Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...

Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Foto David Vančík
Další fotky: 
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...
Měl jsem možnost zhlédnout prostory mi dosud utajené, ale ten zápach...

 

Od roku 1993 si lidé připomínají ,,World Water Day“ Světový den vody, který připadá na 22. března. Více než miliarda lidí na celém světě trpí nedostatkem pitné vody a tento den vyhlášený Valnou hromadou OSN si připomínají nejen vodohospodáři, ale i celá široká veřejnost. 

Olomoucký kraj není v tomto trendu pozadu a na 24. března MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku připravila Den otevřených dveří ve svých objektech v Olomouci, Uničově a Prostějově. Za doprovodu zaměstnanců společnosti měl návštěvník možnost prohlédnout si prostory čistíren odpadních vod, zdarma si nechat překontrolovat vzorky vody nebo se ptát odborného personálu na problematiku vodárenství v regionu. 

Čistírnu odpadních vod Prostějov v Kralickém háji dnes navštívily na čtyři desítky návštěvníků, aby si zde prohlédli moderní technologie tohoto pracoviště a seznámili se s procesy čištění odpadních vod z Prostějova, Mostkovic, Kralic na Hané, Bedihoště, Smržic a dalších přilehlých obcí. Projekt ČOV Prostějov byl vypracován již v roce 1995 a 1.8.2001 byl uveden do provozu. Možnost si nechat zdarma překontrolovat vodu ze své studny, kterou si občané mohli donést ve vlastní 1,5l láhvi, využilo na stovku lidí. Laborantky byly schopny na místě určit orientační hodnoty dusičnanů, tvrdost vody a amoniaku. Na základě tohoto rozboru si mohli občané objednat akreditovaný rozbor se slevou. 

Jak PvNovinkám sdělil jeden z návštěvníků ,,Díky dnešní akci jsem měl možnost navštívit prostory pro mne doposud utajené. Byl to pro mne zajímavý zážitek, jen možná ten zápach …“ (dv)

Poslat nový komentář