Povodí Moravy

Přihlaste se do dětské výtvarné a literární soutěže, zve Povodí Moravy

Foto Povodí Moravy

Povodí Moravy, s.p. vyhlašuje již šestnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní. Pro tento ročník soutěže zvolila redakční rada téma Barvy vody.

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005.  Soutěž je určena žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí.  

Termín ukončení soutěže je 30. dubna 2021, termín vyhodnocení 31. května 2021 a termín vyhlášení výsledků  15. června 2021.

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný, varuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Teploty pod bodem mrazu vystřídaly oteplení z druhé poloviny minulého týdne. Vlivem nízkých teplot dochází k zamrzání hladin vodních nádrží, řek a k zamrzání dochází i na jezových zdržích. Vstup na ledovou plochu v tomto období ale představuje riziko.

V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec. Situaci navíc zkresluje sněhová pokrývka.

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný, vzkazuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Vlivem nízkých teplot dochází k zamrzání hladin vodních nádrží, řek a k zamrzání dochází i na jezových zdržích. Vstup na ledovou plochu ale představuje vždy riziko. V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto se nedoporučuje vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec.

„Přestože by během následujících dní mělo dle předpovědi mrznout, ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak prolomení ledu i při mírném zatížení,“ uvedl mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí. (red)

Vodní nádrž Plumlov získá nový bezpečnostní přeliv

ilustrační foto

Povodí Moravy v příštím roce zahájí další etapu rekonstrukce vodní nádrže Plumlov. Ta se dočká úprav a modernizace, aby splnila nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají rok a půl, jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Práce neovlivní průběh rekreační sezóny na vodní nádrži.

Práce budou probíhat na bezpečnostním přelivu, vývaru a pravobřežním opevnění břehu. Modernizace těchto objektů zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. „Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady.

Povodí Moravy vyhlašuje grant na podporu dobrovolných hasičů

ilustrační foto Povodí Moravy

Povodí Moravy se rozhodlo podpořit jednotky sborů dobrovolných hasičů (SDH) a vypsat grantové řízení zaměřené na financování prostředků určených k zásahu právě při povodňových situacích a při likvidaci jejích následků. O podporu v celkové výši 100 tisíc korun mohou žádat jednotky SDH až do 30. října 2020.

Grant je zaměřen na financování prostředků určených k zásahu při povodňových situacích a likvidaci následků povodní (např. protipovodňové pytle, vysoušeče zdiva, svařovací soupravy, čluny, elektrocentrály, čerpadla, prostředky na dezinfekci, žebříky, stany a další). O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s.p. a to do 30. října 2020. Celková částka určena pro grantové řízení činí 100 000 Kč. Podmínky grantu jsou ke stažení zde.

Vody v tocích je málo, potvrzuje Povodí Moravy

ilustrační foto PMO

Problémy s výškou hladiny na vodních tocích na Prostějovsku potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Pod hranicí sucha je například Brodečka v Otaslavicích, Romže ve Stražisku a Blata v Klopotovicích.

Nízký průtok vody zkřížil letos plány i Okrašlovacímu spolku města Prostějova a Sportcentru DDM Prostějov. Na 16. června totiž naplánovali sjezd řeky Hloučely.  Povodí Moravy červnový termín odsouhlasilo, následně ale sdělilo, že termín akce by měl být přesunut na září. „Je pro ně důležité mít dostatek vody, aby mohli pokrývat potřeby vodního toku pod vodní nádrží. V žádném případě bychom akcí nechtěli ohrozit plaveckou a rybářskou sezónu, či stát za ekologickou katastrofou.

Jaká opatření zavádí Povodí Moravy pro čistou přehradu?

ilustrační foto

Povodí Moravy realizuje řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě a Podhradském rybníku. Všechna opatření mají jediný cíl, zajistit co nejlepší kvalitu vody v nádržích. 

Konkrétně se jedná o odtěžení sedimentů ze dna nádrží, vybudování sedimentačních opatření na přítocích do Plumlovské přehrady a Podhradského rybníku. "Například v listopadu 2016 jsme odtěžili usazeniny ze sedimentační nádrže na konci vzdutí Podhradského rybníka. Její efekt jasně dokazuje, že během dvou let od jejího dokončení se v ní nahromadilo přibližně 500m3 sedimentů.

Plumlovská přehrada otevře hladinu. Kvůli dnu vody

ilustrační foto Plumlovská přehrada

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s.p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Plumlov a Koryčany. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad, a to v sobotu 25. března 2017. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

Sraz zájemců bude na koruně hráze u ovládací věže. Do trvalého provozu byla přehrada uvedena v roce 1936 a patří tak k nejstarším přehradám v celém povodí řeky Moravy. Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. "Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení.

Povodí Moravy vyhlašuje dětskou výtvarnou a literární soutěž Voda štětcem a básní

ilustrační foto

Povodí Moravy, s.p. vyhlašuje již dvanáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, letos na téma Voda a životní prostředí. Díla povodí přijímá do 31. března 2017.

Soutěž je určena žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí. Bližší informace najdete nahttp://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/vyhlasujeme-dvanacty-rocnik-detske-vytvarne-a-literarni-souteze-voda-stetcem-a-basni/. (red)

 

Povodí Moravy připravilo pro rybáře překvapení. Nové revíry

ilustrační foto lipno.tichyphoto.com

Státní podnik Povodí Moravy připravil na letošní rok pro zájemce z řad sportovních rybářů i široké veřejnosti novinku v podobě atraktivního rybolovu na trojici nádrží ve své správě – Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka. Rybolov bude zahájen 1. května 2016. Prodej Pověření k rybolovu byl . zahájen 4. 4. 2016.

„Cílem je nabídnout aktivní odpočinek, pestrost rybí obsádky s významným zastoupením dravých druhů ryb, volnost výběru místa i způsobu lovu a inovativní rybářský management upřednostňující čistotu a kvalitu vody v nádržích,“ uvedl Ivo Krechler, vedoucí útvaru rybářství. (ber)