní je tento pohled zcela jiný. Místo celého bloku domů stojí obchodní dům, zmizel Hotel U tří králů, naopak přibyly výškové domy. Jinak vypadá i nynější Atrium. To vše za nějakých 50 let. (ber)

Starý Prostějov. Náměstí Svatopluka Čecha

Foto SOkA

O dnešní fotografii, zachycující pohled na hlavní prostějovský kostel, toho mnoho nevíme.

Byla pořízena z náměstí Svatopluka Čecha, které už v této podobě zná málokdo. Domy po pravé straně a v čele fotografie ustoupily v sedmdesátých letech stavbě obchodního domu Prior. (ber)

Starý Prostějov. Johanka z Kravař a Plumlova

Foto ber

O této dámě toho ve spojitosti s Prostějovem mnoho nevíme. A přesto zde na ni máme památku, starou přes 500 let. Najdete ji v kostele Povýšení svatého Kříže.

Urozená paní Johanka z Kravař a Plumlova († 2. dubna 1495) byla moravská šlechtična z rodu pánů z Kravař. Po svém otci zdědila hrad Plumlov a města Plumlov, Prostějov, Kostelec na Hané a dalších dvanáct vesnic. Provdala se za Jana Heralta z Kunštátu, se kterým neměla žádné mužské potomky. Jan Heralt zemřel v roce 1490 a zanechal po sobě velké dluhy, na jejichž splacení byla použita velká část majetku. Vdově Johance zůstalo jen plumlovské panství. Zemřela v pátek po neděli Laetare a její ostatky byly uloženy do klášterního kostela sv. Kříže v Prostějově. Dnes se v kostele Povýšení sv.

Starý Prostějov. Rok 1977

foto archiv ber

Dnešním pohledem se vracíme do roku 1977.

Některé ze snímků jsou už jen vzpomínkami. To tam je koupaliště i OP a myslím, že z vozidel na parkovišti u Hané se po silnicích neprohání ani jediné. (ber)

Starý Prostějov. První konfekční továrna M. & I. Mandl

Foto publikace Historie a současnost podnikání na Prostějovsku

Tento objekt si asi už z dnešních obyvatel Prostějova nepamatuje nikdo. Stál na rohu Újezdu a Svatoplukovy ulice a od roku 1858 do roku 1908 zde byla umístěna první konfekční továrna firmy M. & I. Mandl.

Továrna, kterou založili bratři Mayer a Ignaz Mandlovi, je nejstarší oděvní továrnou v Prostějově. (ber)

Starý Prostějov. Národní dům

Foto SOkA

Dnešní fotografie zachycuje podobu Národního domu v roce 1907, kdy byl předán veřejnosti. Je neuvěřitelné, že jeho stavba trvala pouhý rok a půl! 

Vedení města Prostějova uvažovalo od 90. let 19. století o stavbě společenského a kulturního centra. K tomu, že dílo bylo dovedeno do konce, přispěl významný finanční odkaz zesnulého starosty Karla Vojáčka.

V roce 1905 byl osloven architekt Jan Kotěra, který v té době působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V květnu 1905 předložil Kotěra první plány. Stavba byla schválena a započata v květnu 1906. V listopadu 1907 byl Národní dům slavnostně otevřený veřejnosti. (ber)

Starý Prostějov. Svatoplukova ulice

Foto SOkA

Dnešní fotografie pochází z roku 1947 a zachycuje Svatoplukovu ulici.

Názvů měla tato ulice v historii opravdu mnoho, některé se opakovaly. Byla tak Vrahovskou, Nádražní, Nádražní třídou (Bahnhof-Strasse do 1892), Svatoplukovou, třídou Viktoria (Viktoria-Strasse), od 27. července 1945 Svatoplukova, od 21. listopadu 1947 Rooseveltova třída. Pak byla 8. dubna 1949 přejmenována na Gottwaldova třída a od 23. února 1990 se opět vrátila k názvu Svatoplukova. (ber)

Starý Prostějov. Městský hřbitov a Jano Köhler

Foto ber

Tvorbu moravského umělce Jano Köhlera (1873–1941) nalezneme prakticky po celé ČR. Většina jeho děl se ovšem nachází na Hané a na Slovácku, kde tento umělec žil, tvořil a inspiroval se.

Je autorem fresek v kostele Povýšení sv. Kříže, jeho mozaiky zdobí domy v centru Prostějova. Při návštěvě městského hřbitova je můžeme obdivovat na náhrobku Karla Dostála-Lutinova či hrobce rodiny Součkovy. (ber)

Starý Prostějov. Smuteční obřadní síň

Foto ber

I když se zdá, že díky modernímu vzhledu stará není, prostějovská smuteční obřadní síň se blíží abrahámovinám. Nejen proto si místo v naší galerii zaslouží.

Autorem projektu je architekt Blahoslav Adamík, který za tuto zdařilou realizaci později obdržel prestižní cenu Josefa Havlíčka. Stavbu prováděl v letech 1973-1977 ve své režii Městský národní výbor Prostějov, generálním projektantem byl Stavoprojekt Olomouc.

Starý Prostějov. Oslové

Foto SOkA

I když Prostějov nemá zoologickou, zvířat v ulicích bylo vždycky dost. Nemyslím ovšem ta živá, ale ta, která byla či jsou součástí staveb.

Jen kolem hlavního náměstí najdeme labuť, modrého lva, černého medvěda, bílého koníčka, černého a císařského orla, a po třech zajících, veverkách a kohoutech. 

A představte si, že jsme měli i osly. Čtyři, zpívající a hrající na loutny. Jejich sochy umístil roku 1906 na ozdobnou zeď Součkova domu v Hanačce sochař a štukatér Vladimír Pleský jako parodii na dění kolem výstavby městského vodovodu. Betonoví zpěváci dozpívali v roce 1967, jejich další osud je, bohužel, neznámý. (ber)