město

Dotace do oblasti zdravotní podpoří Jistotu, zdravotníky i ONKO DIANA

Ilustrační foto ZZS Olomouckého kraje

Radní se na svém jednání zabývali dotacemi do oblasti zdravotní. „Jednak jsme schvalovali žádosti o dotace na celoroční činnost – celkem čtyři – a poté jednu dotaci na jednorázovou akci. Podpoříme tak činnost školy JISTOTA, Střední zdravotnické školy, spolku ONKO DIANA, a také Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,“ shrnuje náměstkyně primátora Marcela Župková.

Na celoroční činnost byly schváleny následujíc dotace:

1. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na ergoterapie handicapovaných žáků školy – materiál k podpoře handicapovaných žáků

2. ve výši 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na projekt „Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích“ – fyzioterapie

3. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, - na poskytování první pomoci – zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby

Prostějov zaplavila růžová kola! Svezete se na nich půl hodiny zdarma

Foto ber

Ve středu měla na prostějovském hlavním náměstí premiéru růžová kola. Česká firma Rekola Bikesharing jich do města poslala na 140. První půlhodina zápůjčky je zdarma!

„Každé z nich má své vlastní jméno, které odkazuje k městu, ve kterém jezdí. V Prostějově se tak můžete projet třeba na kolech Otto Wichterle, Edmund Husserl nebo Jiří Wolker, která nesou jména slavných místních rodáků," uvedl za společnost Lukáš Větříšek s tím, že nápadná růžová barva kol má své opodstatnění – je na komunikaci viditelnější.  

Nájemné v městských bytech se zvýší

ilustrační foto Domovní správa

Vedení města v čele s primátorem Františkem Jurou Radní na počátku února rozhodlo o zvýšení nájemného. Jeho výše byla v Prostějově naposledy upravována v roce 2020 a 2021.

Zvýšení nájemného bude realizováno u nájemních smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv po 1. června 2023 a u smluv na dobu neurčitou od 1. ledna 2024. U nově přidělovaných bytů bude změna nájemného realizována od 01. června 2023. Obvyklé nájemné se v Prostějově pohybuje okolo 150–200 Kč/m2.

Město zakoupí vozidlo na alternativní pohon

Foto Škoda auto

Město Prostějov vlastní od roku 2020 dva elektromobily Škoda Citigo. Nyní se tento vozový park rozroste o jedno auto.

„Jedná se o dvě starší vozidla, která mají kratší dojezdovou vzdálenost, a z tohoto důvodu byla využívána pouze k jízdám po městě Prostějově či na krátké vzdálenosti. Roční nájezd těchto již dříve pořízených elektrovozidel je tedy nižší. V případě nového elektrovozidla bude dojezdová vzdálenost delší,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura.

Jak doplnil, pořízení nového elektromobilu vyjde na částku 948 tisíc korun. Jeho nákup podpoří dotace ve výši 330 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, která byla městu již udělena. (red)

Radní pošlou další finanční dar provozovatelům živností

ilustrační foto pixabay.com

Rada města Prostějova opět rozhodovala o poskytnutí peněžité pomoci (daru) ve výši do 15 000 Kč provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19.

"Jde o živnostníky, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovně v době trvání nouzového stavu v období od ledna do března 2021, a kteří současně splnili požadované podmínky,“ uvedl primátora František Jura.

Na červnové schůzi byly schváleny žádosti za 84 000 Kč. Celkový počet schválených žádostí v letošním roce tak dosáhl počtu 206 a zatím bylo vyplaceno 2.812.209 Kč. (red)

První vlaštovka. Kompostování bio odpadu u bytových domů

Ilustrační foto: MMPv - Seznam.cz

Komunitní kompostér bude určen ke kompostování bio odpadu produkovaného sedmi domácnostmi rodin žijících v bytových domech v ulici Antonína Slavíčka.  Myšlenku navrhovatelky Rada města Prostějova podpořila.

S nápadem se na město obrátila jedna z obyvatelek tamního bytového domu. Zažádala o pronájem části pozemku o výměře 1 m2 za účelem umístění a užívání komunitního kompostéru. Ten má být určen ke kompostování bio odpadu produkovaného její a dalšími šesti domácnostmi rodin žijících v sousedních bytových domech. Důvodem umístění boxu je zajištění kompostování bioodpadu přímo u zdroje svého vzniku.

Lampiony štěstí se v Prostějově pravděpodobně vypouštět nebudou

Ilustrační foto pixabay.com

Prostějovany zřejmě čeká další omezení zábavné pyrotechniky. Rada města Prostějova totiž dala zelenou regulaci používání pyrotechniky v Prostějově a doporučila zastupitelům odsouhlasit její návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Radní tento návrh předkládají zastupitelům k odsouhlasení.

„Změna spočívá v tom, že do původní vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky bude zakotven zákaz vypouštění lampionů štěstí. Na celém území města Prostějova je zakázáno vypouštění lampionů štěstí. Tento zákaz platí bez výjimky po celý rok,“ uvedl primátor František Jura. Obecně závazná vyhláška 8/2019 stanoví zákaz používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích města Prostějova.

Děkujeme všem, že pomáháte, vzkazuje Prostějov

Foto MMP

V pátek 3. dubna 2020 získalo město Prostějov darem dva tisíce roušek. 

Vedení města je převzalo od Sabiny Matzenauerové, jejíž firma je věnovala. Roušky budou předány do zdravotnických zařízení. (red)

 

Základní a mateřské školy čekají energeticky úsporná opatření

Ilustrační foto MŠ Mánesova

Město vysoutěžilo úpravy tří školských budov, aby v nich byla provedena energeticky úsporná opatření.

Opravy městských budov mají přinést snížení energetické náročnosti, zlepšení funkčních a užitných parametrů a zároveň zlepšení jejich celkového vzhledu. Konkrétně se opatření budou týkat Základní školy v Čechovické ulici, Mateřské školky v ulici Mozartova a mateřinky v ulici Mánesova.

Prostějov je třetí v republice v soutěži „Hejbni s elektrem pro lepší život“

Foto tisková zpráva

Prostějov se v prvním ročníku celostátní soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“ umístil třetí v kategorii měst do 89 999 obyvatel. Soutěž pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, kde cenu v převzala náměstkyně primátora Milada Sokolová a Ilona Kovaříková z Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu Prostějov.

"Jsem hrdá na naše obyvatele, kteří se snaží pro lepší životní prostředí dělat maximum. Odměnou je jim tato cena, za kterou jim děkujeme," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Za bezmála čtrnáct let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. Z obecních a městských rozpočtů se podařilo ušetřit tři čtvrtě miliardy korun. 

Odměny pro vítěze