město

Radní pošlou další finanční dar provozovatelům živností

ilustrační foto pixabay.com

Rada města Prostějova opět rozhodovala o poskytnutí peněžité pomoci (daru) ve výši do 15 000 Kč provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19.

"Jde o živnostníky, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovně v době trvání nouzového stavu v období od ledna do března 2021, a kteří současně splnili požadované podmínky,“ uvedl primátora František Jura.

Na červnové schůzi byly schváleny žádosti za 84 000 Kč. Celkový počet schválených žádostí v letošním roce tak dosáhl počtu 206 a zatím bylo vyplaceno 2.812.209 Kč. (red)

První vlaštovka. Kompostování bio odpadu u bytových domů

Ilustrační foto: MMPv - Seznam.cz

Komunitní kompostér bude určen ke kompostování bio odpadu produkovaného sedmi domácnostmi rodin žijících v bytových domech v ulici Antonína Slavíčka.  Myšlenku navrhovatelky Rada města Prostějova podpořila.

S nápadem se na město obrátila jedna z obyvatelek tamního bytového domu. Zažádala o pronájem části pozemku o výměře 1 m2 za účelem umístění a užívání komunitního kompostéru. Ten má být určen ke kompostování bio odpadu produkovaného její a dalšími šesti domácnostmi rodin žijících v sousedních bytových domech. Důvodem umístění boxu je zajištění kompostování bioodpadu přímo u zdroje svého vzniku.

Lampiony štěstí se v Prostějově pravděpodobně vypouštět nebudou

Ilustrační foto pixabay.com

Prostějovany zřejmě čeká další omezení zábavné pyrotechniky. Rada města Prostějova totiž dala zelenou regulaci používání pyrotechniky v Prostějově a doporučila zastupitelům odsouhlasit její návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Radní tento návrh předkládají zastupitelům k odsouhlasení.

„Změna spočívá v tom, že do původní vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky bude zakotven zákaz vypouštění lampionů štěstí. Na celém území města Prostějova je zakázáno vypouštění lampionů štěstí. Tento zákaz platí bez výjimky po celý rok,“ uvedl primátor František Jura. Obecně závazná vyhláška 8/2019 stanoví zákaz používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích města Prostějova.

Děkujeme všem, že pomáháte, vzkazuje Prostějov

Foto MMP

V pátek 3. dubna 2020 získalo město Prostějov darem dva tisíce roušek. 

Vedení města je převzalo od Sabiny Matzenauerové, jejíž firma je věnovala. Roušky budou předány do zdravotnických zařízení. (red)

 

Základní a mateřské školy čekají energeticky úsporná opatření

Ilustrační foto MŠ Mánesova

Město vysoutěžilo úpravy tří školských budov, aby v nich byla provedena energeticky úsporná opatření.

Opravy městských budov mají přinést snížení energetické náročnosti, zlepšení funkčních a užitných parametrů a zároveň zlepšení jejich celkového vzhledu. Konkrétně se opatření budou týkat Základní školy v Čechovické ulici, Mateřské školky v ulici Mozartova a mateřinky v ulici Mánesova.

Prostějov je třetí v republice v soutěži „Hejbni s elektrem pro lepší život“

Foto tisková zpráva

Prostějov se v prvním ročníku celostátní soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“ umístil třetí v kategorii měst do 89 999 obyvatel. Soutěž pro statutární města v České republice v loňském roce vyhlásil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, kde cenu v převzala náměstkyně primátora Milada Sokolová a Ilona Kovaříková z Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu Prostějov.

"Jsem hrdá na naše obyvatele, kteří se snaží pro lepší životní prostředí dělat maximum. Odměnou je jim tato cena, za kterou jim děkujeme," uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Za bezmála čtrnáct let fungování tohoto kolektivního systému se díky recyklaci spotřebičů podařilo ušetřit 4,5 milionu tun emisí CO2 a také 2,5 milionu MWh elektrické energie. Z obecních a městských rozpočtů se podařilo ušetřit tři čtvrtě miliardy korun. 

Odměny pro vítěze

Město chce vykoupit strategicky výhodné pozemky u aquaparku

ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků, které by v budoucnosti rozšířily a umožnily zcelit plochu současného sportoviště. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 6220/3 – orná půda o výměře 273 m2 a p.č. 6221/1 – orná půda o výměře 9.178 m2, oba v k.ú. Prostějov celkem za kupní cenu 8.9 milionu korun.

„Máme dlouhodobý zájem o tyto pozemky. Vzhledem k umístění nabízených pozemků převážně v plochách veřejných prostranství a občanského vybavení, určených pro tělovýchovná a sportovní zařízení, by mohlo město Prostějov jako vlastník v budoucnu pozitivně ovlivňovat podobu celé lokality.

Město zprovoznilo mobilní aplikaci Prostějova

ilustrační foto MMP

Město Prostějov připravilo pro uživatele mobilních telefonů aplikaci "MOJE MĚSTO V MOBILU".Najdete ji v sekci „VOLNÝ ČAS - MOBILNÍ APLIKACE PROSTĚJOVA“.

Co je možno využívat:

- přehledné kontakty - umožňuje občanům snadný a rychlý přístup ke kontaktům radnice

- hlášení závad - dává možnost občanům nahlásit problém v daném místě jejich bydliště. Snadno vyfotí, napíše problém a odešle.

- nejdůležitější informace z webu - aktuality, kalendáře akci, nové na webu

- životní situace s napojením na telefonní seznam

- tísňové linky a důležité kontakty

- úřední deska

- notifikace událostí

Město spustilo novou službu! Na webu

ilustrační foto MMP

Dne 18. 4. 2017 byla na webových stránkách města Prostějova v odkazu https://www.prostejov.eu/cs/obcan/objednavani-na-urad/, kde se občané mohou objednávat na úřad, spuštěna nová služba pro občany. Lidé se jednoduchým způsobem dostanou k informaci o stavu svých žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

„Jedná se o informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady, kde občané zjistí, zda je jejich doklad již připraven k vyzvednutí,“ informovala Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí. Lidé tak podle konkrétního dne, kdy svou žádost podali, vidí, který den si mohou nový průkaz vyzvednout.

Na webové stránce zjistí nejen informace o tom, jaké doklady jsou již připraveny k vyzvednutí, ale také o aktuálních čekacích dobách nebo počtech právě vyřizovaných klientů. (red)

 

Místní poplatky za odpad budou v roce 2016 stejné jako loni

ilustrační foto

Základní sazba místního poplatku za odpad na rok 2016 nebude v Prostějově zvýšena, činí tedy 600 korun na osobu a rok.

Osoby starší 65 let zaplatí v roce 2016 492 korun. Splatnost poplatku je k 30. červnu 2016.
Pro srovnání se podívejte, jak se výše poplatku vyvíjela od jeho zavedení.

Přehled sazeb poplatku ve městě Prostějově od roku zavedení, tj. od r. 2002:

2002 - 250 Kč,
2003 - 300 Kč,
2004 - 396 Kč,
2005 - 2006 - 420 Kč,
2007 - 480 Kč,
2008 - 2012 - 492 Kč
2013 - 2015 - 600 Kč.