cyklostezka

Prostějov bude mít další trasu v síti cyklostezek. Z Olomoucké po Vrahovickou

Ilustrační foto ber

Konkrétně se jedná se o napojení cyklostezky na již realizovanou manipulační plochu pod mostem přes Hloučelu v ulici Olomoucká, a to až po ulici Vrahovickou. Stezka by měla procházet ulicí Říční.

Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci (pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby na investiční akci „Cyklistická stezka v ulici Říční v Prostějově“) byl schválen vedením města již v měsíci dubnu. „Tehdy jsme obdrželi jednu nabídku, která však výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (cca 2,4 mil. Kč s DPH). Proto byla veřejná zakázka zrušena a vyhlášena nová,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že celkem bylo nově doručeno pět nabídek.

Cyklostezku na Kostelec uzavře přeložka silnice

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Ve dnech od 1. červenec až do 31. prosince 2021 bude úplně uzavřena část cyklostezky Prostějov – Kostelec na Hané, z důvodu realizace stavby „II/366 Prostějov – přeložka silnice“.

Uzavřena bude část v úseku podél silnice II/366 od místa na úrovni STS po napojení na II/449. Objížďka není stanovena. (Zdroj MMPv)

Cyklostezka z Prostějova do Smržic bude otevřena v červenci

ilustrační foto ber

Frekventovanou cyklostezku, spojující Prostějov se Smržicemi, uzavřela stavba severního obchvatu na jaře roku 2020. Oficiálně otevřená bude začátkem července, potvrdil prostějovský magistrát.

Nová lávka, přemosťující obchvat, má z důvodů bezpečnosti LED osvětlení v zábradlí. Podle vedení magistrátu její vybudování přišlo na 14,5 milionu.

Severní obchvat by měl být dokončen na jaře roku 2022. Investorem stavby v hodnotě 345 milionů je Olomoucký kraj. Město Prostějov se na projektu spolupodílí jak finančně, tak technicky. Na projekt je čerpána dotace ve výši 300 milionů korun. (ber)

Budování cyklostezky Pod Kosířem pokračuje dalšími etapami

Ilustrační foto ber

Cyklisté i chodci se již teď mohou těšit na prodloužení stezky Pod Kosířem. O třetí a čtvrté etapě výstavby budou rozhodovat zastupitelé na své pravidelné schůzi.

„Konkrétně zde mluvíme o smíšené stezce s odděleným provozem chodců a cyklistů. V ulici Wolfova je navíc navržena plocha pro stání kontejnerů na tříděný odpad. Je to náhrada za zrušenou plochu v místě stezky,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal a přidal podrobné informace k jednotlivým etapám:

OBRAZEM: Cyklostezka na přehradě má most

Foto Petr Školař

Most pro cyklisty a pěší při ústí Hloučely u plumlovské přehrady má ocelovou konstrukci.

Stavbaři ji přivezli a usadili v pondělí 17. května. (ber)

Most na cyklostezce do Smržic měl být hotový do konce května

foto Magistrát města Prostějova

Cyklostezka z Prostějova do Smržic je stále zapovězenou trasou. Vzhledem k budování takzvaného severního obchvatu a s tím spojeného mostu nad komunikací, je její provoz již nějaký čas uzavřen. Probíhající stavební práce ale naznačují, že se situace pro cyklisty brzy změní.

„Most přes cyklostezku Prostějov – Smržice bude kompletně hotov do konce května 2021, pak bude následovat (po dohodě s investorem – hejtmanstvím a zhotovitelem - společnostmi Strabag a Eurovia) dílčí kolaudace. No a po uplynutí zákonných lhůt, bude možné cyklostezku znovu zprovoznit a to, jak odhadujeme od 1. 6. 2021. Jen doplním, že nový most bude mít z důvodu bezpečnosti LED osvětlení v zábradlí.

Cyklostezka Prostějov Smržice by měla být dokončena v červnu

Foto ber

Kvůli výstavbě severního obchvatu je od září 2019 uzavřena cyklostezka mezi Prostějovem a Smržicemi. Do provozu by měla být uvedena v červnu.    

„V době, probíhají stavební práce, nemůže stavitel dle Stavebního zákona a předpisů BOZP pohyb osob na stavbě povolit, a to z důvodu bezpečnosti a nebezpečí vzniku úrazu. Proto byla stezka uzavřena,“ uvedl náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Výstavba cyklostezky Pod Kosířem jde do dalších etap

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o financích potřebných na třetí a čtvrtou etapu stavby cyklostezky Pod Kosířem. Dojde k doplnění další trasy k těm stávajícím, které se postupně spojí v jeden celek.

„Předmětem dokumentace je projekt pro stavební povolení na stavební úpravy východní části profilu ulice Pod Kosířem od ulice Wolfovy po Sportovní ulici (3. etapa). Dále pokračuje o délce asi 32 metrů a končí u sjezdu na soukromý pozemek (4. etapa). Jedná se o smíšenou stezku s odděleným provozem chodců a cyklistů. Součástí 3. etapy jsou i vynucené přeložky sítí společností E.ON a CETIN,“ okomentoval technické záležitosti náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má městské investice ve své gesci.

Rozpočtová cena obou etap, včetně přeložek sítí, je 2 779 060 korun. (red)

Fotopostřeh: Nač máme cyklostezky?

Foto čtenář

Mnoho obyvatel Prostějova poukazuje na nedostatečnou síť cyklostezek ve městě. Ty výrazně zmenšují riziko, které hrozí cyklistům na silnicích, mnohdy ale jejich budování brání třeba majetkoprávní vztahy. Ani ty dokončené ale často nevyužíváme.

Třeba jako muž seniorského věku, který jel po Okružní ulici těsně vedle nejnovější cyklostezky ve městě. "Na tak frekventované silnici, kde navíc řidiči najíždějí a vyjíždějí od nákupního centra, je to nanejvýš nebezpečné," napsala k fotografii čtenářka Milena. Tento případ není zdaleka ojedinělý. S cyklisty se běžně setkávám také na jižním obchvatu. A tak si říkám, nač ty cyklostezky vlastně jsou...(ber)

Dotační miliony korun na žešovskou cyklostezku přijdou z ministerstva

ilustrační foto pixabay.com

Stavbu IV. a V. etapy cyklostezky Žešov podpořila ministerská dotace. Dotace do Prostějova putuje z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklistická stezka Žešov – IV. a V. etapa“ ve výši 6,5 milionu korun.

„Žádost jsme podávali v rámci 72. výzvy k předkládání žádostí o podporu z regionálního operačního programu, konkrétně z výzvy „Cyklodooprava“. Žádost o dotaci byla schválena k podpoře a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ upřesnil primátor František Jura. (red)