staré fotografie

Starý Prostějov. Škola Vrahovice

Foto Spolek za staré Vrahovice

Dnešní fotografie je z Vrahovic a zachycuje starou budovu místní školy.

Krásný dům, viďte. (ber)

Starý Prostějov. Žižkovo náměstí podruhé

Foto SOkA

Žižkovo náměstí tentokrát ze strany, na které bývalo kino Jas. Od roku 1881 bylo zváno Horní nám. (Ober – Ring), od r. 1893 Žerotínovo nám. (v letech 1940–1945 Zierotin – Platz), současné jméno nese od roku 1945 podle husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Rohový dům s náměstím T. G. Masaryka se nazýval podle domovního znamení U svatého Rocha. V domě č. 7 byla na začátku minulého století restaurace, kavárna a divadelní sál, v letech 1922–1991 zde fungovalo kino Jas. (ber)

Starý Prostějov. Ulice J. B. Pecky

ilustrační foto

Ulice se původně od května 1939 nazývala U Vlečky (německy Schleppbahn-Gasse) podle železniční vlečky odbočující sem z místního nádraží. Na vlečku se v minulosti napojilo několik firem, pro obchodní sladovny zde byla vybudovaná malá točna. 

Současný název ulice platí od 18. listopadu 1949 podle Josefa Boleslava Pecky-Strahovského (1849 až 1897), českého sociálně demokratického novináře a básníka, který v letech 1884 a 1885 působil v Prostějově. (ber)

Starý Prostějov. Ulice Na Stráži

Foto SOkA

Ulice s názvem Na Stráži vznikla v roce 1896, v letech 1940-1945 byla zvána německy Auf dem Warte. Současné pojmenování získala v březnu 1947 podle Josefa Jungmanna (1733-1847), českého jazykovědce a národního obroditele.

Podél západní strany ulice sídlí školní areál ZŠ Jana Železného, vybudovaný v letech 1967-1969. Na rohu s Plumlovskou ulicí byl v roce 1967 otevřen víceúčelový objekt. Obchody, služby a restaurace Haná tak slavily již 53. narozeniny.

Mimochodem, alespoň já jsem snad název Jungmanova v souvislosti s touto ulicí nikdy nepoužila. Odjakživa při určení místa říkám u Hané ... (ber)

Starý Prostějov. Blahoslavova ulice

Foto SOkA

Blahoslavova ulice se původně od května roku 1881 nazývala Střelecká třída.

Své nynější pojmenování získala roku 1893 podle Jana Blahoslava (1523-1571), českého literáta a biskupa Jednoty bratrské. (ber)

Starý Prostějov versus současný stav

Foto SOkA, ber

Dnes se podíváme na Netušilovu ulici.

Nízké domky na pravé straně jsou dávnou minulostí, dlažební kostky na silnici ale zůstaly. (ber)

Starý Prostějov. Školní ulice

Foto SOkA

Dnes přinášíme pohled na podobu Školní ulice.

Židovská čtvrť, která zde stála, utrpěla velmi v roce 1945, kdy sem dopadlo několik leteckých pum. Domy byly zbourány v 70.letech minulého století.  (ber)

Starý Prostějov. Rejskova ulice

Foto aukro.cz

Přinášíme vám další pohled na Prostějov let minulých.

Tentokrát jde o Rejskovu ulici. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, z kterého roku pohlednice je. Tipnete si? (ber) 

Starý Prostějov. Náměstí E. Husserla

Foto Muzeum Prostějovska

Dnešní pohled na dům na Husserlově náměstí pochází z roku 1912. Jde o nájemní dům, který si navrhl sám jeho majitel, tiskař a nakladatel Josef Vrla.

„Architektonicky hodnotná stavba projektovaná ve stylu svérázně pojaté secese reprezentuje zajímavý doklad městského nájemního domu kombinujícího prvky secese a moderní architektury,“ najdeme v publikaci Slavné stavby Prostějova. (ber)

Starý Prostějov. Ulice Boženy Němcové

Foto SOkA

Ulice Boženy Němcové byla pojmenována dne 26. června 1914 podle české spisovatelky Boženy Němcové (1820–1862).

V letech 1940 až 1945 byla zvána německy Božena Němcová-Gasse. Klid v ulici s bytovou zástavbou panuje i dnes, i když za ní sviští vozy po obchvatu. (ber)