starý Prostějov

Staré Prostějovsko. Pozorovatelny

Foto ber, davar.cz

Úkolem pozorovatelen kolem Prostějova bylo sledovat letecké útoky na město. Jedná se pravděpodobně o stavby z padesátých let minulého století. Tehdy se tyto pozorovatelny hromadně stavěly u větších měst a podniků. V našem okolí se nalézají hned tři, za Určickou ulicí, v Mostkovicích a na Držovickém kopci.

Lokalita Mostkovice

Pozorovatelna se nachází na okraji lesa jižně od obce. Typově se jedná o objekt typu "kostka" bez zadní místnosti. Rohy betonového korpusu jsou zaoblené, pozorovací průzory jsou vytvarovány z betonu s kovovými vložkami.

Lokalita "Cihelna“ za Určickou ulicí

Starý Prostějov. Hrob manželů Vojáčkových

Foto ber

Na levé straně hlavní aleje prostějovského městského hřbitova je hrob dalšího významného starosty Prostějova a jeho ženy – Karla a Karly Vojáčkových.

Mecenáši kultury a podporovatelé chudých svůj majetek odkázali na dobročinné účely. Jejich dar přispěl na stavbu Národního domu. Hrob z černého kamene zdobí socha Anděla žalu pokládajícího palmovou ratolest od Stanislava Suchardy. (ber)

Starý Prostějov. OP rok 1966

Foto archiv ber

Po oděvním gigantu už léta nezbývá nic než fotografie.

Ta dnešní je z roku 1966, kdy byl nový závod rok v provozu, a pochází z podnikového archivu OP. (ber)

Starý Prostějov. Hrob Ondřeje Přikryla

Foto ber

Po levé straně hlavní aleje prostějovského městského hřbitov jsou pohřbeny významné osobnosti města Prostějova. Patři mezi ně politik a básník Hané, starosta a senátor Ondřej Přikryl.

Náhrobek navrhoval architekt Miroslav Putna. Kovová plastika od Jana Třísky s Přikrylovou tváří znázorňuje na mapě Prostějov i jeho rodné Výšovice, jsou tu postavy Hanáků, z desky se zvedá snop klasů a z něj vylétá pták. (ber)

Starý Prostějov. ASO

Foto SOkA

Kdo z nás pamětníků by neznal papírnictví na Žižkově náměstí. Odjakživa se mu říkalo ASO.

A víte proč? V 30. letech minulého století byl dům v majetku rodiny Anderovy, která ho nechala přestavět do současné podoby v roce 1933. ASO je tedy Ander a syn. (ber)

Starý Prostějov. Sokolovna

Foto archiv ber

Dnešní pamětnická fotografie pochází z roku 1913 a zachycuje budovu sokolovny.

Některé věci se opravdu nemění, co říkáte. (ber)

Starý Prostějov. Rudolfovo náměstí

Foto SOkA

Dnes vám předkládáme pohled na tehdejší Rudolfovo, nyní Husserlovo náměstí v Prostějově. Foceno pravděpodobně z věže hlavního kostela.

Nyní je tento pohled zcela jiný. Místo celého bloku domů stojí obchodní dům, zmizel Hotel U tří králů, naopak přibyly výškové domy. Jinak vypadá i nynější Atrium. To vše za nějakých 50 let. (ber)

Starý Prostějov. Náměstí Svatopluka Čecha

Foto SOkA

O dnešní fotografii, zachycující pohled na hlavní prostějovský kostel, toho mnoho nevíme.

Byla pořízena z náměstí Svatopluka Čecha, které už v této podobě zná málokdo. Domy po pravé straně a v čele fotografie ustoupily v sedmdesátých letech stavbě obchodního domu Prior. (ber)

Starý Prostějov. Johanka z Kravař a Plumlova

Foto ber

O této dámě toho ve spojitosti s Prostějovem mnoho nevíme. A přesto zde na ni máme památku, starou přes 500 let. Najdete ji v kostele Povýšení svatého Kříže.

Urozená paní Johanka z Kravař a Plumlova († 2. dubna 1495) byla moravská šlechtična z rodu pánů z Kravař. Po svém otci zdědila hrad Plumlov a města Plumlov, Prostějov, Kostelec na Hané a dalších dvanáct vesnic. Provdala se za Jana Heralta z Kunštátu, se kterým neměla žádné mužské potomky. Jan Heralt zemřel v roce 1490 a zanechal po sobě velké dluhy, na jejichž splacení byla použita velká část majetku. Vdově Johance zůstalo jen plumlovské panství. Zemřela v pátek po neděli Laetare a její ostatky byly uloženy do klášterního kostela sv. Kříže v Prostějově. Dnes se v kostele Povýšení sv.

Starý Prostějov. Rok 1977

foto archiv ber

Dnešním pohledem se vracíme do roku 1977.

Některé ze snímků jsou už jen vzpomínkami. To tam je koupaliště i OP a myslím, že z vozidel na parkovišti u Hané se po silnicích neprohání ani jediné. (ber)