Dnes je Světový den vody

Dnes je Světový den vody
Ilustrační foto enviweb.cz

Spojené národy navrhly slavit 22. březen jako Světový den vody v roce 1992. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

OSN a nevládní organizace, věnující se problémům spojeným s vodou, se každoročně zaměřují na čistotu a ochranu vod a jejich úsporu. Kromě toho je vždy zpracováno určité specifické téma – letos pod heslem „Urychleme změnu“.

I když je voda základní podmínkou života, víme o ní všeobecně velmi málo. Veřejnost samozřejmě především zajímá, proč je voda někde dražší a jinde levnější, či jaké kvality je voda, která jim teče z kohoutku. Ne každý přitom tuší, že více než 90 procent vody ze soukromých studní nesplňuje parametry pitné vody nebo že role přehrad nespočívá jen v zadržování vody či energetickém byznysu.

Važme si vody. Bez ní by totiž nebyl život. (ber)

Poslat nový komentář