vak

Město bude na valné hromadě VaKu zastupovat primátor

ilustrační foto firmy.cz

 

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo 32 hlasy jmenování primátora Miroslava Pišťáka delegátem na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace.

„Bude se jednat o výsledcích hospodaření, rozdělení zisku a podobně. V žádném případě nejsou na programu personální změny a jiné zásadní materiály,“ uvedl primátor. Podle jeho slov tak nebylo třeba, aby mu zastupitelstvo uložilo, jak bude hlasovat. (ber)

Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...

Foto David Vančík

 

Od roku 1993 si lidé připomínají ,,World Water Day“ Světový den vody, který připadá na 22. března. Více než miliarda lidí na celém světě trpí nedostatkem pitné vody a tento den vyhlášený Valnou hromadou OSN si připomínají nejen vodohospodáři, ale i celá široká veřejnost. 

Olomoucký kraj není v tomto trendu pozadu a na 24. března MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku připravila Den otevřených dveří ve svých objektech v Olomouci, Uničově a Prostějově. Za doprovodu zaměstnanců společnosti měl návštěvník možnost prohlédnout si prostory čistíren odpadních vod, zdarma si nechat překontrolovat vzorky vody nebo se ptát odborného personálu na problematiku vodárenství v regionu. 

Vodárna nabízí bezplatný rozbor vody

ilustrační foto

 

Den otevřených dveří je v prostějovské vodárně připraven na 24. březen. V tomto dnu zde zájemcům udělají i bezplatný rozbor vody. V plastové čisté láhvi jí musíte donést minimálně půl litru.

Z přineseného vzorku laborantky na místě zjistí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdost vody a přítomnost takzvaných amonných iontů, které se dostávají do vody například kvůli hnojení nebo znečištění půdy.

Bezplatná služba je stejně jako exkurze do čističky již několik let součástí Světového dne vody. Do čističky odpadních vod v Kralickém Háji se stejný den můžete pod dohledem průvodce podívat každou hodinu v době od dvanácti do čtyř. (red)

Akcie společnosti Vodovody a kanalizace budou v listinné podobě

ilustrační foto internet

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu, aby pověřil zástupce města, jako většinového akcionáře, hlasovat na valné hromadě pro přeměnu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ze zaknihované do listinné podoby.

Město Prostějov vlastní 186724 zaknihovaných akcií na jméno společnosti VaK Prostějov nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii. Akcie jsou zaknihované u Centrálního depozitáře cenných papírů, přitom musí mít zřízen majetkový účet, za jehož vedení město ročně platí 12 tisíc korun. „Přeměnou akcií do listinné podoby dojde k úspoře finančních prostředků za vedení majetkového účtu a ke snížení administrativní zátěže,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák s tím, že tak dojde ke sjednocení všech akcií do listinné podoby.