AD: kilometr cyklostezky za 18 milionů

AD: kilometr cyklostezky za 18 milionů
ilustrační foto

Úředníci z prostějovské radnice zareagovali na náš článek o cyklostezce z Krasic do Čechovic, kterou stavělo město v roce 2009. Necelých šest stovek metrů stezky pro kolaře stálo takřka deset a půl milionu korun.

V přepočtu tak jeden kilometr stál 18,363 milionu, přičemž běžná cena cyklostezek se tehdy pohybovala v rozmezí dvou až pěti milionů Kč/km. Stanovisko Odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Prostějově přinášíme v plném znění: Považujeme za nutné vyjádřit se ke článku zveřejněném na Prostějovských novinkách a doplnit některé zásadní údaje: Převážná část cyklistické stezky z Krasic do Čechovic (cca 400 m) musela být z prostorových a majetkoprávních důvodů vedena jako smíšená po místních obslužných komunikacích. Není legálně možné a ani nebylo zájmem města Prostějova výstavbou cyklostezky znemožnit přístup k nemovitostem, které se v jejím okolí nacházejí. Souběžné budování místní obslužné komunikace a oddělené cyklostezky ve stejné trase by bylo výrazně nákladnější a navíc nebylo prostorově možné. S ohledem na výše uvedené, je však nutné posuzovat náklady na výstavbu 400 m cyklostezky spíše ve srovnání s náklady na výstavbu místních komunikací. S ohledem na nutnost větší šířky komunikace a zcela jiného podloží pod komunikací, které musí být připraveno na pojezd vozidly IZS, včetně vozidel hasičského sboru, jsou potom náklady na výstavbu takové komunikace zásadně vyšší než na komunikaci pro cyklisty. Je pravdou, že průměrné náklady na vybudování 1 km CS se v ČR pohybují kolem 5 mil. Kč. V úsecích, kde se buduje CS mimo zastavěné území, v šířce do 2 m, její podloží není nutné připravovat na pojezd těžkou technikou, ale pouze cyklisty a není nutné spolu se stavbou CS vybudovat i kanalizaci, veřejné osvětlení a řešit přeložky inženýrských sítí, je možné dosáhnout částek pod 2 mil Kč. Srovnávat technickou a investiční náročnost takto rozdílných staveb je však minimálně zavádějící. Jsme velmi rádi, že výstavba sítě cyklistických stezek ve městě Prostějově, která v současnosti měří 20 km, byla podpořena dotacemi z Regionálního operačního programu, Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. Samozřejmě, že i ze strany poskytovatelů dotací byly jednotlivé akce, včetně CS Krasice – Čechovice, podrobovány opakované kontrole a nebyly zde shledány žádné nedostatky. Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov

Poslat nový komentář