Cena vodného a stočného pro rok 2016 na Prostějovsku stoupne

Cena vodného a stočného pro rok 2016 na Prostějovsku stoupne
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Od 1. ledna 2016 schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. novou cenu pro vodné a stočné. V Prostějově a dalších městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce 2016 bez DPH vodné navýšeno z 36,92 Kč/m3 na 38,03 Kč/m3 (o 1,11 Kč/m 3). Stočné bez DPH bude navýšeno z 34,25 Kč/m3 na 35,28 Kč/m3 (o 1,03 Kč/m 3). Celkem cena za vodné a stočné bez DPH bude činit DPH 73,31 Kč/m3, s DPH 84,30 Kč.

Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro drobné odběratele, tedy pro naprostou většinu domácností, má rovněž sazba daně z přidané hodnoty, která pro rok 2016 činí 15 %.
Zatímco letos většina obyvatel Prostějovska platí za 1 000 l upravené pitné vody a její následné odvedení a vyčištění 81,85 Kč (s DPH), od nového roku to bude v celé tarifní oblasti 84,30 Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se tak zvýší o 2,45 Kč za 1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody.
Nová cena vodného a stočného tak zvýší, při odhadované průměrné spotřebě 77 litrů na osobu a den, náklady pro 4 člennou domácnost o cca 276 Kč za rok, tedy asi o 23 Kč za měsíc.
Za částku cca šesti korun za den, která zahrnuje úhradu za denní spotřebu pitné vody, odvedení vody odpadní a její následné vyčištění, získá každý spotřebitel kompletní servis, zahrnující vodu k mytí, vaření, pití, praní, úklidu, splachování. (red)

Poslat nový komentář