voda

Prostějovské kašny začínají chrlit vodu

Foto Magistrát města Prostějova

Postupně bude zprovozněno všech šest kašen prostějovských kašen. Jako první se rozezpívala o Velikonocích kašna na nám. T. G. Masaryka, následně byly spuštěny kašny na Vojáčkově a Hlaváčkově náměstí a v parku v ulici J. Lady.

Kašny na nám. T.G. Masaryka a nám. Spojenců byly před spuštěním opraveny a nově natřeny. „Jako poslední budou napuštěny a uvedeny do provozu kašny na nám. Spojenců a Pernštýnském nám. Květ kolem rostoucích sakur v těchto dvou kašnách znečišťuje vodu a ucpává trysky vodotrysku, proto budou kašny zprovozněny až po odkvětu stromů,“ doplnila mluvčí radnice Jana Gáborová. (red)

Hasiči v kraji se perou s velkou vodou

Foto HZS Olomouckého kraje

Zhruba k 60 událostem v souvislosti s počasím a rozvodněnými toky vyjeli 25. prosince v době od 7 do 19 hasiči v Olomouckém kraji.

„Nejvíce jsme řešili stromy na komunikacích, čistili jsme propustky a toky od naplavenin a další jevy v souvislosti se zvýšením hladiny toků, čerpali jsme sklepy a garáže a monitorovali situaci. Spolupracujeme s jednotkami sboru dobrovolných hasičů napříč celým krajem," informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová. (ber)

Od ledna si připlatíme za vodu. Kubík bude stát 116 korun

Ilustrační foto MOVO

Výrazné zdražení vody postihne od 1. ledna 2024 obyvatele Prostějovska. Moravská vodárenská zvedne cenu za kubík na 116,29 korun bez DPH, což je ve srovnání s letoškem nárůst o 11 procent.

V roce 2021 to bylo 95,94 koruny, v roce 2022 pak 97,67 koruny, z čehož vodné činilo 49,02 korun a stočné pak 48,65 korun. V roce 2023 byl nárůst o více než 17 korun, stočné přišlo na 57,41 koruny a vodné na 57,84 korun. Po Novém roce tak zaplatíme za vodné 58,36 Kč/m3 (bez DPH) a za stočné 57,93 Kč/m3 (bez DPH), celkem tedy 116,29 Kč/m3 bez DPH.

Mateřská škola Smetanova má nový systém nakládání s dešťovou vodou

Foto Magistrát města Prostějova

V srpnu byla ukončena investiční akce v mateřské školce Smetanova.

„Bylo provedeno vybudování systému pro zachytávání dešťové vody ze střech pavilonů A2 a A3 a spojovacího krčku A4 a její následné použití pro splachování toalet v obou pavilonech,“ shrnul náměstek primátora Jiří Rozehnal. Stavbu realizovala Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. Celkové náklady činily 3,5 mil. Kč. (red)

Fotopostřeh: Není bazén jako bazén

Foto ber

Zatímco většina lidí míří v horkých dnech na koupaliště, menšina si vybírá jiné bazény.

Možnosti bezplatné koupele využily v pátek odpoledne malé dívky. Co by bazén jim posloužila kašna na hlavním prostějovském náměstí. Za více než hodinu, co si užívaly vodu, se jim nedostalo napomenutí ani od rodičů, ani od mužů zákona. 

Nejde o nepřejícnost, ale o fakt, že voda v městských kašnách je chemicky ošetřována, což na citlivou dětskou pokožku může mít po zdravotní stránce negativní vliv. (ber)

Dnes je Světový den vody

Ilustrační foto enviweb.cz

Spojené národy navrhly slavit 22. březen jako Světový den vody v roce 1992. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

OSN a nevládní organizace, věnující se problémům spojeným s vodou, se každoročně zaměřují na čistotu a ochranu vod a jejich úsporu. Kromě toho je vždy zpracováno určité specifické téma – letos pod heslem „Urychleme změnu“.

Město získalo půlmilionovou dotaci na zpracování dešťových vod

Ilustrační foto ber

Dešťové vody končí zbytečně v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. V poslední době mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda takto rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet. Tím je i projekt s názvem „Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov“. „Je to další projekt, který ve městě pomůže udržení vody v krajině,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Milada Sokolová.

„Postupně přecházíme na úsporné hospodaření s dešťovou vodou na budovách, které patří městu. V tomto případě jde o využití srážkových vod ze střechy mateřské školy na Husově náměstí, ke splachování toalet v objektu a k zálivce trávníku mezi pavilony školy. Část vody se bude vsakovat.

Druhá kontrola vody v Plumlovské přehradě. Podle hygieniků je v pořádku

Foto ber

V úterý dělali olomoučtí hygienici letos v pořadí druhé kontrolní odběry vody Plumlovské přehrady. Výsledky ukázaly, že voda je v pořádku, vhodná ke koupání. 

„Na základě laboratorních rozborů, provedených na pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě lze hodnotit vodu jako vhodnou ke koupání na stupni jedna, což znamená, že voda je nezávadná," uvedla v tiskové zprávě mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Hygienici hodnotí jakost vody a výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. V odběrech budou pokračovat po celou letní sezonu. (ber)

Zásob vody ve sněhu je málo, stýská si Povodí Moravy

Ilustrační foto ber

Letošní zima zatím věští sucho. Vodohospodářům dělají starosti zejména nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce. Ta ve většině krajů v povodí Moravy nedosahuje ani poloviny průměrných lednových hodnot. Kvůli nedostatku srážek jsou také nízké průtoky v řekách.

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí od 20 do 60 % průměrných lednových hodnot, Romží ve Stražisku protéká 21 % dlouhodobého průměru.

Podobný průběh zimy je pro vodohospodáře náročný, neboť vodohospodářská soustava musí reagovat na oba hydrologické extrémy. Sněžení a oteplení je stále reálné, proto musí ponechat v přehradách dostatek místa pro extrémní přítoky do nádrží. Na druhou stranu využívají akumulace vody pro případné sucho, které při pokračování současné hydrologické situace hrozí.

Studie mapuje možnosti vzniku malých vodních nádrží v kraji

ilustrační foto Olomoucký kraj

V rámci podpory aktivit, které směřují k zadržování vody v krajině, si hejtmanství nechalo zpracovat novou územní studii. Dokument s názvem Malé vodní nádrže a retenční potenciál krajiny na území Olomouckého kraje řeší prostorovou analýzu území s vymezením vhodných lokalit pro případný vznik malých vodních nádrží. Postavit je bude možné na základě aktuálních dotačních titulů.

„Malé vodní nádrže mají tu výhodu, že jejich vybudování nepodléhá stavebnímu povolení, ale stačí pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, což výrazně urychluje celý proces výstavby. Tyto nádrže slouží například k posílení celkové odolnosti krajiny, zelené infrastruktury v území, mimoprodukčních funkcí lesa a hydrologické sítě vůči negativním dopadům změny klimatu,“ vysvětlil Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a rozvoje venkova.