cyklostezka

Cyklostezka Prostějov Smržice by měla být dokončena v červnu

Foto ber

Kvůli výstavbě severního obchvatu je od září 2019 uzavřena cyklostezka mezi Prostějovem a Smržicemi. Do provozu by měla být uvedena v červnu.    

„V době, probíhají stavební práce, nemůže stavitel dle Stavebního zákona a předpisů BOZP pohyb osob na stavbě povolit, a to z důvodu bezpečnosti a nebezpečí vzniku úrazu. Proto byla stezka uzavřena,“ uvedl náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Výstavba cyklostezky Pod Kosířem jde do dalších etap

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o financích potřebných na třetí a čtvrtou etapu stavby cyklostezky Pod Kosířem. Dojde k doplnění další trasy k těm stávajícím, které se postupně spojí v jeden celek.

„Předmětem dokumentace je projekt pro stavební povolení na stavební úpravy východní části profilu ulice Pod Kosířem od ulice Wolfovy po Sportovní ulici (3. etapa). Dále pokračuje o délce asi 32 metrů a končí u sjezdu na soukromý pozemek (4. etapa). Jedná se o smíšenou stezku s odděleným provozem chodců a cyklistů. Součástí 3. etapy jsou i vynucené přeložky sítí společností E.ON a CETIN,“ okomentoval technické záležitosti náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má městské investice ve své gesci.

Rozpočtová cena obou etap, včetně přeložek sítí, je 2 779 060 korun. (red)

Fotopostřeh: Nač máme cyklostezky?

Foto čtenář

Mnoho obyvatel Prostějova poukazuje na nedostatečnou síť cyklostezek ve městě. Ty výrazně zmenšují riziko, které hrozí cyklistům na silnicích, mnohdy ale jejich budování brání třeba majetkoprávní vztahy. Ani ty dokončené ale často nevyužíváme.

Třeba jako muž seniorského věku, který jel po Okružní ulici těsně vedle nejnovější cyklostezky ve městě. "Na tak frekventované silnici, kde navíc řidiči najíždějí a vyjíždějí od nákupního centra, je to nanejvýš nebezpečné," napsala k fotografii čtenářka Milena. Tento případ není zdaleka ojedinělý. S cyklisty se běžně setkávám také na jižním obchvatu. A tak si říkám, nač ty cyklostezky vlastně jsou...(ber)

Dotační miliony korun na žešovskou cyklostezku přijdou z ministerstva

ilustrační foto pixabay.com

Stavbu IV. a V. etapy cyklostezky Žešov podpořila ministerská dotace. Dotace do Prostějova putuje z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklistická stezka Žešov – IV. a V. etapa“ ve výši 6,5 milionu korun.

„Žádost jsme podávali v rámci 72. výzvy k předkládání žádostí o podporu z regionálního operačního programu, konkrétně z výzvy „Cyklodooprava“. Žádost o dotaci byla schválena k podpoře a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ upřesnil primátor František Jura. (red)

Cyklostezku v Okružní město v příštím roce nedokončí

Ilustrační foto ber

Zbývající úsek cyklostezky na Okružní ulici je povolen a připraven k realizaci. Cyklostezka by měla být umístěna mezi chodník u stávající obytné zástavby a silnici.

"Z důvodu velikosti uličního profilu byl řešen hlavně problém s odvodem dešťových vod, tak aby nebyly ohroženy přiléhající soukromé nemovitosti. Z tohoto důvodu musí dojít k přestavbě (snížení) podstatné části celé přiléhající vozovky a náklady na stavbu budou nepoměrně vyšší než u jiných cyklostezek. V tomto případě může cena dle rozpočtu vystoupat až ke 13 mil. Kč vč. DPH," sdělila stanovisko Odboru rozvoje a investic MMPv mluvčí radnice Jana Gáborová.

Stezka v ulici J. Lady byla dokončena

ilustrační foto MMP

V listopadu 2020 byla dokončena další prostějovská cyklostezka, a to v ulici J. Lady.

V rámci akce vznikla dlážděná stezka s navazujícími chodníky a zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce. Na realizaci město získalo dotaci z Olomouckého kraje ve výši cca 590 tisíc korun, stavbu provedla firma INSTA CZ s.r.o., Olomouc. Celkové náklady činily cca 2,5 mil. Kč. (red)

Cyklostezka v Ladově ulici bude hotova v druhé půli listopadu

Foto ber

Budování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce a navazující chodníky, včetně zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce i cyklisty.

Tak vypadají stavební práce v ulici J.Lady u nemocnice v Prostějově. Dvě stě sedmdesát metrů dlouhá stezka propojí severozápadní kvadrant vnějšího městského okruhu mezi Kosteleckou a Plumlovskou ulicí.

„Práce navzdory nepříznivému počasí  pokračují dle harmonogramu. Termín dokončení je ve druhé polovině měsíce listopadu,“ sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal. (ber)

 

OBRAZEM: Cyklostezka v Ladově ulici bude hotova do konce listopadu

Foto ber

Budování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce a navazující chodníky, včetně zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce i cyklisty. Tak vypadají stavební práce v ulici J. Lady u nemocnice v Prostějově. Má propojit severozápadní kvadrant vnějšího městského okruhu mezi Kosteleckou a Plumlovskou ulicí.

Cyklostezka dlouhá 270 metrů by měla městskou kasu přijít na 3,6 milionu. Na stavbu se podařilo získat dotační finance v rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Dotační program podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“ ve výši 591 508 korun. "Stavba by měla být hotová do 30. listopadu letošního roku," doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (ber)

Pozor na dopravní omezení v Plumlovské a J. Lady

foto Magistrát města Prostějova

V období od pondělí 24. srpna do 30. listopadu 2020 bude probíhat úplná a částečná uzavírka na ulici J. Lady a ulici Plumlovská v Prostějově. Důvodem je provádění stavby „Cyklistická stezka v ulici Josefa Lady v Prostějově“.

Částečná uzavírka bude v ulici Josefa Lady v místě přechodu pro chodce u restaurace ŠNYT. Úplná uzavírka chodníků pak na ulici J. Lady v úseku mezi okružními křižovatkami Plumlovská a K. Svolinského, ulici J. Lady v prostoru okružní křižovatky K. Svolinského a úplná uzavírka chodníků v ulici Plumlovská v prostoru okružní křižovatky Plumlovská x Josefa Lady. (red)

Nehoda cyklisty s automobilem. V křižovatce Netušilovy a Křížkovského

ilustrační foto

V pondělí 3. srpna 2020 v 9:15 hodin došlo v křižovatce ulic Netušilova a Křížkovského v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu s cyklistkou.

"Dvaaosmdesátiletá žena, jedoucí na jízdním kole po cyklostezce od ulice Komenského, do křižovatky proti dopravní značce „Dej přednost v jízdě!“ vjela v době, kdy do Křížkovského ulice z Netušilovy odbočoval čtyřiašedesátiletý řidič se Škodou Felicií. Cyklistka tak narazila do levého předního boku vozidla," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.