Prostějovský podzim oživí barvy kampaně na třídění odpadu

Prostějovský podzim oživí barvy kampaně na třídění odpadu
ilustrační foto

Pilotní projekt v rámci podpory a popularizace třídění odpadů proběhne v následujících dnech v Prostějově. Pětistovka domácností obdrží zdarma speciální sadu žluté, modré a zelené tašky na třídění.
Cílem této aktivity je zejména zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů. Akce propagující odpovědné nakládání s odpady v domácnostech proběhne v následujících dnech ještě v dalších třech moravských a českých městech – v Přerově, Kroměříži, Blansku a v Pelhřimově. Jedná se o oblasti s vysokým potenciálem růstu v rámci příslušných regionů. Pilotní projekt proběhne v předem vytypovaných obytných zónách. „Věřím, že naše barevné tašky budou občany motivovat k aktivnějšímu přístupu ke třídění odpadů. Často jsme se setkávali s názorem, že lidem doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů, i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli takovouto aktivitu realizovat,“ uvedl Marek Hruška, regionální manažer z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která ve spolupráci s Olomouckým krajem aktivity na podporu třídění odpadů financuje.

Tašky v první fázi získají obyvatelé sídliště
V Prostějově budou dvojice vyškolených pracovníků specializované agentury roznášet sady barevných tašek přímo do domácností, v první fázi na sídlišti vymezeném těmito ulicemi: Antonína Slavíčka, Václava Špály a Jana Zrzavého. Akce bude probíhat v úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu, vždy od 15:30 do 19:00 hodin.

Přínos akce vyhodnotí dotazníkový průzkum
Obyvatelé příslušné lokality budou o akci předem informováni prostřednictvím letáků v poštovních schránkách, na vývěskách v domech a také díky regionálním médiím. Lidé pracovníky poznají podle jednotných triček s tematikou třídění odpadů. „Společně s taškami budeme rozdávat také propagační předměty z recyklovaných materiálů, zájemcům můžeme také odpovědět na dotazy týkající se třídění odpadů a jejich následného zpracování,“ popsal koordinátor projektu Miroslav Grass. Ve stejných lokalitách měst proběhne v příštím roce dotazníkové šetření, na jehož základě bude vyhodnocen přínos akce. Sledovat se budou také výsledky třídění. Pokud tato aktivita v rámci projektu kraje a společnosti EKO-KOM splní očekávání, plánuje se její rozšíření i do dalších domácností. Praktické plastové tašky tří barev na třídění papíru, skla a plastu, se dají navzájem spojit suchým zipem. Lidé tak mohou doma odpad třídit přímo do těchto tašek, a poté jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy.
(red)

Poslat nový komentář