V Prostějově přibyde další cyklostezka. Spojí Brněnskou s Komenského

V Prostějově přibyde další cyklostezka. Spojí Brněnskou s Komenského
ilustrační foto MMPV

Záměrem města je propojení chybějícího úseku cyklistické stezky mezi ulicí Brněnská a ulicí Komenského/Palackého včetně návrhu řešení uspořádání souvisejícího veřejného prostoru (parkovací místa, zeleň), viz situační zákres. 

Nejprve je nutno zajistit zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby této cyklistické stezky.  „V březnu 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele PD, předpokládaný termín zpracování PD je od 04/2024 do 12/2024. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2024 je vyčleněna částka v celkové výši 200 tisíc Kč. Na základě výběrového řízení bude na chybějící finanční prostředky předloženo rozpočtové opatření do rady města,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal. Podle jeho slov bude akce financována výhradně z finančních prostředků města. (ber)

Poslat nový komentář