parkoviště

Parkoviště v Žeranovské se rozšiřuje. O třináct míst

Foto ber

V Žeranovské ulici, před blokem domů 5-15 začalo město s rekonstrukcí parkoviště. Parkoviště bude rozšířeno, budou rovněž upraveny komunikací pro chodce a zrekonstruováno osvětlení. Po dokončení prací by mělo být k dispozici celkem 26 míst parkovacích míst. Aktuálně je jich k dispozici polovina.

„Na parkovišti jsou navržena 2 parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stávající 2 stožáry veřejného osvětlení budou demontovány a místo nich budou osazeny 3 nové s výškou 6 m a pozinkovanou úpravou, nová svítidla budou LED 3x 45,5 W," doplnil náměstek Jiří Rozehnal s tím, že městkou kasu přijde stavba na 7,3 milionu korun bez DPH. (ber)

Parkoviště v Žeranovské bude rozšířeno. O třináct míst

Foto Magistrát města Prostějova

Radní na svém jednání odsouhlasili zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci parkoviště v ulici Žeranovská blok 5-15.

Předmětem veřejné zakázky bude rekonstrukce parkoviště, jeho rozšíření a úpravy komunikací pro chodce včetně rekonstrukce osvětlení. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je, jak informavalo město, 7 281 433,29 Kč bez DPH. Po dokončení prací by mělo být k dispozici celkem 26 míst parkovacích míst. Aktuálně je jich k dispozici polovina. 

U hřbitova vznikne nové parkoviště

Foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o financích potřebných pro vznik nového parkoviště u městského hřbitova.

Pohodlnější a dostupnější parkování si radní slibují od zbrusu nového parkovacího prostoru, které vznikne vedle hřbitovní zdi v severovýchodní části lokality.

„Jedná se o dlážděnou plochu, segment chodníku, napojení na stávající městskou komunikaci, doplnění částečně demolovaného oplocení pro uzavření areálu, osvětlení, stromovou výsadbu a terénní úpravy,“ vyjmenoval budoucí činnosti náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.

Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce ve výběrovém řízení předložila společnost Skanska a.s., Praha.

U pasáže Anděl jsou závory

Foto ber

Další z prostějovských obchodů instaloval na své parkoviště závory. Po prodejnách Lidl a Albert tak učinila pasáž Anděl v Anenské ulici.

Objekt a pozemky jsou v majetku prostějovské firmy Zesta. Ta nechala závory instalovat nedávno, v provozu zatím nejsou. Účel mají jediný, zabránit celodennímu státní vozidel obyvatel sídliště. Stejné závory budu i u nově postaveného Lidlu. (ber)

Parkoviště u zimního stadionu čeká na kolaudaci

Foto ber

Pětačtyřicet parkovacích míst přibylo u prostějovského stadionu. Kolaudace parkoviště by se měla uskutečnit v nejbližších týdnech.

Dlouhodobé problémy s parkováním, zejména v době zápasů hokejové ligy, vyřešilo město Prostějov vybudováním nového parkoviště. Firma Eurovia Zlín vybudovala nové komunikace, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení. U parkoviště byly vysazeny nové stromy, lípy, platany, javory a také sedmnáct  okrasných slivoní. "Finanční náklady činí 7,8 milionu korun včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (ber)

 

Město rovná pozemky. Zmizela řada nepovolených parkovišť

Foto ber

V posledním roce provedli pracovníci prostějovského magistrátu revizi odstavných ploch ve městě. Našli 250 ploch, neoprávněně vybudovaných na pozemcích města. Jde o pozemky zejména před rodinnými a bytovými domy. Některá místa si majitelé pronajali, jiná byla zrušena.

Podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila jde zejména o plochy v Lidické a Okružní ulici a v ulicích v okolí aquaparku.

„Oslovili jsme občany s tím, že pokud takové plochy chtějí nadále využívat k parkování, musí s městem sepsat smlouvu o výpůjčce. Většina tak učinila a uhradila patřičný poplatek. Tam, kde k dohodě nedošlo, jsme plochy zlikvidovali a znovu ozelenili,“ uvedl Pospíšil. Tak je tomu třeba v Okružní ulici. Obyvatelé jednoho bytového domu parkovací místa uhradili, obyvatelé druhého ale ne. Na místě parkoviště je tak nový trávník ohraničený sloupky.

Parkoviště a nová cyklostezka už slouží

Foto MMP, po a před výstavbou

Zbrusu nová silnice, cyklostezka a parkoviště. Vše o zhruba 40 dní dříve, než bylo plánováno. To je ukončená investiční akce s názvem "Cyklistická stezka, komunikace včetně parkovacích míst, Anglická – Holandská, Prostějov".

„Stavební práce na této akci byly dokončeny, stavba byla předána a převzata s drobnými vadami a nedodělky, které ovšem nebrání užívání. Tyto nedodělky, což znamená provedení sadových úprav a výsadba trávníků, budou odstraněny nejpozději do konce letošního července a to dle klimatických podmínek,“ nastínil první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, v čem stavební práce spočívaly.

Nemačkejte lístek! Nepustí vás z parkoviště

ilustrační foto MMP

V podvečerních hodinách 30. dubna žádal řidič prostřednictvím linky 156 o pomoc při výjezdu z parkoviště na ulici Školní. Závora se mu po vložení lístku neotevřela.

Hlídka muže vysvobodila. "K tomuto nedopatření došlo z toho důvodu, že lístek byl zmačkaný, tudíž nebyl čitelný pro uvedené zařízení. Tímto upozorňujeme občany, aby dávali pozor a lístek si řádně uschovali. Tím zamezí nepříjemnostem v podobě svého zdržení", uvedla za Městskou policii Prostějov Jana Adámková. (red)

Parkoviště v Anenské úspěšně roste

Foto ber

Částečná uzavírka Anenské ulice v Prostějově má své opodstatnění. Roste zde nové parkoviště. Motoristé se musí smířit s faktem, že hotovo bude až v květnu, kdy parkoviště nabídne 40 míst.

„Stavební úpravy zahrnují práce na komunikacích, parkovištích, chodnících, veřejném osvětlení a kanalizaci v okolí tamních nemovitostí,“ uvedl už před časem vedoucí odboru výstavby Antonín Zajíček. Stavbu v hodnotě 4,6 milionu provádí firma JAMASTAV MORAVIA s.r.o (ber)

 

Začíná výstavba parkoviště v ulici Anenská!

ilustrační foto MMP

Obyvatelé ulice Anenská a jejího okolí už brzo získají více míst k parkování. Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova v ulici zahajuje stavební práce, vedoucí k výstavbě nového parkoviště. Práce začnou v první polovině března.

„Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, parkovištích, chodnících, veřejném osvětlení a kanalizaci v okolí tamních nemovitostí. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v oblasti. Žádáme proto tímto obyvatele o vstřícnost při řešení případných problémů,“ uvedl vedoucí odboru Antonín Zajíček a doplnil, že práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce května 2016. Vznikne zde 40 parkovacích míst.

Rekonstrukci provádí firma JAMASTAV MORAVIA s.r.o (red)