skauti

Pomozme prostějovským skautům. V projektu společnosti Tesco

Foto Tesco.cz

Společnost Tesco zahájila zákaznické hlasování v rámci 9. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Komunitní projekty zaměřené na podporu a vzdělávání dětí, zdravotně znevýhodněné, rodiny nebo sociálně slabší obyvatele si mezi sebe opět rozdělí částku 5 040 000 Kč. Soutěží i projekt z Prostějovska.

V každé prodejně se utkají o přízeň zákazníků vždy tři veřejně prospěšné projekty z daného regionu. Zákazníci pak svými hlasy rozhodnou, který projekt vyhraje 30 000 Kč. Projekty na druhém a třetím místě ale také nepřijdou zkrátka. Odměna pro druhé místo je 16 000 Kč, na třetím místě pak organizace obdrží 10 000 Kč.

I letos bude možnost si Vánoce prozářit plamínkem z Betléma

ilustrační foto Skauti Prostějov

Současná epidemiologická situace nám činnost zkomplikovala a chvíli to i vypadalo, že skauti nebudou mít možnost plamínek zajistit. Naštěstí Betlémské světlo získalo od ministerstva zdravotnictví status schválené hromadné akce a při plném respektu k protiepidemickým opatřením tak skautky a skauti i letos roznesou tento vánoční symbol naděje a sounáležitosti po celé zemi.

Kvůli nejasnostem a zákazu akcí s dětmi nebylo letos v Prostějově zorganizováno tradiční rozdávání Betlémského světla na náměstí TGM. Jako náhradu budou prostějovští skauti ale betlémské světlo rozdávat v klubovně na Sokolské 30 ve středu 23. prosince od 17:00 do 18:00 hodin. (Text Skauti Prostějov)

Podpořte prostějovské skauty v boji o půdu

foto skauting.cz

Skautské středisko Járy Kaštila Prostějov se přihlásilo do projektu ČSOB pomáhá regionům. Skauti by chtěli přestavět půdní prostor klubovny na Sokolské ulici za účelem jejich využití pro činnost střediska – všestranný rozvoj dětí a mládeže.

„Půda bude rozdělena na dvě části, ve větší části půdy vznikne hlavní společenská místnost vhodná pro konání akcí celého střediska za účasti všech dětí, ale i k běžné oddílové činnosti. Současně získáme prostor pro budování komunity bývalých a současných členů kolem střediska. V menší části pak zřídíme sklad táborového materiálu, který využijeme vždy v létě, kdy vrcholí naše celoroční činnost s dětmi a mládeží,“ popisují skauti.

I v Prostějově slavili skauti 24. duben jako svátek skautů a skautek!

Foto Skaut

Ve středu 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než 100 let.

V Prostějově skauti opět využili sochy Jiřího Wolkera a společně se vyfotili. Symbolické není jen Wolkerovo křestní jméno, ale i fakt, že Jiří byl první prostějovský skaut. Již v roce 1916 se zúčastnil tábora vedeného zakladatelem českého skautingu, A. B. Svojsíkem, a po návratu založil první skautskou družinu v Prostějově.

Skautek a skautů všech věkových kategorií se letos sešlo čtyřiasedmdesát. (red)

 

Skautky a skauti ze střediska Járy Kaštila se zapojili do Tříkrálové sbírky

Foto Středisko Járy Kaštila

V sobotu 5. ledna se skautky a skauti ze střediska Járy Kaštila Prostějov zapojili do Tříkrálové sbírky. 

Celkem čtyři „královské“ trojice složené z benjamínků, světlušek a vlčat, každá s doprovodem vedoucího, se vydaly do okolí skautské klubovny v ulici Sokolská. Skautky a skauti v rolích Kašpara, Melichara a Baltazara obešli domy na Husově náměstí a ulicích Sokolská, Karlov a Trávnická. Zde zazpívali koledu a popřáli lidem krásný nový rok. Většina lidí koledníky vřele přivítala a přispěla do sbírky na Charitu, která tříkrálovou sbírku organizuje.

I v Prostějově se slavil 24. duben jako svátek skautů a skautek!

Foto Skauti Prostějov

V úterý 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než sto let. V Prostějově skauti využili nové sochy Jiřího Wolkra a společně se vyfotili.

Symbolické není jen Wolkerovo křestní jméno, ale i fakt, že Jiřík byl první prostějovský skaut. Již v roce 1916 se zúčastnil tábora vedeného zakladatelem českého skautingu, A. B. Svojsíkem.

U nové sochy Jiřího Wolkera se sešli zástupci všech tří skautských středisek z Prostějova, skautského střediska z Konice a také skautského vodáckého přístavu z Vrbátek. (red)

Dnes vylézají štíři a slaví skauti

ilustrační foto skaut.cz

Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři, praví stará pranostika. Svůj den ale nemají jen všichni Jirkové, Jírové a Jiříkové, ale i skauti a skautky.

Svátek má totiž patron všech skautů a skautek a tak ho slaví Mezinárodním dnem skautů. A navíc, přesně před 104 lety byl založen Český skaut – Junák. Takže gratulujeme všem! (red)

 

 

Skautské středisko Járy Kaštila děkuje všem dárcům!

ilustrační foto středisko Járy Kaštila

Středisko Járy Kaštila děkuje všem dárcům, kteří přispěli na obnovu dvorku u klubovny přes sbírku ČSOB Pomáhá regionům. O sbírce jsme infomovali na http://pvnovinky.cz/skaut/35834-benjaminci-svetlusky-vlcata-skautky-skauti-ze-strediska-jary-kastila-prosi-o-pomoc.

"Díky vašim darům jsme od ČSOB dostali 35 000 Kč a celkově jsme pro náš projekt získali 50 250 Kč. Oproti ostatním projektům v našem kraji jsme měli absolutní převahu v počtu darů, čehož si velmi ceníme. Za tak širokou podporu velmi děkujeme," uvedl Martin Kolařík, vedoucí střediska Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s. (red)

Obrazem: Betlémské světlo vítaly ve městě Světlušky a Proměny

Foto ber

Dnes dopoledne patřilo prostějovské hlavní náměstí Betlémskému světlu. Spolu s pěveckým sborem Proměny ho na cestu do domácností doprovodily Světlušky.

Desítky lidí si odnášely domů chvějivý plamínek poselství lásky, který Betlémské světlo symbolizuje. "Vždycky se na to moc těšíme, je to krásné. Proměny zpívají famózně a ve spojení s dětmi to prostě nemá chybu. Teď jen doufáme, že než dojedeme domů, světýlko nám nezhasne, jak se to stalo vloni," nechala se slyšet Marie Hamplová.

Není bez zajímavosti, že Proměny už dnes myslí na posily. Pokud si prohlédnete galerii, objevíte nastávající členku, která projevila mimo jiné i výjimečné taneční schopnosti. Tak krásné svátky, se světýlkem i bez něj. (ber)

Kdo by neznal bájnou Atlantidu...

ilustrační foto plakát

Skauti zvou na Dětský den. Uskuteční se v Kolářových sadech u hvězdárny 27.8. od 14 hodin.  

Přijďte nahlédnout do bájného podmořského světa, který ještě nikdy nikdo neobjevil. Odvážní potápěči zavedou do vodních hlubin a návštěvníci si budou moci zasoutěžit o ceny. Při příležitosti akce bude otevřena skautská klubovna a probíhat bude i nábor nových členů.

Na akci zve Junák - Český skaut Středisko Děti přírody Prostějov, z.s. (red)