Sady na separaci rostlinných olejů budou k dispozici na informačním centru

Sady na separaci rostlinných olejů budou k dispozici na informačním centru
Foto MMP
Další fotky: 
Sady na separaci rostlinných olejů budou k dispozici na informačním centru

Od konce března 2022 jsou v některých ulicích a sídlištích umístěné u stanovišť tříděného odpadu nové sběrné nádoby (o objemu 120 litrů) na použité jedlé oleje a tuky z domácností.

Oleje a tuky do nich mohou občané města odkládat v dobře uzavřených PET lahvích. V žádném případě by oleje neměly být odkládány ve skleněných nádobách, které se mohou rozbít a vylít do sběrné nádoby.

„Pro lepší manipulaci při likvidaci olejů a tuků z domácností jsme se rozhodli pořídit speciální sady pro pohodlnější nakládání s těmito odpady. Nakoupíme tisícovku plastových nálevek za téměř 61 tisíc korun (včetně DPH). Naším záměrem je následně bezplatně vydávat tyto nálevky občanům města - prostřednictvím Odboru správy a údržby majetku města a Turistického informačního centra obdobně, jako v minulosti při pořízení tašek na tříděný odpad,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který je zodpovědný za správu a údržbu majetku města.

Pořízením a výdejem těchto nálevek občanům města se podpoří separace použitých rostlinných olejů a tuků z domácností do nově instalovaných nádob v ulicích a na sídlištích. (red)

Poslat nový komentář