Tříkrálová sbírka

Tři králové u hasičů

foto HZS OLK

Stejně jako v předchozích letech navštívili olomoucké profesionální hasiče v pátek 6. ledna 2017 Tři králové. Koledovat mezi hasiče přišli ve 12:30 hodin. 

Kostýmy Melichara, Kašpara a Baltazara oblékli prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek a charitní pracovníci Miroslav Podhajský a Vojtěch Krystek. Koledovat přišli za tónů kytary a vůně kadidla. Koledníky přivítaly na krajském ředitelství HZS Olomouckého kraje a centrální požární stanici v Olomouci asi dvě desítky příslušníků a občanských zaměstnanců, kteří přispěli do jejich kasičky.

Tři králové všechny obdarovali tradičním tříkrálovým cukrem a kapesními kalendáři.

Tři králové navštívili primátorku

Foto MMP

Tříkráloví koledníci dorazili dnes, tedy v pátek 6. ledna, na prostějovskou radnici.

Koledníky z prostějovské Charity, kteří již tradičně navštívili prostějovskou radnici, přivítala primátorka města Alena Rašková, náměstek Pavel Smetana a uvolněný radní Jaroslav Šlambor. (red)

 

Pozor na falešné Tři krále!

ilustrační foto ber

V prostějovských ulicích Atletická a Kovaříkova operovali, pod rouškou Charity ČR, podvodníci. 

„Strážníci vyjeli na místo a zjistili, že kasička byla sice opatřena známkou Charity ČR, ale nebyla zapečetěna. Jednalo se o čtyři osoby ve věku 21,15,12,12 let. Tři z nich měly na sobě převlek Tří králů. Prokázat, za koho vybírají finanční prostředky, nedokázaly. Proto jim byla kasička i s vybranou částkou v hodnotě 193 korun odebrána. Celá událost je postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková, která doplnila upozornění pro občany.

Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic a koledovat budou až do 15. ledna

Ilustrační foto ber

Tříkrálové koledníky lidé poznají nejen podle korunky a pláště. Mají s sebou také pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná. Za peníze, které jim lidé přispějí, Charita pomůže lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2017 probíhá i v Prostějovském děkanátu. VIP skupinka tří králů pod vedením ředitele charity Františka Hynka navštíví i magistrát města Prostějov.

Lidé mohou přispět do Tříkrálové sbírky také přímo v teple svých domovů. Až do 15. ledna mohou posílat svůj finanční příspěvek přímo na bankovní účet k tomuto účelu vytvořený, nebo poslat dárcovskou SMS. Bližší informace na http://www.trikralovasbirka.cz/

Tříkrálová sbírka 2016 vynesla na Prostějovsku přes 855 tisíc korun

ilustrační foto ber

Výnos Tříkrálové sbírky, kterou pořádala prostějovská Charita, je znám. Ve 223 pokladničkách se sešlo 855 296 korun.

Vybrané peníze půjdou na nákup vozu pro pečovatelskou službu a zbytek na připravovanou rekonstrukci objektu pro Charitní centrum Marta v Martinákově ulici. (ber)

Koledníci byli i na radnici

Foto MMP

Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Probíhá i ve zdejším děkanátu. VIP skupinka Tří králů navštívila i magistrát města Prostějova.

Tříkráloví koledníci zavítali také na radnici. Přijala je primátorka města Alena Rašková: „Přeji všem koledníkům, aby vybrali co možná největší obnos, který bude sloužit potřebným.“ Podle koordinátora sbírky Víta Forberského vybrané peníze, které prostějovská Charita získá, pomohou mimo jiné budovanému centru Marta.

Pozor na podvodníky!
Koledníky mohou v ulicích města Prostějova a okolních obcích lidé potkávat v průběhu tohoto týdne. Pokud ale koledují bez dokladů Charity nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o podvod.

Tři králové chodili po Kralicích již včera

Foto Zuzana Zapletalová

Jak jsme avizovali, v těchto dnech začíná Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Koledníci lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.

"Koledníci přišli již kolem půl jedenácté dopoledne, v Kralicích na Hané chodí vždy chodí v sobotu. Velice rádi přispíváme, věříme, že je to na dobrou věc", přidala krátce své vyjádření k zaslané fotografii Zuzka Zapletalová. (red)

Tříkrálová sbírka se bude konat již po šestnácté

ilustrační foto ber

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. V prostějovském děkanátu sbírka probíhá ve dnech 3. - 11. 1. 2015, dle místních zvyklostí.

Koledníci lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci. Bude použit na pomoc zejména v regionech, kde byly peníze vykoledovány, pak na projekty v ČR, desetina výnosu pomůže v zahraničí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky rok od roku narůstá

ilustrační foto

 

V první polovině ledna se po prostějovském děkanátu rozběhli koledníci, aby popřáli lidem radost a pokoj do nového roku a požádali o finanční dar, který umožní Charitě Prostějov pomáhat potřebným.

V celém děkanátu se vybralo 852 955 Kč, z čehož 58% poputuje na konto Charity Prostějov, zbylou částku využije Arcidiecézní Charita nebo Charita ČR na humanitární pomoc, mimořádnou pomoc potřebným a k realizaci řady charitních projektů.

Tříkrálová sbírka vynesla přes 800 tisíc. Prozatím

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Tříkrálová sbírka 2015 se uskutečnila i v Prostějovském děkanátu, kde probíhala od 3. do 11. ledna. V současné chvíli vynesla 841 386 korun.

"Z 218 pokladniček bylo zatím rozpečetěno 215," uvedl ředitel charity František Hynek. Na štědrost dárců v jednotlivých okrscích se můžete podívat na http://www.prostejov.charita.cz/vynosy-jednotlivych-let/131-trikralova-sbirka-2015.html

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

58% služby Charity Prostějov

15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc