zdravotnictví

Novorozenecké oddělení FN Olomouc prochází rekonstrukcí. Buďte shovívaví

Foto Fakultní nemocnice Olomouc

Denní místnost pro maminky předčasně narozených dětí, rozšíření ubytovacích kapacit, nové pracovní linky, renovace sanitárních prostor, přestěhování sesterny oddělení fyziologických novorozenců do moderních prostor. Všech těchto a dalších novinek se za zhruba dva měsíce dočká Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Rekonstrukce, která je přinese, byla zahájena v pondělí 5. února. Stavební úpravy ale bohužel přinášejí i nepohodlí. Zdravotníci proto prosí o trpělivost a shovívavost.

„Během následujících dvou měsíců projde rekonstrukcí vlastně celé Novorozenecké oddělení. Nejprve se dotkne jednotky intenzivní a resuscitační péče. Vyměníme zde nábytek, vzniknou nové dveře, přibydou nové pracovní linky a bezdotykové, termostatické baterie, které zvýší hygienický komfort,“ popisuje stavební úpravy zástupce primáře Vladimír Mišuth s tím, že do nového by se JIRP měla nastěhovat zhruba za dva týdny. V plánu stavebních úprav je také nová denní místnost, kde najdou maminky zázemí a prostor pro relaxaci.

Ministr zdravotnictví Válek navštívil sídlo kraje

Foto Olomoucký kraj

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a krajští radní řešili s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem aktuální témata v oblasti zdravotnictví. Na hejtmanství dorazil ministr v pondělí 8. ledna.

„S ministrem Válkem jsme mimo jiné probírali možná řešení nedostatku zdravotnických pracovníků v kraji. Jedním z nich by mohlo být rozšíření tříd zdravotnických oborů na středních i vyšších odborných školách,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na setkání s ministrem probírali krajští radní také absenci mezinárodních smluv se Slovenskem a Polskem, které by řešily spolupráci dobrovolníků z řad záchranných služeb nebo problematika sociálně – zdravotnických služeb. Zdravotnictví je pro Olomoucký kraj jednou z prioritních oblastí. (Zdroj olkraj.cz)

Maličký vánoční zázrak se má k světu! Vaneska oslavila první narozeniny

Foto FB

Příběh Vanesky – nejmenšího miminka, které kdy bylo v péči odborníků FN Olomouc – vzbudil obrovskou a zaslouženou pozornost. Holčička se narodila 22. prosince 2022 s váhou pouhých 395 gramů a zdravotníci bojovali o její život. V jejich intenzivní péči zůstala celých sto dnů. Maličký vánoční zázrak však prokázal ohromnou vůli k životu, a tak mohli v pátek 22. prosince 2023 rodiče spolu s lékaři a sestrami Novorozeneckého oddělení oslavit Vanesčiny první narozeniny.

Při pohledu na čilé a radostné děvčátko byste určitě nehádali, jak dramatické a naplněné nejistotou byly týdny a měsíce po jejím narození. Teď už ale mají všichni důvod ke spokojenému úsměvu – rodiče, šťastná babička i pečující lékaři a sestry. Poporodních 395 gramů je dávno zapomenuto a Vaneska se nyní může pochlubit váhou 5880 gramů, z 21 centimetrů po narození je po roce usilovné péče současných 66 centimetrů.

V Nemocnici Prostějov stále trvá zákaz návštěv

Ilustrační foto pixabay.com

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v Olomouckém kraji zakázala Nemocnice Prostějov už koncem listopadu návštěvy pacientů. V té chvíli jen na dvou odděleních, dnes už jsou z nich čtyři.

Návštěvy jsou zakázány na interním oddělení A i B, neurologickém oddělení a JIP a chirurgii A a B. „Děkujeme za pochopení respektování nařízení," vzkazují zdravotníci. (red)

Operační sály nemocnice slaví dvacetiny. Narodily se tam tisíce dětí a provedlo sto tisíc operací

Foto Nemocnice Prostějov

Koncem roku 2023 to bude již 20 let od okamžiku, kdy se definitivně přestěhovala poslední oddělení ze starého nemocničního areálu na Lidické ulici do nových prostor stávající Nemocnice Prostějov na ulici Mathonova, která nese jméno prvního ředitele a primáře chirurgie v Prostějově. Mezi poslední oddělení, která se tehdy stěhovala, patřilo ARO, chirurgie a chirurgická JIP, ortopedie, gynekologicko-porodnické oddělení a úplně jako poslední se den před Silvestrem stěhovalo interní oddělení.

„S paní vrchní Věrou Šimkovou jsme byli od počátku u stavby nové budovy, v níž se sály a sterilizace nacházejí. Účastnili jsme se kontrolních dnů stavby i kolaudací, abychom poté jak provozně, tak i organizačně zvládli přechod na nové pracoviště,“ uvádí Jiří Šťastný, primář Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. „Nové Centrální operační sály a centrální sterilizace byly připravovány několik týdnů dopředu a první ostrá sterilizace proběhla 21. 12. 2023 a první operace vůbec byla „apendektomie“ u malého chlapce dne 22. 12. 2003,“ vzpomíná primář.

Nemocnice Prostějov má novou metodu diagnostiky nádorových onemocnění prsu

Foto Nemocnice Prostějov

Nádorová onemocnění prsu jsou u žen stále častějším onemocněním a některé nádorové změny nemusí žena ani rozpoznat – bývají nehmatné. Právě tyto případy je možné odhalit včas díky mamografickému screeningu. Nová metoda pro detekci zhoubného nádoru a spádových lymfatických uzlin, kterou nyní využívají lékaři v Nemocnici Prostějov, jim umožňuje takový nádor před chirurgickým odstranění označit.

,,Standardně jsou používány různé metody jako barvivo, drátek, klip, iodová zrna – každá z těchto metod má ale své nevýhody. Na našem pracovišti jsme zavedli značení zhoubných lézí pomocí magnetického zrna což je kovový marker o velikosti 5x1 mm, který se v lokální anestezii zavede do prsní tkáně s nádorem. Pomocí speciálního detektoru na principu využití bezpečného magnetického pole je s velkou přesností toto zrno lokalizováno a takto označený nádor je následně odstraněn.

Hemodialyzační oddělení Nemocnice Prostějov poskytuje svým pacientům léčbu již 30 let

Foto Nemocnice Prostějov

V září 2023 tomu bude již 30 let, co Nemocnice Prostějov uvedla do provozu své vlastní hemodialyzační oddělení. Hemodialyzační oddělení pečuje o pacienty z celé Moravy, ale přechodně již dialyzovalo i pacienty z Kanady, Itálie nebo Německa.

„Nemocnice Prostějov byla v roce 1993 jedna z posledních okresních nemocnic, která neměla vlastní dialyzační středisko. Pacienti okresu Prostějov museli dojíždět na dialýzu do Olomouce, do Brna nebo do Blanska, nebyly tehdy ani dostatečné kapacity pro všechny pacienty tuto léčbu vyžadující v nejbližším okolí. Přijala jsem tedy jako erudovaná lékařka této odbornosti nabídku ke zřízení nového hemodialyzačního oddělení a prakticky během 2 měsíců byli proškoleni lékaři a sestry.

Kraj si uvědomuje důležitost zdravotní prevence. Na její podporu dal téměř 750 tisíc korun

ilustrační foto Olomoucký kraj

Včasné investice do prevence se vyplácejí ve všech oblastech lidské činnosti. Tato poučka platí především v oblasti lidského zdraví. Také proto Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje dotační titul s názvem Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatelstva.

„Letos kraj rozdělil mezi dvaadvacet žadatelů finanční prostředky ve výši téměř tři čtvrtě miliónu korun. Žádosti jsme obdrželi od organizací, které se zabývají zlepšením zdravého životního stylu,“ popsal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Mezi žadateli o podporu byla zastoupena řada organizací sdružující nebo zastupující osoby s různým zdravotním postižením. Mezi nimi například Svaz tělesně postižených nebo Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Dotace do oblasti zdravotní podpoří Jistotu, zdravotníky i ONKO DIANA

Ilustrační foto ZZS Olomouckého kraje

Radní se na svém jednání zabývali dotacemi do oblasti zdravotní. „Jednak jsme schvalovali žádosti o dotace na celoroční činnost – celkem čtyři – a poté jednu dotaci na jednorázovou akci. Podpoříme tak činnost školy JISTOTA, Střední zdravotnické školy, spolku ONKO DIANA, a také Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,“ shrnuje náměstkyně primátora Marcela Župková.

Na celoroční činnost byly schváleny následujíc dotace:

1. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na ergoterapie handicapovaných žáků školy – materiál k podpoře handicapovaných žáků

2. ve výši 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na projekt „Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích“ – fyzioterapie

3. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, - na poskytování první pomoci – zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby

Je to nádherný pocit, když teď vidím tolik podpory, říká Sestra sympatie Kateřina Petulová

Foto Fakultní nemocnice Olomouc

Jak PvNovinky informovaly, nová držitelka titulu Sestra sympatie pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc. O tom, že soutěž, jejímž hlavním cílem je poděkovat sestrám za jejich náročnou a záslužnou práci, vyhraje právě Kateřina Petulová z Hemato-onkologické kliniky, se rozhodlo poslední únorový pátek na pražském Žofíně v rámci 11. ročníku reprezentačního plesu Sestry na sál!

Kolegyně z lůžkového oddělení Hemato-onkologické kliniky připravily speciální uvítací výzdobu, následovaly gratulace vedení kliniky a vedení nemocnice, rozhovory pro novináře. „Do soutěže mě přihlásily kolegyně. Zpočátku jsem se bránila, nechtělo se mi. Ale nakonec jsem souhlasila. Říkala jsem si, že když si holky myslí, že na to mám, tak se to pokusím dokázat,“ odpovídala na jeden z dotazů.