Plumlovská přehrada

Kvalita vody v Plumlovské nádrži stále na dvojce

ilustrační foto ber

Kvalita vody v Plumlovské přehradě je podle výsledků pondělního odběru vody stále na stupni dva. Voda je podle hygieniků nezávadná, vhodné by ale bylo se po koupání osprchovat.

„Voda je vhodná ke koupání, pouze s mírně zhoršenými vlastnostmi. Ukazatel jakosti vody je na stupni dva. Jedná se o nezávadnou vodu, s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V případě možnosti je vhodné se po koupání osprchovat," uvádějí hygienici. (ber)

Voda v přehradě má zeleného smajlíka, vzkazují hygienici

ilustrační foto ber

Osmadvacátého června odebrali hygienici další vzorek  vody z Plumlovské přehrady. Včera zveřejnili výsledky rozboru. Voda v nádrži se zhoršila.

Je hodnocena zeleným smajlíkem, který značí stupeň 2. "Jde o nezávadnou voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V případě možnosti je vhodné se osprchovat," uvádí hygienici. (ber)

Přehrada stále bez vody

Foto ber

Když v březnu započaly práce na přelivu Plumlovské přehrady, slibovalo Povodí Moravy, že stavba nijak koupací sezónu neovlivní. Opak je ale pravdou. Nádrž je poloprázdná.

"Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění," uvedl tehdy mluvčí PM Petr Chmelař s tím, že opravená hráz odolá tisícileté vodě. Zároveň ujistil, že koupací sezonu neohrozí. 

Jenže přehrada je poloprázdná a ke koupání, přes ujištění hygieny, že voda je  v pořádku, neláká. Zdejší podnikatelé tak škody z loňského roku ještě zvýší. 

Voda v Plumlovské přehradě je v pořádku, hlásí hygienici

Ilustrační foto ber

V pondělí odebírali pracovníci hygienické stanice vzorky vody z Plumlovské přehrady. Voda je podle výsledků rozboru čistá, žádné zdravotní problémy lidem při koupání nehrozí.

„Můžeme konstatovat, že se jedná o vodu vhodnou ke koupání. Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi," uvedla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny olomoucké krajské hygienické stanice Eva Čehovská.

Tak vzhůru do vody! (ber)

Plumlovskou přehradu plníme, o rychlosti rozhodne počasí, vzkazuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Práce na modernizaci a úpravě vodní nádrže Plumlov, které vyžadovaly snížení hladiny, byly ukončeny v předstihu. Již na konci května tak Povodí Moravy, s.p. zahájilo opětovné napouštění nádrže, které je však limitováno aktuální hydrologickou situací. Souběžná těžba sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí přehrady bude po vyschnutí sedimentů pokračovat.

Stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na Plumlovské přehradě běží dle harmonogramu. Práce vyžadující snížení hladiny, tedy založení betonové patky pravobřežního zavázání a vydláždění, byly dokončeny v mírném předstihu již na konci května. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb a v betonáži bezpečnostního přelivu. Tyto práce již nevyžadují takové snížení hladiny. Od konce května jsme proto snížili odtok z nádrže na povolené minimum a nádrž plníme v závislosti na přítocích.“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Povodí Moravy vytěží sedimenty a upraví mokřad na Plumlovské přehradě

Foto PMO

Sníženou hladinu ve VD Plumlov kvůli probíhající práci na bezpečnostním přelivu využije Povodí Moravy, s. p. k odtěžení sedimentů a úpravám mokřadu na konci vzdutí vodní nádrže. Sedimenty pak využije k obnově vegetace. Jedná se o první těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže, která je v provozu od roku 2014.

Před sedmi lety Povodí Moravy, s. p. dokončil revitalizaci Plumlovské přehrady, jejíž součástí byla i rozsáhlá těžba sedimentů. Během těchto prací vytvořili vodohospodáři na konci vzdutí vodní nádrže sedimentační zdrž s mokřadem, který představuje velmi unikátní kombinaci vodního a mokřadního biotopu. Filtrací se navíc podílí na čištění vody přitékající do nádrže. Po sedmi letech od kolaudace teď Povodí Moravy, s. p. ze sedimentační zdrže odtěží sedimenty a obnoví rostliny v litorálním pásmu.

OBRAZEM: Plumlovská přehrada po upuštění fotoaparátem Jany Zaorálkové

ilustrační foto

Do redakčního e-mailu přistály fotografie Jany Zaorálkové.

"Zasílám pro potěchu oka vám i vašim čtenářům několik fotografií z upuštěné Plumlovské přehrady, kde je nyní pěkně vidět i hráz, po které se dá krásně projít. Fotografie jsem pořídala v sobotu, a to 3. dubna 2021", napsala Jana.

A my děkujeme! (red)

Plumlovská přehrada zvládne po rekonstrukci převést tisíciletou povodeň

ilustrační foto Plumlovská přehrada

Povodí Moravy v březnu zahájí další etapu rekonstrukce vodní nádrže Plumlov. Ta se dočká úprav a modernizace, aby splnila nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají rok a půl, ale výrazně nenaruší průběh rekreační sezóny na vodní nádrži.

Práce budou probíhat na bezpečnostním přelivu, vývaru a pravobřežním opevnění břehu. Modernizace těchto objektů zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. „Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění.

Obrazem. Víkendová procházka může směřovat k přehradě

Foto ber

Pokud přemýšlíte, kam se vydat o víkendu, máme pro vás obrazový tip. Plumlovská přehrada si o návštěvu přímo říká.

K procházce přímo láká nová stezka, vedoucí kolem Valáška. Pokud si troufnete, můžete si vyzkoušet i řadu laviček, které se zde nacházejí a pokochat se pohledem na jiskřící zamrzlou hladinu.  Pro občerstvení pak můžete zamířit třeba do kempu nad přehradou, kde bude výdejové okénko otevřeno celý víkend. Pěkné kochání. (ber)

Staré Prostějovsko: Plumlovská přehrada

Foto čtenář

Plumlovská přehrada na říčce Hloučele patří k nejstarším přehradním nádržím v celém povodí řeky Moravy. O stavbě bylo rozhodnuto po rozsáhlých povodních počátkem 20. století.

Stavbu povolilo prostějovské hejtmanství již v roce 1911 a na základě schváleného projektu byla budována v letech 1913–1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921–1932. Dlouhé období výstavby zapříčinila mimo válečných událostí také zvýšená opatrnost dodavatele, který měl na paměti tragické protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916. Své sehrály i nepříznivé hydrometeorologické podmínky, které opakovaně a na dlouho přerušovaly stavební práce. Do trvalého provozu byla nádrž nakonec uvedena v roce 1936.