staré fotografie

Starý Prostějov. Rok 1964

Foto FB

Přiznám se, že tuto fotografii jsem nikdy neviděla.

Je z roku 1964 a zachycuje nezvyklý pohled z brány zámku na radnici. (ber)

Starý Prostějov. Hálkovo náměstí

ilustrační foto

Dnešní fotografie je z roku 1931 a zachycuje Hálkovo náměstí. Pokud si myslíte, že takové v Prostějově není, nemáte pravdu.

Od roku 1908 až do 27.1.1936 se tak jmenovalo nynější Hlaváčkovo náměstí. Od roku 1940 neslo název Goetheovo náměstí, k názvu Hálkovo se vrátilo 27.7.1945. O pár měsíců poději, 14.12.1945 dostalo název Štefánikovo náměstí a od 5.4.1955 se jmenuje Hlaváčkovo. (ber)

Starý Prostějov. Dům služeb ve Vrahovicích

Foto archiv ber

Dnešní fotografie je z roku 1986, kdy tenhle multifunkční dům ve Vrahovicích ještě voněl novotou.

Dnes jsou obyvatelé okolních domů poněkud nenaladěni z osazenstva, které se v jeho těsném okolí shromažďuje. (ber)

Starý Prostějov. Lékárna U milosrdných

Foto SOkA

Dnešní fotografií se vracíme do nejhezčí lékárny v Prostějově. 

Na fotce z roku 1970 je sice pouze nepříliš pěkný pohled na vnější fasádu, o to hezčí byla uvnitř. Kdykoli jsem tam s rodiči nebo prarodiči přišla, sedla jsem si do koutku a pozorovala výjevy na překrásných stropních freskách. A ta vůně... (ber)

Starý Prostějov. Gottwaldova třída

Foto archiv ber

Svatoplukova ulice je důležitou prostějovskou komunikací, spojující hlavní vlakové nádraží s centrem města.

V průběhu let měnila své pojmenování postupně od Vrahovské ul., Nádražní ul., Svatoplukovy ul., třídy Viktorie, Rooseveltovy třídy a Gottwaldovy třídy. Současný název je platný od 23. února 1990.

Dnešní fotografie pochází z dob, kdy byla ještě průjezdná až na nynější náměstí E. Husserla. Tipujeme tak sedmdesátá léta minulého století. (ber)

Starý Prostějov. Žižkovo náměstí

Foto aukro.cz

O dnešní fotografii toho mnoho nevíme. Pochází ze Žižkova náměstí a zachycuje sídlo Moravské banky.

Mnoho z nás v tom domě pamatuje prodejnu Tesla, svého času jedinou v Prostějově. (ber)

Pamatujete? Dona

Foto archiv ber

Dnešní fotografie pochází ze sedmdesátých let, kdy se Jihoslovanská ulice ještě jmenovala třída Vítězného února. Zachycena je na ní Dona, zásilkový obchodní dům, který fungoval od roku 1965 do roku 1995/1996.

Budovu na křižovatce Svatoplukovy a dnešní Jihoslovanské ulice nechal v roce 1939 postavit prostějovský podnikatel Jan Nehera. Po znárodnění sloužila jako jeden z výrobních závodů Oděvního podniku Prostějov, fungovaly zde dílny, střihárna i žehlírna. V polovině šedesátých let zde začal fungovat zásilkový dům. DONA patřila mezi první podniky, které byly pověřeny nabízet zásilkový obchod. První katalog byl vydán včetně spotřebního zboží, ale z důvodů kapacit se v dalších zaměřil pouze na textil.

Starý Prostějov. Fotografický ateliér Alois Navrátil

ilustrační foto archiv ber

Dnešní fotografie, takzvaná kabinetka, pochází pravděpodobně z třicátých let minulého století. Prezentuje Fotografický ateliér Aloise Navrátila, který sídlil v Komenského ulici.

Majitel se na rubu fotky neopomněl pochlubit dvěma fakty - měl podnik i v Olomouci a byl vyznamenán nejvyššími cenami nejen v Prostějově, ale i v Paříži. (ber)

Starý Prostějov. Jesle v Kováříkově vile

Foto archiv ber

Vila Josefa Kováříka na Vojáčkově náměstí byla postavena ve stylu české moderny a geometrizující secese v letech 1910 až 1912 podle projektu architekta Emila Králíka. Dnešní fotografie pochází z května 1959.

Budova prošla mnoha rukama, sídlo v ní měl i Školský úřad a jesle. Nyní je jejím vlastníkem družstvo Kováříkova vila, které započalo s rekonstrukcí. Podle předsedy Martina Radiče jde o běh na dlouhou trať. Po dokončení by vila měla sloužit veřejnosti.

Kulturní památkou byla vila vyhlášena v květnu 1958. (ber)

Starý Prostějov. Dům v Dolní ulici

Foto SOkA, ber

Dnešní fotografie pochází z roku 1945.

Pokud chcete tipovat, kde se dům, poničený válkou, nachází, vězte, že jej míjíte celkem často. Stojí na roku Dolní a Mojmírovy ulice. (ber)