cyklostezka

Cyklostezku do Seloutek zbrzdili majitelé pozemků. Zvažují se další varianty

ilustrační foto návrh

O cyklostezce mezi Prostějovem a Seloutkami se jedná již několik let. Bohužel její výstavbu definitivně zabrzdili majitelé pozemků v Domamyslicích. Buď je odmítli prodat, nebo za ně požadovali neadekvátní cenu, sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Pospíšil. Město ale už má řešení.

„Původně měla vést cyklostezka z Domamyslic, podél hlavní ulice Domamyslické. Právě tam jsme ale narazili na neochotu majitelů potřebných pozemků,“ uvedl Pospíšil s tím, že bylo nutné najít jinou variantu.

Dnes jsou ve hře dvě varianty, obě využívají polní cesty. „První by začínala v Krasicích, na konci Západní ulice. Druhá pak v Čechovicích, kde by byl začátek na konci Čechovické ulice. Obě trasy by se napojily na silnici Domamyslice – Seloutky zhruba v její polovině,“ doplnil náměstek.

Trasa cyklistické stezky v Průmyslové ulici dozná změny

Ilustrační foto pixabay.com

V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace na akci „Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa“. Jedná se o propojovací úsek mezi ulicí Kralickou a Vrahovickou.

„Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí navržené stavby cyklostezky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky umísťuje v rámci II. etapy. Jde o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová,“ vysvětluje náměstek Jiří Rozehnal s tím, že vzhledem k tomu, že jednání se soukromým vlastníkem předmětného pozemku nevedou k dohodě, navrhuje odbor rozvoje a investic řešit situaci úpravou projektové dokumentace.

Cyklostezka do Vrbátek jen tak nebude. Komplikace kvůli železnici

ilustrační foto cyklista

Na cyklistickou stezku Prostějov – Vrbátky se začala v minulém roce zhotovovat projektová dokumentace. Její stavba je ale v nedohlednu.

„Vzhledem k tomu, že navržená trasa cyklistické stezky je v části v kolizi s plánovanou modernizaci železniční tratě Správy železnic, musíme vyčkat do doby zpracování jejich projektové dokumentace na modernizace železniční tratě,“ vyjádřila stanovisko Odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu mluvčí Anna Kajlíková. (ber)

Cyklostezka Plumlov - Mostkovice otevřena!

Foto MMP

Ke slavnostnímu zakončení stavby došlo v pátek 1. 10. 2021 v Plumlově, v místě založení základního kamene stezky a v místě jejího vyústění poblíž hráze Podhradského rybníka. Stavba byla spolufinancována Evropskou unií a realizována, mimo jiné, za podpory města Prostějova. Slavnostního spuštění cyklostezky do provozu se zúčastnili jak zástupci Olomouckého kraje, tak zástupci obcí regionu.

Hlavním cílem projektu byla stavba 1,8 kilometrů dlouhé stezky pro chodce a cyklisty mezi Plumlovem a Mostkovicemi podél silnice č. II/377, která nedisponovala vhodnými podmínkami pro pohyb cyklistů. Nová cyklostezka zlepšuje mobilitu a zvyšuje bezpečnost dopravy podél frekventované silnice. Dochází tak k rozšíření sítě pro cyklodopravu, cyklistům je tak umožněno bezpečně se napojit na další, již existující cyklistickou infrastrukturu (cyklostezky, smíšené stezky či cyklotrasy).

Most na cyklostezce do Smržic poničil vandal. Už dvakrát

Foto Smržice.cz

Cyklostezka z Prostějova do Smržic je již v provozu. Most, který je její součástí, se stal terčem vandala, který zničil osvětlení. Škoda je vysoká, oprava bude město stát téměř 100 tisíc.

„Měsíc po otevření, které bylo 1. 7. 2021, došlo již dvakrát ze strany neznámého vandala k poškození LED osvětlení na mostní lávce. A já se ptám: co je to za člověka, který ničí nové dílo sloužící všem a chrání v noci při jízdě na mostu?! Napadají mě různá, bohužel nepublikovatelná slova. Kus utržené pásky s LED diodami či poškozené konektory s kabely mu naprosto k ničemu nejsou. Na mostu je již instalována nová, nenápadná kamera napojená na městský kamerový systém.

Prostějov bude mít další trasu v síti cyklostezek. Z Olomoucké po Vrahovickou

Ilustrační foto ber

Konkrétně se jedná se o napojení cyklostezky na již realizovanou manipulační plochu pod mostem přes Hloučelu v ulici Olomoucká, a to až po ulici Vrahovickou. Stezka by měla procházet ulicí Říční.

Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci (pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby na investiční akci „Cyklistická stezka v ulici Říční v Prostějově“) byl schválen vedením města již v měsíci dubnu. „Tehdy jsme obdrželi jednu nabídku, která však výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (cca 2,4 mil. Kč s DPH). Proto byla veřejná zakázka zrušena a vyhlášena nová,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že celkem bylo nově doručeno pět nabídek.

Cyklostezku na Kostelec uzavře přeložka silnice

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Ve dnech od 1. červenec až do 31. prosince 2021 bude úplně uzavřena část cyklostezky Prostějov – Kostelec na Hané, z důvodu realizace stavby „II/366 Prostějov – přeložka silnice“.

Uzavřena bude část v úseku podél silnice II/366 od místa na úrovni STS po napojení na II/449. Objížďka není stanovena. (Zdroj MMPv)

Cyklostezka z Prostějova do Smržic bude otevřena v červenci

ilustrační foto ber

Frekventovanou cyklostezku, spojující Prostějov se Smržicemi, uzavřela stavba severního obchvatu na jaře roku 2020. Oficiálně otevřená bude začátkem července, potvrdil prostějovský magistrát.

Nová lávka, přemosťující obchvat, má z důvodů bezpečnosti LED osvětlení v zábradlí. Podle vedení magistrátu její vybudování přišlo na 14,5 milionu.

Severní obchvat by měl být dokončen na jaře roku 2022. Investorem stavby v hodnotě 345 milionů je Olomoucký kraj. Město Prostějov se na projektu spolupodílí jak finančně, tak technicky. Na projekt je čerpána dotace ve výši 300 milionů korun. (ber)

Budování cyklostezky Pod Kosířem pokračuje dalšími etapami

Ilustrační foto ber

Cyklisté i chodci se již teď mohou těšit na prodloužení stezky Pod Kosířem. O třetí a čtvrté etapě výstavby budou rozhodovat zastupitelé na své pravidelné schůzi.

„Konkrétně zde mluvíme o smíšené stezce s odděleným provozem chodců a cyklistů. V ulici Wolfova je navíc navržena plocha pro stání kontejnerů na tříděný odpad. Je to náhrada za zrušenou plochu v místě stezky,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal a přidal podrobné informace k jednotlivým etapám:

OBRAZEM: Cyklostezka na přehradě má most

Foto Petr Školař

Most pro cyklisty a pěší při ústí Hloučely u plumlovské přehrady má ocelovou konstrukci.

Stavbaři ji přivezli a usadili v pondělí 17. května. (ber)