voda

Pozor na změnu tlakových poměrů ve vodovodní síti města

ilustrační foto

Na počátku dubna bude prostějovská vodárna manipulovat s tlakem v potrubí.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje, že v důsledku provozních zásahů na vodovodní síti se ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 6 do 20 hodin změní tlakové poměry ve vodovodní síti města Prostějov.

Zvýšení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude trvalé po celý den. "Doporučujeme proto všem odběratelům pitné vody provést preventivně kontrolu pojistných ventilů, umístěných na jejich vnitřním vodovodu a také napojení pojistných ventilů na odtokové potrubí," vzkazuje MOVO. (Zdroj MOVO) 

Dnes je Světový den vody

ilustrační foto ber

Světový den vody neboli World Water Day (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů (OSN) na základě návrhu podaného na jednání v Rio de Janeiru v roce 1992. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářstvím. 

Akce je zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Každý rok se Světový den vody zaměřuje na specifický aspekt sladkých vod.

Letos bohužel koronavirová epidemie zastavila všechny doprovodné akce. V Prostějově jsme se tak nemohli podívat do čistírny odpadních vod, ani do zatrubněného mlýnského náhonu v Husově náměstí. Tak snad příští rok. (ber)

Vody v tocích je málo, potvrzuje Povodí Moravy

ilustrační foto PMO

Problémy s výškou hladiny na vodních tocích na Prostějovsku potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Pod hranicí sucha je například Brodečka v Otaslavicích, Romže ve Stražisku a Blata v Klopotovicích.

Nízký průtok vody zkřížil letos plány i Okrašlovacímu spolku města Prostějova a Sportcentru DDM Prostějov. Na 16. června totiž naplánovali sjezd řeky Hloučely.  Povodí Moravy červnový termín odsouhlasilo, následně ale sdělilo, že termín akce by měl být přesunut na září. „Je pro ně důležité mít dostatek vody, aby mohli pokrývat potřeby vodního toku pod vodní nádrží. V žádném případě bychom akcí nechtěli ohrozit plaveckou a rybářskou sezónu, či stát za ekologickou katastrofou.

Na domovní čistírnu vod můžete čerpat dotace

ilustrační foto

Na domovní čistírnu vod můžete čerpat dotace v rámci Národního programu Životního prostředí.

Cílem je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod v oblastech, kde výstavba centrální ČOV a kanalizace není z ekonomických, technických a provozních důvodů možná. Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem žádostí je od 1.11. 2016 do 30.11.2017, nejpozději do vyčerpání alokace.

Pozor! V Prostějově bude probíhat oprava vodovodní sítě

ilustrační foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., informuje odběratele pitné vody o plánovaných pracích na vodovodní síti v Prostějově, které proběhnou v termínu od 8. 8. – 15. 10. 2016.

Jedná se o opravu potrubí DN 800 mm, kterou bude provádět vlastník vodohospodářské infrastruktury Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. V důsledku odstávky tohoto potrubí lze očekávat v západní a středové části města Prostějova kolísání tlaku vody ve vodovodní síti. Pokles tlaku a změna celkových hydraulických poměrů v síti může způsobit nárazové zhoršení kvality vody v ukazateli barva a železo.

Ve čtvrtek a v pátek nepoteče v části Prostějova voda!

ilustrační foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO) informuje o přerušení dodávek pitné vody v Prostějově, ve dnech 14. a 15. 7. 2016 (čtvrtek a pátek), vždy v době od 8.00 do 17.00 hodin. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Markéta Bártová.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti – výměny nefunkčních šoupátek. Přerušení dodávky vody a náhradní zásobování pro odběratele na ulicích: Za Velodromem včetně hotelu a tenisových kurtů, Valašská, Chodská, Slovácká, Šumavská, Beskydská, Hacarova, Polišenského, Kovaříkova, Lomená, a na ul. Kostelecké bude bez vody pouze č.3114/45 – firma Koos s.r.o. a č.4469/54 – autoškola Kalvoda. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami.

Fotopostřeh: Když je žízeň

Foto ber

Kašna na hlavním prostějovském náměstí je v letních dnech příjemným osvěžením. Kromě "mokrého" pohledu ji zejména nejmenší obyvatelé využívají k osvěžení.

Na Dnu životního prostředí zase posloužila jako samoobsluha. Pejskovi by se majitel sklenicí limonády nezavděčil a zrekonstruované náměstí nenabízí k psímu zármutku ani žádnou kaluž. (ber)

Šetříte vodou? Zbytečně

ilustrační foto movo.cz

Máte zakódováno, že voda je drahá a šetříte s ní? Vězte, že vám to nepomůže. Vodárny budou totiž při vašem šetření stále zdražovat, aby zaplatily drahé technologie. Na Prostějovsku voda letos podražila na 84,30 Kč za kubík. O celkové situaci informuje studie EY.

Cena vody v celé ČR v uplynulých deseti letech vzrostla o téměř 85 %, což je dvojnásobek průměru Evropské unie. Česká republika patří naopak k zemím s nejnižší spotřebou vody v Evropě, na osobu a den ji ve svých domácnostech spotřebujeme jen těsně přes 87 litrů. Celková spotřeba se blíží 130 litrům na osobu a den, úrovně západní Evropy však stále nedosahuje. Například Britové denně spotřebují přes 340 litrů, ve Španělsku to pak je 265 litrů.

Pozor! Vodárna vám, udělá zdarma rozbor vody. Právě dnes!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

U příležitosti oslav Světového dne vody zvou vodárny na Den otevřených dveří. Ten se v prostějovské čističce odpadních vod uskuteční právě dnes.

Prohlídky se konají od dvanácti do šestnácti hodin, a to každou celou hodinu," uvedla Markéta Bártová, mluvčí Moravské vodárenské společnosti. Lidé si také mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny. Voda musí být v čisté plastové, jeden a půl litrové láhvi od neslazené minerálky. Na místě zjistí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. (red)

 

Pozor na falešného vodaře, varuje vodárna

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

V Kotkově ulici v Prostějově se během posledních dnů objevil falešný pracovník vodárny. Muž zazvonil u domovních vchodových dveří na jednoho z obyvatel domu s tím, že mu přišel vrátit přeplatek za vodné a stočné. Požádal ho také, aby ho pustil do domu a zatím si přichystal drobné, než vyjde schody k jeho bytu, protože nemá dostatek drobných na vrácení. Naštěstí byl oslovený zákazník obezřetný a na výzvu nereagoval, falešného vodaře do domu nepustil a ihned volal společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., aby o celé situaci informoval.

"Lidé by měli být nanejvýš opatrní a měli by si dávat dobrý pozor na to, koho si do svého bytu pustí. Naše společnost při vyúčtování přeplatky za vodné a stočné nevyplácí v hotovosti, ale vrací je přímo na bankovní účet zákazníka uvedený v zákaznickém informačním systému," uvedla mluvčí společnosti Markéta Bártová.
Terénní pracovníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., například montéři nebo odečítači vodoměrů, se na vyžádání prokazují platným průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, funkce a název společnosti.