investice

Plánované stavební investice a opravy si z městské kasy ukousnou miliony

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rozpočet na rok 2024 byl schválen koncem roku 2023 zastupitelstvem města. Jeho součástí jsou i stavební investice a opravy. Seznamte se s nejvýznamnějšími investičními akcemi, do kterých patří také pokračování stavebních prací.

I v letošním roce budou probíhat stavební činnosti na běžeckém tunelu na ZŠ Jana Železného, na rekonstrukci hřiště na ZŠ Melantrichova a fotbalového stadionu za místním nádražím, dále na opravě vnějšího pláště a střechy ZUŠ v ulici Kravařova.

Krajští zastupitelé schválili nový rozpočet. Ukrývá jedno velké překvapení

Foto Olomoucký kraj

Zastupitelé Olomouckého kraje schválili v pondělí 11. prosince krajský rozpočet na příští rok. Kromě dalšího snižování dluhu počítá i s rostoucími daňovými příjmy a velmi hezkým překvapením – podstatným navýšením peněz na investice i dotace.

„Investice na rok 2024 budou vyšší o 44 procent, a to bez nového zadlužení. Staré dluhy naopak snižujeme. Jako předkladatel a člen rady zodpovědný za finance kraje jsem spokojen. Rozpočet je opravdu dobrý,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Na tvorbě rozpočtu pracoval kraj už od letošního jara. Schvalováním v Zastupitelstvu Olomouckého kraje tak prošel dokument hladce a bez jediné změny. Výdaje rozpočtu budou činit zhruba 8,46 miliardy korun, příjmy 7,85 miliardy – rozdíl pokryje kraj z dalších příjmových položek.

Víceměřický Domov u rybníka dokončil významnou investici

Foto Olomoucký kraj

Na téměř třiašedesát miliónů korun vyšla stavba pavilonu domova se zvláštním režimem (DZR) ve Víceměřicích. Klienti i zaměstnanci Domova u rybníka si ho převzali v úterý 20. června za účasti hejtmana Josefa Suchánka, náměstka Ivo Slavotínka a radního Petra Lyska. Olomoucký kraj na realizaci projektu uvolnil ze svého rozpočtu zhruba sedmnáct miliónů korun ve dvou splátkách.

„Občas se na to zapomíná, ale modernizace zařízení, která poskytují sociální služby, neslouží jen jejich klientům, ale také lidem, kteří tyto služby zajišťují. Právě na nich leží největší břímě v péči o klienty a také díky nim se Olomoucký kraj může pochlubit kvalitními sociálními službami. Moc jim za jejich skvělou a náročnou práci děkuji,“ uvedl během slavnostního předání stavby Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Bytový dům získá novou kotelnu

ilustrační foto pixabay

Stavbaři se pustí do opravy kotelny v bytovém domě v ulici M. Pujmanové. Rozhodli o tom na svém posledním jednání zastupitelé.

„Na základě schváleného rozpočtu města Prostějova pro rok 2021 připravili pracovníci Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova realizaci nové plynové kotelny III. kategorie. Kotelna je umístěna v prvním patře budovy,“ informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje:

Miliony korun poputují na dostavbu či rekonstrukce

Ilustrační foto jarykastila.skauting.cz

Zastupitelé města Prostějova budou rozhodovat o návrhu radních na dotační podporu v oblasti rozvoje a investic. Konkrétně se bude jednat o částku 3,25 milionu korun. Kam peníze poputují a kde budou pomáhat, v případě souhlasu zastupitelů, vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Nejvyšší částka půjde na dostavbu objektu šaten a rekonstrukci stávající budovy Tělovýchovné jednoty Sokol v Čechovicích. Další finance budou zase pomáhat junákům. Konkrétně se bude jednat o finance na dokončení rekonstrukce skautské klubovny (topení, dveře, podlahy a další stavební práce) v ulici Sokolská.“

V rozhodovací gesci zastupitelů bude také částka navrhovaná pro myslivecký spolek.

V příštím roce by Prostějov mohl prostavět 190 milionů!

ilustrační foto

 

První návrh rozpočtu města pro příští rok počítá s poměrně velkými stavebními investicemi. Některé, jako obchvat v Anenské, rekonstrukce Kostelecké či kuželny na hlavním náměstí, přecházejí z letošního roku. Nově by Prostějov měl investovat například do Národního domu.

Stavební investice se budou v roce 2015 pohybovat na hranici 190 milionů korun. „V této chvíli máme připraveno sto šestnáct milionů, nicméně předpokládám, že do konce příštího roku zajistíme ještě dalších šedesát až sedmdesát milionů korun z disponibilních finančních prostředků. Pokud budeme moci za tyto investice opravdu utratit až zmíněných sto devadesát milionů korun, je to velmi příznivá zpráva pro toto město. Samozřejmě se budeme snažit do stavebních investic zapojit co nejvíce různých dotací,“ uvedl na tiskové konferenci primátor Miroslav Pišťák.   

Prostějovskou nemocnici čekají rozsáhlé opravy

ilustrační foto

Rada Olomouckého kraje odsouhlasila na svém posledním jednání finanční injekci ve výši 4 miliony korun na rekonstrukci Nemocnice Prostějov. Ještě v letošním roce by mělo být opraveno oddělení urgentního příjmu a další oddělení. 

Přes 4 miliony korun ze svého rozpočtu uvolní Olomoucký kraj na rekonstrukci oddělení dialýzy, urgentního příjmu, operačního a vyšetřovacího bloku a oddělení lůžkové gynekologie v nemocnici v Prostějově. Dohodli se na tom krajští radní na včerejším jednání. Stavební práce budou v nemocnici zahájeny již v srpnu letošního roku. Rekonstrukce nemocničních prostor bude ukončena nejpozději do 15. října.

Ministerstvo chce zastavit kohoutky evropských peněz krajům

O nás budou opět rozhodovat úředníci v Praze?
O nás budou opět rozhodovat úředníci v Praze?

Ministerstvo pro místní rozvoj chce na příští roky zcela změnit způsob rozdělení evropských dotací. Z dnešních šestadvaceti operačních programů jich má zbýt pouze šest.

Politický střet mezi opozicí a koalicí, i tak se dá nazvat pozadí záměrů, který podle jedněch bude transparentnější, podle druhých omezí rozhodování o investicích přímo v daném regionu. Řeč je o návrhu struktury dotačních titulů na roky 2014 - 2020, která vyšla z dílny ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Z něj mimo jiné vyplývá, že místo sedmi regionálních operačních programů (ROP) by měl vzniknout pouze jediný - Integrovaný regionální operační program. Je logický, že navrhovatel chce mít řízení programu pod svými křídly.

Letos se v Prostějově opraví víc chodníků

ilustrační foto

V rozpočtu města na rok 2012 bylo vyčleněno 10 milionů korun na provedení celoplošných oprav chodníků. V první etapě byly do plánu zařazeny opravy ulic Martinákova, Wolkerova, Janáčkova, Svatoplukova, Okruční a Riegrova. Nyní se naskytla možnost tento seznam rozšířit o další lokality.

Na základě zadávacího řízení a následné elektronické aukce byla dosažena značná úspora podle předběžné kalkulace. Firma, která nabídla v aukci nejnižší cenu, opraví chodníky v uvedených lokalitách za 2,238 milionu korun včetně DPH. Oproti plánované částce tak magistrát ušetří víc než 3 miliony korun, proto nyní odbor správy a údržby majetku vybral další lokality, kde ještě v letošním roce budou chodníky opraveny. 

Nová naděje pro nevidomé a slabozraké

ilustrační foto

V letošním roce bude dokončeno vzdělávací centrum pro slabozraké, které staví Olomoucký kraj v Olomouci-Hejčíně nákladem 250 milionů korun. Kontrolní den na stavbě dopadl na výbornou, už v průběhu prázdnin se do nového areálu přestěhuje základní škola pro slabozraké z Litovle.

Olomoucký kraj připravoval výstavbu centra již od roku 2004, nakonec byly stavební práce zahájeny v lednu 2011. Vybudování vzdělávacího centra pro slabozraké si vyžádá náklady cca 254 miliónů korun. Areál tak bude největší dokončenou investicí Olomouckého kraje v tomto volebním období.