muzeum

Starý Prostějov. Stará radnice

Foto SOkA

Dnešní fotografie pochází z mezidobí let 1866 až 1884 a zachycuje tehdejší radnici.

Následně se z ní stalo muzeum. Dost velká změna, co říkáte. (ber)

Výstavu 70 let VÚ 8280 můžete zhlédnout v muzeu

ilustrační foto plakát, Hur

Tomáš Mišlan z Mladé Boleslavi (to je ten, který je zašifrován pod názvem "KVH Výsadkáři 8280") předkládá k vidění množství fotek, i trojrozměrných exponátů od čtyřicátých let až po současnost.

A je na co koukat. Pohledné památeční razítko zůstane (doufám) na svém místě až do 4.9.2022. (Text a foto Hur.)

 

Virtuální galerie Vlastivědného muzea v Šumperku nabízí zajímavou podívanou

Foto Olomoucký kraj

Bez nadsázky lze říct, že Vlastivědné muzeu v Šumperku předstihlo dobu. Když totiž onemocnění covid-19 zavřelo dveře výstavám a muzea začala přemýšlet, jak kulturu návštěvníkovi předat, v Šumperku měli jasno. Využili galerii 3D modelů. Virtuální depozitář nabízí několik stovek exponátů.

„Před asi šesti lety bylo naše muzeum jedno z prvních v České republice, které se do takového projektu pustilo. Na konferencích jsme naše 3D exponáty ukazovali ostatním. Sbírku stále rozšiřujeme a každým rokem přidáváme nové kousky. To, že přijde covid, jsme samozřejmě netušili, ale lze říct, že jsme před ostatními kolegy měli na začátku pandemie drobný náskok,“ uvedla ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku Marie Gronychová.

Tip na výlet. Muzeum Komenského v Přerově

Foto Olomoucký kraj

Hned několik pokladů ukrývá sbírkový fond Muzea Komenského v Přerově. Obsahuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek ptačích vajec v České republice, jedinečnou kolekci Komenského map Moravy a soubor uměleckého kovářství na hradě Helfštýn dokonce patří ke světovým unikátům. Pochlubit se však může ještě jednou, neméně zajímavou raritou. Přerovské muzeum schraňuje 860 maleb z let 1904 až 1990, podle kterých byly vytištěny nástěnné školní obrazy.

„Takovou sbírku originálních školních obrazů v žádném jiném muzeu nenajdeme. Před lety, po zrušení nakladatelství Komenium, se nám podařilo získat originály a jsou to velice zajímavá umělecká díla mnoha českých výtvarníků, mimo jiné Zdeňka Buriana, Josefa Kočího nebo Stanislava Lolka. Byla to práce na zakázku školních vydavatelství, témata se určovala podle toho, co se vyučovalo. Máme velkou řadu obrazů k prvouce, zoologii, botanice nebo k dějepisu,“ prozradila kurátorka sbírky Jarmila Klímová.

Tip na výlet: Muzeum harmonik v Litovli

Foto litovel.eu

Muzeum harmonik v Litovli vzniklo z daru unikátní soukromé sbírky akordeonů a heligonek pana Jiřího Sedláčka. Sbírka obsahuje více než 330 nástrojů. Zastoupeno je okolo 40 českých výrobců. K vidění jsou i atypicky vyrobené nástroje nebo tahací harmoniky starší 150 let.

Součástí expozice jsou i akordeony zejména z Itálie, Německa a Rakouska. Litovelská sbírka je největší svého druhu ve střední Evropě. Smyslem zřízení muzea je připomenout návštěvníkům vynikající řemeslnou a výtvarnou práci našich předků.

Původní muzeum fungovalo jako soukromé v domě pana Jiřího Sedláčka v letech 2011–2021. Krátce po otevření získalo zvláštní ocenění v prestižní soutěži GLORIA MUSEALIS v kategorii Muzejní počin roku 2012. Sběratel zasvětil harmonikám celý svůj život, sám na ně hraje už od dětství. Harmoniky opravuje a sbírá více než 50 let.

V muzeu je k vidění výstava Starší doba železná v srdci Hané

Foto Muzeum a galerie Prostějovska

Muzeum a galerie v Prostějově si vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem Starší doba železná v srdci Hané, která bude k vidění v budově galerie Špalíček, Uprkova 18 od čtvrtka 17. února do 17. července 2022. Otvírací doba výstavy je od úterý do neděle od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Výstava s názvem Starší doba železná v srdci Hané čerpá ze záchranných archeologických výzkumů Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Návštěvníkům umožní nahlédnout do života našich předků skrze unikátní archeologické objevy a rekonstrukce nálezových situací z doby, kdy oblast Prostějovska ve starší době železné (800-450 před n. l.) patřila do okruhu kultury lužických popelnicových polí, v tomto období označené platěnickou skupinou.

Stavebně historický průzkum budovy muzea provede specialistka

Ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 92 tisíc korun na zajištění Stavebně historického průzkumu budovy muzea.

„Průzkum povede specialistka Lucie Augustinková, která naváže na již vypracovaný dokument z roku 2020, ve kterém byla podobně zpracován stavebně historický průzkum sousední budovy fary u kostela Povýšení svatého Kříže. Oba objekty jsou stavebně navzájem propojené. Průzkum muzea (tj. staré pernštejnské radnice) bude dokončen do 30. listopadu letošního roku a poslouží jako základní východisko a památková směrnice pro všechny budoucí stavební a restaurátorské úpravy objektu," upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Tip na výlet. Unikátní meteority ve Vlastivědném muzeu Olomouc

ilustrační foto Vlastivědné muzeum Olomouc

Od 5. do 14. listopadu čeká návštěvníky Vlastivědného muzea Olomouc unikátní výstava, která představí jednu z největších záhad Slezského muzejnictví. Meteority nalezené na lokalitě blízko Opavy představují unikátní mezioborový nález, který kombinuje archeologický a geologický výzkum na této lokalitě. Meteority našli dělníci v Lundwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích v červenci roku 1925.

První kusy nápadně těžkých kamenů našli v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců, přičemž stáří lokality s ohništi a pazourkovými nástroji je datováno do doby před 18 tisíci lety. Byli tak paleolitičtí lovci svědci pádu meteoritu? Nebo jeho fragmenty sesbírali až později a udělali si z nich ohniště, či je chtěli využít zcela jinak?

Muzeum a galerie hledá tiskového mluvčího

ilustrační foto MGP

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka vztahů k veřejnosti – tiskového mluvčího. Jedná se o práci na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení.

Podmínkou je, mimo jiné, ukončené vysokoškolské vzdělání, výborná znalost českého jazyka - práce s textem, vytváření tiskových zpráv a prezentačních materiálů, schopnost komunikace s médii, veřejností a ostatními kulturními institucemi a aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj). Bližší informace k pracovní pozici podá Marie Řehulková - personalistka, tel. 778 958 645, e - mail: mrehulkova@muzeumpv.cz. Příjem přihlášek je do 4. 10. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Muzeum a galerie hledá historika – kurátora sbírek!

ilustrační foto MGP

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., hledá historika - kurátora sbírek. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení.

Požadavkem je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru historie; zaměření na zpracování dějin raného novověku (16.-18. století), výhodou - schopnost samostatné, zodpovědné a týmové práce, dobré komunikační, tvůrčí a organizační schopnosti, schopnost systematicky realizovat vědecko-výzkumnou činnost v návaznosti na dlouhodobé záměry organizace, schopnost vypracovávat libreta a scénáře pro výstavy schopnost připravovat a zajišťovat realizaci vlastní výstavní.