zimní stadion

Zimní stadion v novotě. Na rekonstrukci se usilovně pracuje

Foto ber

Prostějovský zimní stadion je momentálně pro sportovní využití uzavřen. Důvodem je rekonstrukce v řádu milionů. Ta zahrnuje, mimo jiné, výměnu legendárních sedaček a skla na východní straně stadionu.

Dojde ke kompletní výměně stavebních skel na východní straně. Nahrazeny budou i snad padesát let staré sedačky. Dojde také na šatny pro hostující týmy a veřejnost. Při stavebních úpravách šaten bude obnoveno i sociální zařízení, vznikne nové napojení na sítě, položeny budou nové podlahy.

Na šatnách zimního stadionu přibude fotovoltaika

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Na střeše nových šaten vybudovaných na prostějovském zimním stadionu by mohla být v budoucnu umístěna fotovoltaická elektrárna. Město bude hledat zdroje a dotační programy, z nichž by mohlo realizaci fotovoltaiky spolufinancovat.

„Olomoucký kraj připravuje pro letošní rok dotační program „Smart region Olomoucký kraj 2022“. Splnění podmínek pro čerpání financí z tohoto programu na realizaci fotovoltaiky na šatnách zimního stadionu sice nepředpokládáme, nicméně se domníváme, že bychom měli být jako město připraveni získat finance i z jiných zdrojů. Podmínkou je však mít připravenou projektovou dokumentaci na takovou akci,“ vysvětluje 1.

Zimní stadion nabídne nové sedačky

ilustrační foto Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit dofinancování potřebné na pořízení nových sedaček.

Zimní stadion postupně prochází úpravami. V letošním roce se vedení města zaměří na výměnu sedaček a následně na výměnu kopilitů (skleněných tvárnic). Práce budou rozděleny do dvou etap. „První část etapy bude zahrnovat realizaci nových sedaček v hledišti. Do druhé části etapy by byla zařazena výměna zmíněných kopititů. Ta již proběhne pod hlavičkou Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov. Zde (výměna kopilitů) bude připravena žádost o dotaci s předpokládaným termínem realizace 04–08/2022 (mimo hokejovou sezonu).

O zimní stadion se bude starat Sportcetrum DDM, odklepli zastupitelé

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Na úterním jednání Zastupitelstva města Prostějova byla schválena změna provozovatele Zimního stadionu v Prostějově s účinností od 1. června 2021.

„Přechází z Domovní správy Prostějov, s.r.o., na příspěvkovou organizaci Sportcentrum DDM," potvrdil PvNovinkám jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.  „Smlouva o zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu bude ukončena k 31. květnu 2021 a převedena na Sportcentrum DDM. Stane se tak v návaznosti na dotační akci výstavby přilehlého a provozně souvisejícího objektu šaten," sdělila stanovisko Odboru správy a údržby majetku města mluvčí radnice Jana Gáborová. (ber)

Starý Prostějov. Zimní stadion

foto archiv ber

Ledovou plochu na zimním stadionu si Prostějované mohli poprvé vyzkoušet v roce 1957.

V letech 70. letech minulého století dostal stadion unikátní střechu, kterou vyprojektoval profesor brněnské techniky Ferdinand Lederer. (ber)

Hejtmanství finančně podpoří vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu

ilustrační foto Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ ve výši 2 miliony korun.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace.  Statutární město Prostějov předložilo v květnu 2020 žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování vybudování šaten.

Zabruslit si budeme moci již příští víkend!

Foto Domovní správa Prostějov

Led už na prostějovském zimním stadionu je, zatím ale jej využívají k tréninkům jen hokejisté. První letní bruslení pro veřejnost bude ovšem už o víkendu 1. a 2. srpna.

„Bruslit se bude každý den dvě hodiny, od desíti do dvanácti hodin dopoledne,“ sdělil PvNovinkám jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. Cena vstupného na dvě hodiny je šedesát korun pro dospělé a padesát pro děti. Stadion nabízí mimo jiné i broušení bruslí. (ber)

Pamatujete? Ulice U stadionu

Foto SOkA, ber

Ulice U stadionu nese své jméno od 15. února 2001.

Dostala ho podle zimního stadionu, který byl vybudován již v roce 1958. Na původní fotografii je ještě starý vstup do areálu, na jehož místě dnes stojí restaurační zařízení. (ber)

Přípravné práce pro výstavbu hokejových šaten u zimního stadionu začaly

Foto ber

Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doposud na prostějovský magistrát nedorazilo žádné stanovisko k žádosti o dotaci.

Stavební firma v pondělí 1. června převzala staveniště a provedla první terénní úpravy. Potvrzení o státní dotaci ve výši 40 milionů korun na výstavbu na magistrát doposud nedorazilo. „Bohužel ani během uplynulého týdne jsme z ministerstva neobdrželi žádné stanovisko. Zda tedy skutečně obdržíme zmíněnou dotaci, stále nevíme,“ informoval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Zastupitelstvo města Prostějova odsouhlasilo, že bez poskytnuté dotace se šatny stavět nebudou. (ber)

Začne stavba šaten na zimním stadionu již po neděli?

ilustrační foto zimní stadion

Zastupitelstvo města Prostějova v březnu odsouhlasilo výběr dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion – šatny pro mládež“. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace. Stavba prý začne v průběhu příštího týdne.

„Probíhají vyklízecí a přípravné práce v areálu, příští týden stavba vypukne se vším všudy v rámci harmonogramu. Například novou stavbou vynucená demolice skladu za halou ZS, přeložky sítí, příprava pro betonáž základové desky, atd.,“ potvrdil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal.