cyklostezka

Prostějov aktualizoval mapu cyklostezek

Foto Magistrát města Prostějova

S nástupem letních teplot se rozšířil počet uživatelů kol a také návštěvníků města. Jako každý rok byla zaktualizována mapa cyklostezek v Prostějově.

Obsahuje i úseky, které jsou připraveny (projektová dokumentace je k dispozici nebo se zpracovává) a ty ve výhledu (plánované). Největší podíl je ale těch, které jsou již zrealizovány. 

Mapu také najdete v dubnovém čísle Prostějovských radničních listů. 

Podívejte se, kde se všude cyklista dostane po stezce pro cyklisty nebo po smíšené stezce (cyklista + chodec). (red)

V Prostějově přibyde další cyklostezka. Spojí Brněnskou s Komenského

ilustrační foto MMPV

Záměrem města je propojení chybějícího úseku cyklistické stezky mezi ulicí Brněnská a ulicí Komenského/Palackého včetně návrhu řešení uspořádání souvisejícího veřejného prostoru (parkovací místa, zeleň), viz situační zákres. 

Nejprve je nutno zajistit zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby této cyklistické stezky. 

Mladí sportovci trénovali jízdu v nákupním košíku. Na cyklostezce

Foto AI

Minulou neděli v odpoledních hodinách si strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém povšiml skupinky dětí, které se bavily tím, že se vozily v nákupním vozíku po stezce pro chodce a cyklisty na ulici Olympijské, vedoucí na obec Smržice. Hoši se navzájem vyvezli na most, kde si pořizovali selfička a poté sjížděli dolů.

Po celou dobu měli nákupní vozík pod kontrolou a přidržovali ho. Vyslaná hlídka na místě všechny aktéry zastihla. „Hoši ve věku 12–14 let byli na nevhodnost svého jednání upozorněni. Strážníkům uvedli, že vozík nalezli v lesoparku Hloučela, kde ho někdo odložil. Telefonicky byl zkontaktován zákonný zástupce, který měl kluky na starost a povedená skupinka mu byla předána," dodala komisařka Tereza Greplová. Jejich počínáním nevznikla nikomu žádná škoda. Nákupní vozík strážníci převezli do obchodu, kterému patřil. (red)

Město získalo dotaci na cyklostezku Průmyslová – Vrahovická

Foto Magistrát města Prostějova

Městu Prostějovu se podařilo získat dotaci na akci „Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov“, a to z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace činí 8.752.903,44 Kč.

„Projekt řeší stavbu smíšené stezky pro chodce a cyklisty vedoucí podél celé místní komunikace Průmyslová, od ulice Vrahovická po okružní křižovatku ulic Kralická a Kojetínská. Jedná se o smíšenou stezku se segmenty chodníků a cyklistické stezky, dále bude přesunuta autobusová zastávka a dojde ke stavebním úpravám místní komunikace a sjezdů a dvou železničních přechodů. Součástí stavby jsou i terénní úpravy a dopravní značení,“ upřesňuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Prostějov získá dotaci na cyklostezku ve Stražisku

ilustrační foto ber

Radní na svém jednání schválili přijetí dotace na výstavbu cyklistické komunikace.

„Už na jednání rady v září loňského roku jsme odsouhlasili podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem: „Cyklistická komunikace Romže úsek "J" - lesní cesta Stražisko“ z IROP vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Teď jsme obdrželi informaci, že dotaci získáváme. Předmětem projektu je vybudování stezky pro cyklisty v úseku mezi obcí Stražisko a Ptenským Dvorkem o celkové délce 1 162,250 m; šířky 3,0 m. Tento úsek cyklostezky má vazbu na další dílčí úseky, jež dohromady tvoří dopravní cestu pro cyklisty údolím řeky Romže, a to z Prostějova do Konice.

Cyklistka skončila v nemocnici. Dodávka ji srazila na cyklostezce

Foto Policie ČR

Ve čtvrtek dopoledne vyjížděl z areálu firmy na ulici Olomoucká v Prostějově dodávkovým vozidlem VW mladý muž, a přitom přehlédl starší ženu jedoucí na kole po značené cyklostezce ve směru od centra směrem k čerpací stanici.

„Vlivem toho došlo ke střetu, po kterém cyklista spadla na komunikaci, kde zůstala ležet. Řidič ihned zastavil, poskytl ženě první pomoc a přivolal záchranku, která poškozenou zraněnou ženu převezla do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že alkohol byl u obou vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda nevznikla. Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu. (red)

Prostějov vykoupí pozemky na cyklostezku do Vrbátek. Používá nový postup

ilustrační foto ber

Radní se na svém jednání zabývali také výstavbou cyklostezky do Vrbátek. V roce 2021 bylo totiž zadáno zpracování projektové dokumentace na Cyklistickou stezku Vrbátky, které bylo z důvodu plánované modernizace železniční tratě mezi Olomoucí a Prostějovem pozastaveno.

„Jedná se o úsek od podjezdu v ulici Kyjevské ve Vrahovicích po nádraží Vrbátky vedené vlevo podél železniční trati ve směru na Olomouc. V minulém roce Správa železnic dokončila studii modernizace železniční tratě a upřesnila své vyjádření k možnosti vedení trasy cyklistické stezky. Vzhledem k tomu, že v minulosti se nám osvědčilo osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků, pozveme všechny vlastníky dotčených pozemků na jednání, na kterém by jim byla trasa vedení cyklostezky představena.

Příprava stavby cyklostezky do Seloutek je v plném proudu. Povede z Čechovic

Foto Magistrát města Prostějova

Radní se na své poslední schůzi zabývali budoucím cyklo propojením města Prostějova s obcí Seloutky. Schválili proto Smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „Cyklistická stezka Seloutky I. a II. etapa – projektová dokumentace“.

„Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby cyklistické stezky Seloutky – její první a druhé etapy. Jde o propojení vedené částečně podél komunikace a z větší části po polních cestách, s napojením na místní komunikaci v Čechovicích. První etapa bude vedena od místní komunikace v Čechovicích až po hranici katastrů Krasice a Seloutky. Druhá pak od hranice katastru Krasice a Seloutky po komunikaci III/37771 v obci Seloutky,“ nastínil náměstek primátora pro stavební a investiční rozvoj Jiří Rozehnal.

Cyklostezku do Seloutek zbrzdili majitelé pozemků. Zvažují se další varianty

ilustrační foto návrh

O cyklostezce mezi Prostějovem a Seloutkami se jedná již několik let. Bohužel její výstavbu definitivně zabrzdili majitelé pozemků v Domamyslicích. Buď je odmítli prodat, nebo za ně požadovali neadekvátní cenu, sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Pospíšil. Město ale už má řešení.

„Původně měla vést cyklostezka z Domamyslic, podél hlavní ulice Domamyslické. Právě tam jsme ale narazili na neochotu majitelů potřebných pozemků,“ uvedl Pospíšil s tím, že bylo nutné najít jinou variantu.

Dnes jsou ve hře dvě varianty, obě využívají polní cesty. „První by začínala v Krasicích, na konci Západní ulice. Druhá pak v Čechovicích, kde by byl začátek na konci Čechovické ulice. Obě trasy by se napojily na silnici Domamyslice – Seloutky zhruba v její polovině,“ doplnil náměstek.

Trasa cyklistické stezky v Průmyslové ulici dozná změny

Ilustrační foto pixabay.com

V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace na akci „Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa“. Jedná se o propojovací úsek mezi ulicí Kralickou a Vrahovickou.

„Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí navržené stavby cyklostezky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky umísťuje v rámci II. etapy. Jde o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová,“ vysvětluje náměstek Jiří Rozehnal s tím, že vzhledem k tomu, že jednání se soukromým vlastníkem předmětného pozemku nevedou k dohodě, navrhuje odbor rozvoje a investic řešit situaci úpravou projektové dokumentace.