voda

Dnes je Světový den vody

Ilustrační foto enviweb.cz

Spojené národy navrhly slavit 22. březen jako Světový den vody v roce 1992. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

OSN a nevládní organizace, věnující se problémům spojeným s vodou, se každoročně zaměřují na čistotu a ochranu vod a jejich úsporu. Kromě toho je vždy zpracováno určité specifické téma – letos pod heslem „Urychleme změnu“.

Město získalo půlmilionovou dotaci na zpracování dešťových vod

Ilustrační foto ber

Dešťové vody končí zbytečně v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. V poslední době mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda takto rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet. Tím je i projekt s názvem „Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov“. „Je to další projekt, který ve městě pomůže udržení vody v krajině,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Milada Sokolová.

„Postupně přecházíme na úsporné hospodaření s dešťovou vodou na budovách, které patří městu. V tomto případě jde o využití srážkových vod ze střechy mateřské školy na Husově náměstí, ke splachování toalet v objektu a k zálivce trávníku mezi pavilony školy. Část vody se bude vsakovat.

Druhá kontrola vody v Plumlovské přehradě. Podle hygieniků je v pořádku

Foto ber

V úterý dělali olomoučtí hygienici letos v pořadí druhé kontrolní odběry vody Plumlovské přehrady. Výsledky ukázaly, že voda je v pořádku, vhodná ke koupání. 

„Na základě laboratorních rozborů, provedených na pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě lze hodnotit vodu jako vhodnou ke koupání na stupni jedna, což znamená, že voda je nezávadná," uvedla v tiskové zprávě mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Hygienici hodnotí jakost vody a výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. V odběrech budou pokračovat po celou letní sezonu. (ber)

Zásob vody ve sněhu je málo, stýská si Povodí Moravy

Ilustrační foto ber

Letošní zima zatím věští sucho. Vodohospodářům dělají starosti zejména nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce. Ta ve většině krajů v povodí Moravy nedosahuje ani poloviny průměrných lednových hodnot. Kvůli nedostatku srážek jsou také nízké průtoky v řekách.

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí od 20 do 60 % průměrných lednových hodnot, Romží ve Stražisku protéká 21 % dlouhodobého průměru.

Podobný průběh zimy je pro vodohospodáře náročný, neboť vodohospodářská soustava musí reagovat na oba hydrologické extrémy. Sněžení a oteplení je stále reálné, proto musí ponechat v přehradách dostatek místa pro extrémní přítoky do nádrží. Na druhou stranu využívají akumulace vody pro případné sucho, které při pokračování současné hydrologické situace hrozí.

Studie mapuje možnosti vzniku malých vodních nádrží v kraji

ilustrační foto Olomoucký kraj

V rámci podpory aktivit, které směřují k zadržování vody v krajině, si hejtmanství nechalo zpracovat novou územní studii. Dokument s názvem Malé vodní nádrže a retenční potenciál krajiny na území Olomouckého kraje řeší prostorovou analýzu území s vymezením vhodných lokalit pro případný vznik malých vodních nádrží. Postavit je bude možné na základě aktuálních dotačních titulů.

„Malé vodní nádrže mají tu výhodu, že jejich vybudování nepodléhá stavebnímu povolení, ale stačí pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, což výrazně urychluje celý proces výstavby. Tyto nádrže slouží například k posílení celkové odolnosti krajiny, zelené infrastruktury v území, mimoprodukčních funkcí lesa a hydrologické sítě vůči negativním dopadům změny klimatu,“ vysvětlil Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a rozvoje venkova.

Cena vody na Prostějovsku opět stoupne

ilustrační foto MOVO

V příštím roce si za vodu opět připlatíme. Moravská vodárenská zveřejnila ceník pro rok 2022. Zatímco v letošním roce jsme za kubík vody platili 95,94 koruny, příští rok to bude 97,67 koruny. Vodné činí 49,02 korun, stočné pak 48,65 korun.

Vodné jsou veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody, stočné pak náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod.

Vlažná voda se solí vás spolehlivě ochladí

ilustrační foto pixabay.com

Čím větší horko, tím větší chuť na ledový drink. Přestože jde o vskutku osvěžující pití, nedopřeje vám kýžené ochlazení. Ideálním pitím pro horké dny je paradoxně  vlažná minerální voda s malým množstvím soli.

Představte si, jak do trávicího traktu nalijete teplé pití. Jakmile to uděláte, začne metabolismus pracovat a tělo se začne potit – a samozřejmě se poměrně rychle ochladí. Pokud si ale dopřejete spíše ledové pití, váš organismus nedostane signál, že by se měl ochladit – a samotné ochlazení v letním dni mu dá mnohem více zabrat. To je důvod, proč jsou v zemích, kde panují vysoké teploty, oblíbené teplé nápoje.

A proč ještě omezit ledové drinky? Protože šidíte termoregulaci a v důsledku můžete mít více chuti na sladké.

Suchou nohou neprojdete. Lávky u Hloučely jsou pod vodou

Foto čtenář

Podchod je zase plný vody. Projít tam může jen ten, kdo má holínky. To byla informace, kterou zaslal do redakce PvNovinek společně s fotografií podchodu u říčky Hloučely v Olomoucké ulici v Prostějově jeden z čtenářů. O reakci jsme požádali náměstka primátora Jiřího Rozehnala.

„Předem chci říct, že nejde o cyklostezku ani chodník, ale manipulační lávku. Stejně, jako ta v Kostelecké ulici, má za úkol usnadnit přechod přes frekventovanou ulici. Protože jsme nemohli "zvednout "mosty a museli jsme se řídit stavebním zákonem, lávky mají standardní výšku vzhledem ke dnu řeky.  V době oblevy, což je teď, a upouštění vody z přehrady, jsou tudíž pod vodou," vysvětlil Rozehnal.

Cena vody na Prostějovsku opět stoupne

ilustrační foto MOVO

V roce 2021 si za vodu opět připlatíme. Moravská vodárenská zveřejnila ceník pro rok 2021. Zatímco v letošním roce jsme za kubík vody platili 89,51 koruny, příští rok to bude 95,94 koruny. Vodné činí 48,05 korun, stočné pak 47,89 korun.

Vodné jsou veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody, stočné pak náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod.

Milionová dotace podpoří projekt hospodaření se srážkovou vodou

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Velké množství dešťové vody končí v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. Mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda z krajiny rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet.

„Jednou z takových akcí je projekt „Efektivní hospodaření se srážkovou vodou – Sportcentrum DDM, Prostějov“. Město na něj získalo z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 3 006 839,35 korun,“ uvedl primátor František Jura s tím, že o dotaci bylo žádáno v lednu tohoto roku, v rámci 119. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Konkrétně se jedná o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní a hospodaření se srážkovými vodami.