odpady

Sady na separaci rostlinných olejů budou k dispozici na informačním centru

Foto MMP

Od konce března 2022 jsou v některých ulicích a sídlištích umístěné u stanovišť tříděného odpadu nové sběrné nádoby (o objemu 120 litrů) na použité jedlé oleje a tuky z domácností.

Oleje a tuky do nich mohou občané města odkládat v dobře uzavřených PET lahvích. V žádném případě by oleje neměly být odkládány ve skleněných nádobách, které se mohou rozbít a vylít do sběrné nádoby.

Vypij a vrať! Kofola se bude prodávat v zálohovaných lahvích

Foto kofola.cz

Společnost Kofola se dlouhodobě snaží snižovat zátěž životního prostředí a v souladu s touto myšlenkou učinila v poslední době hned několik kroků. Loni představila svůj plánovaný projekt Cirkulka, nyní se přidala také k iniciativě Zálohujme, která v Česku usiluje o zavedení zálohovaných PET lahví a plechovek.

Společnost Kofola nedávno ohlásila vstup do Iniciativy pro zálohování, čímž podpořila snahu o zavedení plošného zálohového systému na PET lahve i plechovky. Společnost už delší dobu zastává ve své obalové strategii princip RRR (Reduce, Reuse, Recycle neboli omez, znovu použij, recykluj). Poté, co například uvedla na trh lahve ze 100% recyklovaného plastu (rPET), představila v loňském roce také projekt Cirkulka, v rámci něhož začne své tradiční nápoje jako je Kofola, Rajec či Vinea prodávat ve vratných skleněných lahvích a zálohovaných přepravkách.

Smlouva na sběr použitého rostlinného oleje schválena

ilustrační foto vimperk.eu

Jak jsme před časem informovali, bude v Prostějově možné vedle již zavedených komodit, které se třídí, ukládat do speciálních nádob i použitý rostlinný kuchyňský olej. V současné době mohou obyvatelé města odevzdávat použité rostlinné oleje z vaření v domácnostech na sběrné dvory v ul. Anenské a v ul. Průmyslové.

„Rada města na svém jednání schválila podpis smlouvy s firmou Viking group, která bude likvidaci, respektive recyklaci oleje ze separačních plastových nádob umístěných ve veřejném prostoru zajišťovat. Důležité je, aby lidé ukládali použitý kuchyňský olej v plastových obalech, protože skleněné obaly by se po odhození mohly rozbít,“ připomněl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že olej bude ukládán do plastových nádob o velikosti 120 litrů, které budou umístěny na vybraných stanovištích pro tříděný odpad na sídlištích, kde je velká koncentrace domácností.

S použitým rostlinným olejem už nebudeme muset do sběrných dvorů

ilustrační foto vimperk.eu

Obyvatelé Prostějova budou mít možnost odevzdat použité rostlinné oleje z vaření v domácnostech na více míst. V současné době lze tyto oleje odkládat pouze na sběrné dvory.

„Naším záměrem je zavést zkušební sběr použitých rostlinných olejů (v PET lahvích) do separačních plastových nádob o velikosti 120 nebo 240 litrů, které budou umístěny na vybraných stanovištích pro tříděný odpad na sídlištích, kde je velká koncentrace domácností. Jednalo by se o stanoviště na sídl. Hloučela, sídl. Západ, sídl. Svobody, sídl. E. Beneše, sídl. Šárka, sídl. Svornosti, na ul. Kostelecká, ul. Tylova a ul. Mozartova, kde by bylo umístěno celkem cca 16 kusů separačních nádob.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje hledá nového manažera

ilustrační foto ber

Posilu do svého týmu hledá Servisní společnost odpady Olomouckého kraje. Projektový manažer by měl do funkce nastoupit už v únoru. Přihlášky do výběrového řízení musí zájemci odeslat do 15. prosince.

"Chceme společně s městy a obcemi Olomouckého kraje čelit výzvám, jež jsou spojeny s plánovaným ukončením skládkování a stanovenými recyklačními cíli. Pro tento úkol potřebujeme  odborníka, který se mu bude moct věnovat full-time,“ řekl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a odpadového hospodářství.

Společnost odpady OK tvoří obce, které spolupracují při nakládání s komunálním odpadem. Jejím hlavním posláním je vytvoření funkčního a udržitelného systému odpadového hospodářství, a to i poté, co ho už nebude možné ukládat na skládky.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje hledá projektového manažera

ilustrační foto ber

Projektový manažer pro oblast odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje bude zajištovat komplexní činností a vedení příslušných svěřených projektů souvisejících s agendou Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., jejímž primárním zájmem je pro své akcionáře (města a obce v kraji) za co nejpříznivějších podmínek zajišťovat využití komunálního odpadu.

Požadavkem je, mimo jiné, VŠ vzdělání technického, ekonomického nebo právnického směru v rozsahu magisterského studijního programu, zkušenosti z práce v oblasti nakládání s odpady, nejlépe v oblasti svozu, třídění a využití komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu, znalost aktuální legislativy v oblasti odpadového hospodářství (zákon o odpadech, oběhové hospodářství, …), schopnost práce s technickou dokumentací. Předpokládaný nástup do funkce je únor 2022.

Za starý mobil dostanete knížku. Začíná nový ekologický projekt

ilustrační foto

Společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem spustila nový projekt Odlož mobil v knihovně. Lidé, kteří takto odevzdají vysloužilý telefonní přístroj, mohou vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě jeden tisíc korun. V Prostějově tak můžete učinit v Městské knihovně Prostějov na Skálové náměstí a Vápenici a také v Turistickém informačním centru na náměstí T. G. Masaryka 131/12.

„V domácnostech po celém kraji leží podle odhadů statisíce starých, často nefunkčních mobilů. Přitom tyto přístroje mohou být recyklovány, a tím se ušetří třeba těžba vzácných kovů v deštných pralesích,“ vysvětluje smysl projektu Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Odevzdaný přístroj musí obsahovat údaje, díky kterým mohou pořadatelé projektu výherce kontaktovat.

„Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát,“ dodal regionální manažer neziskové společnosti ASEKOL Zdeněk Kovářík.

Kaufland uspoří 14 tun plastu. Novým balením masa z pultů

ilustrační foto Kaufland

Kaufland přichází s novinkou v balení hovězího, vepřového a drůbežího masa v čerstvých pultech. Oblíbené pochoutky na pultech zákazníkům balí do papírového přířezu, produkty s kostí navíc do transparentní tašky.

„Díky tomu, že se maso bez kosti bude balit pouze do papírového přířezu, ročně uspoříme 14 tun plastu. Spotřeba plastových tašek se sníží na třetinu původního objemu,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland. Vrchní část nového přířezu je totiž papírová, spodní tvoří z důvodu zamezení protečení šťávy tenká fólie. Oba díly lze od sebe snadno oddělit a recyklovat.

Úsporu plastů řeší společnost napříč celým sortimentem.

Nezapomeňte na platbu za popelnice, připomíná Magistrát

ilustrační foto ber

Správce poplatku Finanční odbor Magistrátu města Prostějova sděluje všem poplatníkům, že na rok 2021 je sazba místního poplatku za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600,- Kč a splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2021.

I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí v roce 2020 částku 492,- Kč (úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností).

Výše poplatku v roce 2021 již devátým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.

Poplatek za rok 2021 má povinnost platit fyzická osoba, která:

- má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);

Za uložení odpadu mimo kontejnery hrozí vysoká pokuta. Přesto děláme binec dál

ilustrační foto ber

Městská policie Prostějov využívá k monitorování sběrných míst i MKDS, kterým jsou místa monitorována. Jenže na některá kamery nedohlédnou.

Je tomu tak třeba v Sokolské ulici, kde se tradičně hromadí papírové krabice. „Lidi se ani nenamáhají je sešlapat. FCC to ráno uklidí a do večera je zas plno. Navíc to jsou většinou obaly z nějaké firmy. Strážníci by se měli občas podívat i sem, když už tady kamery nemáme,“ posteskl si jeden z obyvatel sousedního domu. Stejná situace je i ve Svatolukově ulici, kde si, mimo jiné, u kontejnerů lebedil starý gauč.