staré fotografie

Starý Prostějov. Jezdecká kasárna

ilustrační foto aukro.cz

Pohlednice z roku 1899 zobrazující jezdecká kasárna v Prostějově, je asi nejstarší, kterou PvNovinky zveřejnily. Patří do historie, protože tou jsou i samotná, dnes již neexitující, kasárna.

Budovy jezdeckých kasáren vznikly v roce 1891 jako náhrada za stará kasárna, která stála na náměstí TGM. Za první republiky zde sídlila část 6. jezdeckého pluku, od roku 1969 zde byl vojenský útvar specializovaný na radiolokaci. Ten armáda po 27 letech přesunula do Přerova. V roce 2016 byla kasárna, která přešla do majetku města, zbořena. (ber)

Starý Prostějov. Pivovarská hospoda

ilustrační foto aukro.cz

Pohlednice, zobrazující restauraci akciového pivovaru v Prostějově, je již hodně stará.

Nějak se mi nepodařilo identifikovat, kdepak stála, či stojí... Víte to snad? (ber)

 

Starý Prostějov. Klášter Milosrdných

Foto AGEL

Na tenhle pohled na klášter Milosrdných bratří v Prostějově si asi bude pamatovat jen málokdo.

Tušíte,  co se vyrábělo v nízkém domečku vedle kostela, který má na střeše nápis? (ber)

Starý Prostějov. Nádrž u zámku

ilustrační foto archiv ber

U budovy zámku na Přikrylově náměstí se nacházela prostějovská zajímavost - nádrž na vodu, postavená údajně jako zásobník vody pro případ války či požáru. Přesná doba jejího vzniku není známa. 

V březnu 2007 byla nádrž, stejně jako sousední protiletecký kryt, zrušena. Kryt byl zasypán a požární nádrž zavezena asi 100 nákladními auty zeminy. (ber)

Starý Prostějov. Vila manželů Melhubových

ilustrační foto slavnevily.cz

Prostějovskou vilu manželů Melhubových, majitelů jednoho z mnoha středně velkých konfekčních podniků, dokončenou v roce 1936, navrhl Eduard Žáček zcela v souladu s potřebami rodiny.

Vila, stojící v Sádkách, je nenápadná, nereprezentovala stavebníkovo postavení, ani nedráždila okolí extravagantní formou. Z formálního hlediska ovládá architekturu emocionální funkcionalismus. Jeho charakteristické prvky (trubková zábradlí, visuté a střešní terasy nebo ocelová vřetenová schodiště), s nimiž Žáček pracoval v zadním traktu, navozovaly atmosféru plavby na transatlantickém parníku a přispívaly ke zvýšení obytného komfortu dvojúrovňového bytu manželského páru.

Starý Prostějov. Pivovar

Foto ber, pivovary.info

Tradice prostějovského pivovarnictví sahá až do 14. století, kdy na prostějovském rynku vařilo a šenkovalo pivo 31 krčemních domů. Do roku 1633 to již bylo 69 právovárečných domů. Správou města bylo dbáno na to, aby se všude vařilo pivo stejné kvality. Právo vařit a čepovat pivo bylo výsadou měšťanů, vlastnících výsadní domy na náměstí. Jedním z nejstarších dochovaných krčemních domů je hostinec U černého orla, později hostinec Pod žudrem, který v roce 1499 získal výsadní právo vařit a čepovat pivo.

Hospodářský spolek prostějovský založil Akciový pivovar v Prostějově na jaře roku 1897, v prosinci téhož roku ho otevřel. Vyráběna byla piva 10ti a 12ti stupňová, světlá, tmavá a speciální tmavé pivo 16ti stupňové zvané Černozdroj, a to výhradně z výtečného hanáckého ječmene. Pivo se těšilo pro svou výbornou jakost velké oblibě. Pivovar prošel od svého založení mnoha změnami, týkající se vlastníků i svého názvu. V roce 1944 byl uzavřen, provoz byl obnoven až v roce 1946 zásluhou zaměstnanců pivovaru, kterým se podařilo doplnit zařízení ztracené během odstávky.

Starý Prostějov. Nemocnice U Milosrdných

ilustrační foto nemocnice Prostějov

Co si pamatuji, bylo to tam poslední léta stejné. Ponuré a smutné.

Do dvorního traktu jsme v době mých školních let chodili na povinné snímkování ze štítu. To se, na rozdíl od tuberkulózy, z našeho života vytratilo. (ber)

Starý Prostějov. Požár OP

ilustrační foto Spolek za staré Vrahovice

Dnešní fotogalerie zachycuje událost, která byla v roce 1967 pro Prostějov zásadní.

Ohnivý kohout se totiž zakousl do jedné z hlavních budov OP. (ber)

Starý Prostějov. Gymnázium Jiřího Wolkera

Foto SOkA

Na dalších z pamětnických fotografií představujeme Gymnázium Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. Pohlednice pochází z roku 1929.

Na dnešní dobu velkolepá budova gymnázia v Kollárově ulici byla dokončena již v r. 1901. Veškeré náklady činily celkem 412 693 koruny v tehdejší měně. Slavnostní obřad konsekrace se konal 15. září 1901. O den později, 16. září 1901, se budova naplnila studenty a 17. listopadu byla otevřena i aula, která se používala jako kaple ke školním bohoslužbám. Vyučovalo se podle platných osnov pro zemské jazyky z r. 1900. V prvních letech byly vedlejšími předměty kreslení, krasopis, tělocvik a zpěv, později ještě těsnopis a francouzský jazyk.

Starý Prostějov. Rejskova ulice

Foto FB

Dnes se opět odíváme na Rejskovu ulici, respektive rohový dům, kde je dlouhá léta prodejna bytového textilu a podobně.

Netuším, z kterého roku forografie je, ale lékárnu si pamatuji. Tipnete si? (ber)