staré Prostějovsko

Staré Prostějovsko. Motokros v Lipové

Foto archiv ber

Dnes se opět zatouláme do sportovní historie našeho regionu. V něm má nezastupitelné místo motokros, kterému se věnovali v Lipové. Dovolím si využít záznamy pana Zubala z Hrochova, které jsou dostupné na webové stránce obce Lipová.

V roce 1967 měl místní Svazarm celkem 92 členů a existoval od sloučení obcí v roce 1961 se sídlem v Hrochově, kdež měl dílnu. Jeho posláním byla příprava členů na branné závody, tréning střelby z malorážky a práce v dílně. V září 1967 pořádal Svazarm motokrosové závody v Lipové v prostorách u KD na Hanačce“. Taková byla v kronice první zmínka o motokrosu.

Staré Prostějovsko: Plumlovská přehrada

Foto čtenář

Plumlovská přehrada na říčce Hloučele patří k nejstarším přehradním nádržím v celém povodí řeky Moravy. O stavbě bylo rozhodnuto po rozsáhlých povodních počátkem 20. století.

Stavbu povolilo prostějovské hejtmanství již v roce 1911 a na základě schváleného projektu byla budována v letech 1913–1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921–1932. Dlouhé období výstavby zapříčinila mimo válečných událostí také zvýšená opatrnost dodavatele, který měl na paměti tragické protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916. Své sehrály i nepříznivé hydrometeorologické podmínky, které opakovaně a na dlouho přerušovaly stavební práce. Do trvalého provozu byla nádrž nakonec uvedena v roce 1936.

Staré Prostějovsko. Žralok

Foto FB Žralok Plumlov

Dnešní fotografie je z místa, které většina Prostějovanů zná víc než dobře.

Fotografie pochází z období kolem roku 1960 a byla pořízena v autokempu Žralok v Plumlově. (ber)