parkoviště

U hřbitova vznikne nové parkoviště

Foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o financích potřebných pro vznik nového parkoviště u městského hřbitova.

Pohodlnější a dostupnější parkování si radní slibují od zbrusu nového parkovacího prostoru, které vznikne vedle hřbitovní zdi v severovýchodní části lokality.

„Jedná se o dlážděnou plochu, segment chodníku, napojení na stávající městskou komunikaci, doplnění částečně demolovaného oplocení pro uzavření areálu, osvětlení, stromovou výsadbu a terénní úpravy,“ vyjmenoval budoucí činnosti náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.

Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce ve výběrovém řízení předložila společnost Skanska a.s., Praha.

U pasáže Anděl jsou závory

Foto ber

Další z prostějovských obchodů instaloval na své parkoviště závory. Po prodejnách Lidl a Albert tak učinila pasáž Anděl v Anenské ulici.

Objekt a pozemky jsou v majetku prostějovské firmy Zesta. Ta nechala závory instalovat nedávno, v provozu zatím nejsou. Účel mají jediný, zabránit celodennímu státní vozidel obyvatel sídliště. Stejné závory budu i u nově postaveného Lidlu. (ber)

Parkoviště u zimního stadionu čeká na kolaudaci

Foto ber

Pětačtyřicet parkovacích míst přibylo u prostějovského stadionu. Kolaudace parkoviště by se měla uskutečnit v nejbližších týdnech.

Dlouhodobé problémy s parkováním, zejména v době zápasů hokejové ligy, vyřešilo město Prostějov vybudováním nového parkoviště. Firma Eurovia Zlín vybudovala nové komunikace, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení. U parkoviště byly vysazeny nové stromy, lípy, platany, javory a také sedmnáct  okrasných slivoní. "Finanční náklady činí 7,8 milionu korun včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (ber)

 

Město rovná pozemky. Zmizela řada nepovolených parkovišť

Foto ber

V posledním roce provedli pracovníci prostějovského magistrátu revizi odstavných ploch ve městě. Našli 250 ploch, neoprávněně vybudovaných na pozemcích města. Jde o pozemky zejména před rodinnými a bytovými domy. Některá místa si majitelé pronajali, jiná byla zrušena.

Podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila jde zejména o plochy v Lidické a Okružní ulici a v ulicích v okolí aquaparku.

„Oslovili jsme občany s tím, že pokud takové plochy chtějí nadále využívat k parkování, musí s městem sepsat smlouvu o výpůjčce. Většina tak učinila a uhradila patřičný poplatek. Tam, kde k dohodě nedošlo, jsme plochy zlikvidovali a znovu ozelenili,“ uvedl Pospíšil. Tak je tomu třeba v Okružní ulici. Obyvatelé jednoho bytového domu parkovací místa uhradili, obyvatelé druhého ale ne. Na místě parkoviště je tak nový trávník ohraničený sloupky.

Parkoviště a nová cyklostezka už slouží

Foto MMP, po a před výstavbou

Zbrusu nová silnice, cyklostezka a parkoviště. Vše o zhruba 40 dní dříve, než bylo plánováno. To je ukončená investiční akce s názvem "Cyklistická stezka, komunikace včetně parkovacích míst, Anglická – Holandská, Prostějov".

„Stavební práce na této akci byly dokončeny, stavba byla předána a převzata s drobnými vadami a nedodělky, které ovšem nebrání užívání. Tyto nedodělky, což znamená provedení sadových úprav a výsadba trávníků, budou odstraněny nejpozději do konce letošního července a to dle klimatických podmínek,“ nastínil první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, v čem stavební práce spočívaly.

Nemačkejte lístek! Nepustí vás z parkoviště

ilustrační foto MMP

V podvečerních hodinách 30. dubna žádal řidič prostřednictvím linky 156 o pomoc při výjezdu z parkoviště na ulici Školní. Závora se mu po vložení lístku neotevřela.

Hlídka muže vysvobodila. "K tomuto nedopatření došlo z toho důvodu, že lístek byl zmačkaný, tudíž nebyl čitelný pro uvedené zařízení. Tímto upozorňujeme občany, aby dávali pozor a lístek si řádně uschovali. Tím zamezí nepříjemnostem v podobě svého zdržení", uvedla za Městskou policii Prostějov Jana Adámková. (red)

Parkoviště v Anenské úspěšně roste

Foto ber

Částečná uzavírka Anenské ulice v Prostějově má své opodstatnění. Roste zde nové parkoviště. Motoristé se musí smířit s faktem, že hotovo bude až v květnu, kdy parkoviště nabídne 40 míst.

„Stavební úpravy zahrnují práce na komunikacích, parkovištích, chodnících, veřejném osvětlení a kanalizaci v okolí tamních nemovitostí,“ uvedl už před časem vedoucí odboru výstavby Antonín Zajíček. Stavbu v hodnotě 4,6 milionu provádí firma JAMASTAV MORAVIA s.r.o (ber)

 

Začíná výstavba parkoviště v ulici Anenská!

ilustrační foto MMP

Obyvatelé ulice Anenská a jejího okolí už brzo získají více míst k parkování. Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova v ulici zahajuje stavební práce, vedoucí k výstavbě nového parkoviště. Práce začnou v první polovině března.

„Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, parkovištích, chodnících, veřejném osvětlení a kanalizaci v okolí tamních nemovitostí. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v oblasti. Žádáme proto tímto obyvatele o vstřícnost při řešení případných problémů,“ uvedl vedoucí odboru Antonín Zajíček a doplnil, že práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce května 2016. Vznikne zde 40 parkovacích míst.

Rekonstrukci provádí firma JAMASTAV MORAVIA s.r.o (red)

U zimního stadionu vznikne nové parkoviště

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „Parkoviště u Zimního stadionu“. V ulici Josefa Lady by mělo časem parkovat 120 aut.

Dlouhé kolony zaparkovaných aut a zablokované příjezdové cesty v době konání hokejových utkání donutily Magistrát města Prostějova k umístění zákazových dopravních značek. Řešení ale není konečné, město už pracuje na vybudování parkoviště v blízkosti zimního stadionu, podél ulice J. Lady.

OBRAZEM: Parkoviště za Kubusem zná svého pronajímatele

Foto MMP

Na seznam míst, kde je v Prostějově možné zaparkovat, přibude nové veřejné parkoviště. Lidé ho najdou za obchodním domem Kubus.

Rada města Prostějova proto vyhlašuje záměr pronájmu tohoto veřejného parkoviště za účelem jeho provozování za nájemné ve výši 233.333 Kč včetně DPH, a to formou rozšíření Smlouvy o nájmu č. 2011/50/175 ze dne 30.06.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, jako nájemcem na pronájem veřejných parkovišť na území města Prostějova.