Tříkrálová sbírka

Do Tříkrálové sbírky můžeme přispět i ve vstupu radnice!

ilustrační foto Tříkrálová sbírka

Další ročník Tříkrálové sbírky probíhá od 1. do 24. ledna 2021 formou sbírky do pokladniček a ONLINE pokladničkou do dubna 2021.

„Letos je to trochu jiná sbírka, nicméně jde stále o pomoc potřebným. Lidé mohou přispívat několika způsoby: buď přímo na účet (www.prostejov.charita.cz a www.trikralovasbirka.cz), dále mohou poslat peníze formou DMS, nebo tady u nás na radnici přímo vložením obnosu do zapečetěné pokladničky,“ uvedl primátor František Jura.

Tříkrálová sbírka 2019 je uzavřena. Se skvělým výsledkem!

Foto Charita

Tříkrálová sbírka 2019 v prostějovském děkanátu opět posunula hranici. Vykoledovalo se celkem 1.137.811,- Kč. 

"Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke Tříkrálové sbírce a především malým i velkým koledníkům," dodává Charita. Podrobné výsledky v jednotlivých pokladničkách můžete sledovat na stránkách Charity Prostějov. www.prostejov.charita.cz. (red)

Skautky a skauti ze střediska Járy Kaštila se zapojili do Tříkrálové sbírky

Foto Středisko Járy Kaštila

V sobotu 5. ledna se skautky a skauti ze střediska Járy Kaštila Prostějov zapojili do Tříkrálové sbírky. 

Celkem čtyři „královské“ trojice složené z benjamínků, světlušek a vlčat, každá s doprovodem vedoucího, se vydaly do okolí skautské klubovny v ulici Sokolská. Skautky a skauti v rolích Kašpara, Melichara a Baltazara obešli domy na Husově náměstí a ulicích Sokolská, Karlov a Trávnická. Zde zazpívali koledu a popřáli lidem krásný nový rok. Většina lidí koledníky vřele přivítala a přispěla do sbírky na Charitu, která tříkrálovou sbírku organizuje.

Tříkrálová sbírka v plném proudu. Pozor na podvodníky!

ilustrační foto Charita.cz

Tříkralové sbírky jsou v plném proudu, musíme ale dávat pozor na podvodníky, kteří chtějí využít štědrosti druhých. Legální sbírky podléhají daným pravidlům, v případě Tříkrálové sbírky musí být vedoucím skupinky dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Pokud máte o kolednících pochyby, volejte strážníky! 

Lidé mohou každou chvíli narazit na skupinky, které pořádají dobrovolné sbírky na celou řadu účelů. Občas se bohužel najdou lidé, kteří dobročinnosti zneužívají a například se vydávají za handicapované.

Každá dobročinná sbírka musí mít oficiální povolení vydané písemně příslušným krajským úřadem. Dobrovolník, který na ulici peníze od kolemjdoucích vybírá, musí mít u sebe kopii tohoto povolení.

Musí být zřejmé, na jaké charitativní účely vybraná finanční hotovost přispívá.

Zapečetěné kasičky, do kterých se hotovost ukládá, musejí být vždy neporušené.

Tříkráloví koledníci vyrazí do ulic!

ilustrační foto

Tříkrálové koledníky lidé poznají nejen podle korunky a pláště. Mají s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná. Za peníze, které jim lidé přispějí, Charita pomůže lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2018 probíhá tradičně i v prostějovském děkanátu. "Stejně jako v minulých letech využijeme peníze na pomoc osamělým matkám v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám a jednotlivcům a osobám bez přístřeší. Plánujeme také pořízení tréninkových bytů pro klienty Chráněného bydlení Domova Daliborka," vypočítal ředitel Charity František Hynek. V Prostějově budou také koledovat studenti Cyrilometodějského gymnázia v nemocnici a v sociálních službách.

Celkový výnos Tříkrálové sbírky v děkanátu Prostějov činí více než milion!

ilustrační foto Charita Prostějov

Dle rozhodnutí rady Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude celý výnos sbírky rozdělen následovně.

58% Charita Prostějov - dle letošního záměru TKS: přímá pomoc lidem v nouzi, automobil pro pečovatelskou službu, projekt rekonstrukce domu Marta - chráněné dílny.

15% Arcidiecézní charita Olomouc - humanitární pomoc doma i v zahraničí, metodické a koordinační aktivity sociálních a zpravotních projektů

10% Charita ČR Praha - humanitární pomoc doma i v zahraničí

5% Charita ČR Praha - aktivity humanitárního a rozvojového oddělení

Tříkrálová sbírka vybrala téměř jeden milion korun

ilustrační foto ber

Tříkrálová sbírka 2017 v prostějovském děkanátu, po rozpečetění 235 pokladniček, vybrala 949 488 korun. Je to o 94 192 tisíc korun více než v loni. 

„Peníze mají posloužit nákupu nového auta zdravotní služby, která zajíždí ke klientům a dále na opravy centra Marta v Prostějově,“ uvedl Vít Forbelský z Charity Prostějov.  V tabulce na webu Charity Prostějov http://www.prostejov.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka/vynosy-jednotlivych-let/trikralova-sbirka-2017/ se můžete podívat na výsledky jednotlivých skupinek v obcích a městech. 

Tři králové u hasičů

foto HZS OLK

Stejně jako v předchozích letech navštívili olomoucké profesionální hasiče v pátek 6. ledna 2017 Tři králové. Koledovat mezi hasiče přišli ve 12:30 hodin. 

Kostýmy Melichara, Kašpara a Baltazara oblékli prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek a charitní pracovníci Miroslav Podhajský a Vojtěch Krystek. Koledovat přišli za tónů kytary a vůně kadidla. Koledníky přivítaly na krajském ředitelství HZS Olomouckého kraje a centrální požární stanici v Olomouci asi dvě desítky příslušníků a občanských zaměstnanců, kteří přispěli do jejich kasičky.

Tři králové všechny obdarovali tradičním tříkrálovým cukrem a kapesními kalendáři.

Tři králové navštívili primátorku

Foto MMP

Tříkráloví koledníci dorazili dnes, tedy v pátek 6. ledna, na prostějovskou radnici.

Koledníky z prostějovské Charity, kteří již tradičně navštívili prostějovskou radnici, přivítala primátorka města Alena Rašková, náměstek Pavel Smetana a uvolněný radní Jaroslav Šlambor. (red)

 

Pozor na falešné Tři krále!

ilustrační foto ber

V prostějovských ulicích Atletická a Kovaříkova operovali, pod rouškou Charity ČR, podvodníci. 

„Strážníci vyjeli na místo a zjistili, že kasička byla sice opatřena známkou Charity ČR, ale nebyla zapečetěna. Jednalo se o čtyři osoby ve věku 21,15,12,12 let. Tři z nich měly na sobě převlek Tří králů. Prokázat, za koho vybírají finanční prostředky, nedokázaly. Proto jim byla kasička i s vybranou částkou v hodnotě 193 korun odebrána. Celá událost je postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková, která doplnila upozornění pro občany.