Celkový výnos Tříkrálové sbírky v děkanátu Prostějov činí více než milion!

Celkový výnos Tříkrálové sbírky v děkanátu Prostějov činí více než milion!
ilustrační foto Charita Prostějov

Dle rozhodnutí rady Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude celý výnos sbírky rozdělen následovně.

58% Charita Prostějov - dle letošního záměru TKS: přímá pomoc lidem v nouzi, automobil pro pečovatelskou službu, projekt rekonstrukce domu Marta - chráněné dílny.

15% Arcidiecézní charita Olomouc - humanitární pomoc doma i v zahraničí, metodické a koordinační aktivity sociálních a zpravotních projektů

10% Charita ČR Praha - humanitární pomoc doma i v zahraničí

5% Charita ČR Praha - aktivity humanitárního a rozvojového oddělení

5% Charita ČR Praha - režie sbírky (pokladničky, samolepky Charita, složenky, pásky k pokladničkám, reklamní spot, novinová a outdoor reklama, letáky, cukříky, dáreček pro koledníčky, web)

5% krizový fond - pomoc Charitám a jejich projektům v existenční nouzi

2% nouzový fond - případy sociální či existenční nouze jednotlivců či rodin způsobené nenadálými událostmi (požáry, bouře, lokální záplavy, vichřice) či jinými problémy (např. umrtí či vážné onemocnění), jejichž pomoc při řešení překračuje finanční možnosti dané místní Charity.

"Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k uskutečnění Tříkrálové sbírky 2018," vzkazuje Charita Prostějov. (red)

Poslat nový komentář