Povodí Moravy

Hrozí dlouhotrvající sucho, varuje Povodí Moravy

ilustrační foto PMO

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. Největší moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici 14 % průměrného červencového průtoku. Nedostatek vody se projevuje na celém území. Povodí Moravy proto vydalo doporučení pro vodoprávní úřady a obce.

„Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování minimálních zůstatkových průtoků, manipulačních řádů a odběrů povrchových vod.

V XVIII. ročníku soutěže VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ bodovali mladí umělci z Prostějovska

Foto Povodí Moravy

Když byl v roce 2005 vyhlášen první ročník výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, nikdo z Povodí Moravy a.s. netušil, že se soutěž setká s tak velkým úspěchem. Letos se uskutečnil již osmnáctý ročník. Děti tvořily na téma Živá voda a je vidět, že je téma zaujalo. Letos se do soutěže přihlásilo 103 škol (vloni 92). Do soutěže doputovalo celkem 900 děl, z toho bylo 742 děl výtvarných, 91 prostorových, 13 výrobků z keramiky a 54 literárních děl.

Hodnocení došlých prací proběhlo dle pravidel soutěže – samostatně se hodnotily základní a mateřské školy, základní umělecké školy a speciální školy. Porota z došlých prací vybrala celkem 139 děl, kterým udělila cenu. Bylo uděleno 71 cen v kategorii výtvarné, 38 cen v prostorové tvorbě, 14 cen za keramická díla a 16 cen v kategorii literární. Bodovaly i děti z Prostějovska.

VÝTVARNÁ ČÁST 1. kategorie / ZŠ a MŠ - 3. místo Jakub Pavlíček, Živá voda, MŠ Žešov, Prostějov

PROSTOROVÁ TVORBA

Tip na výlet. Den otevřených dveří na přehradě Bystřička

Foto PMO

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s. p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Slušovice, Koryčany, Brno a Znojmo. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 25. března 2023.

Vodní nádrž Bystřička se nachází ve Zlínském kraji, od Prostějova cca 90 kilometrů. Přehrada je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010. Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný, varuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Během tohoto týdne docházelo vlivem nízkých teplot k částečným zámrzům hladin na některých nádržích a jezových zdržích. V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto Povodí Moravy nedoporučuje vůbec na led vstupovat. 

„Upozorňujeme, že ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí. (ber)

Zásob vody ve sněhu je málo, stýská si Povodí Moravy

Ilustrační foto ber

Letošní zima zatím věští sucho. Vodohospodářům dělají starosti zejména nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce. Ta ve většině krajů v povodí Moravy nedosahuje ani poloviny průměrných lednových hodnot. Kvůli nedostatku srážek jsou také nízké průtoky v řekách.

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí od 20 do 60 % průměrných lednových hodnot, Romží ve Stražisku protéká 21 % dlouhodobého průměru.

Podobný průběh zimy je pro vodohospodáře náročný, neboť vodohospodářská soustava musí reagovat na oba hydrologické extrémy. Sněžení a oteplení je stále reálné, proto musí ponechat v přehradách dostatek místa pro extrémní přítoky do nádrží. Na druhou stranu využívají akumulace vody pro případné sucho, které při pokračování současné hydrologické situace hrozí.

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný, varuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Během minulého týdne docházelo vlivem nízkých teplot k částečným zámrzům hladin na některých nádržích a jezových zdržích. V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto Povodí Moravy nedoporučuje vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec.

„Upozorňujeme, že ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí. (ber)

 

V XVI. ročníku soutěže Voda štětcem a básní uspěly i děti z Prostějovska

Foto PMO

Do soutěže se přihlásilo 92 škol, které zaslaly 705 děl. Děti malovaly, tvořily a psaly na téma „Barvy vody“. Hodnocení proběhlo dle pravidel soutěže – samostatně se hodnotili základní a mateřské školy, základní umělecké školy a speciální školy.

Porota z došlých prací vybrala 111 cen v kategorii výtvarné a 22 cen v kategorii literární.  Mezi nimi byly i čtyři děti z MŠ Žešov – Cenu Redakční rady ve výtvarné kategorii získaly Andrea Berková, Gabriela Kmecíková, Michaela Šmídová a Natálie Mlčochová.  V kategorii keramika získala cenu Generálního ředitele Sára Oralová ze ZŠ Dr. Horáka Prostějov.

Vody v Plumlovské přehradě přibývá. Díky dešti

Foto Povodí Moravy

Srážky v uplynulých týdnech zvedly hladinu vody ve vodní nádrži Plumlov o více jak metr. Srážkově bohatý začátek srpna tak alespoň částečně dorovnal chybějící červnové deště.

Od konce července se v oblasti vodní nádrže Plumlov vyskytovaly výraznější srážkové úhrny, které v maximech dosáhly až 37 mm/24 hod. Průměrný přítok do nádrže se díky tomu zvednul téměř čtyřnásobně – z červnových 140 l/s až na 500 l/s v uplynulých třech týdnech. Vyšší přítok tak pomohl doplnit chybějící vodu v nádrži, což znamená zlepšení podmínek pro plnění účelů nádrže a také pro ryby a vodní živočichy.

Přihlaste se do dětské výtvarné a literární soutěže, zve Povodí Moravy

Foto Povodí Moravy

Povodí Moravy, s.p. vyhlašuje již šestnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní. Pro tento ročník soutěže zvolila redakční rada téma Barvy vody.

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005.  Soutěž je určena žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí.  

Termín ukončení soutěže je 30. dubna 2021, termín vyhodnocení 31. května 2021 a termín vyhlášení výsledků  15. června 2021.

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný, varuje Povodí Moravy

ilustrační foto ber

Teploty pod bodem mrazu vystřídaly oteplení z druhé poloviny minulého týdne. Vlivem nízkých teplot dochází k zamrzání hladin vodních nádrží, řek a k zamrzání dochází i na jezových zdržích. Vstup na ledovou plochu v tomto období ale představuje riziko.

V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec. Situaci navíc zkresluje sněhová pokrývka.