podpora

Hejtmanství znovu podpoří dětská dopravní hřiště

foto Olomoucký kraj

Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu – a děti na kolech obzvlášť. Proto Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje výstavbu a modernizaci dětských dopravních hřišť, kde se malí cyklisté naučí pravidla bezpečné jízdy. Letos na ně dá čtyři milióny korun.

„Peníze lze využít nejen na stavbu nových hřišť, ale i na modernizaci těch stávajících. Žadatelé je mohou použít například na dopravní prostředky, stavební úpravy, na dopravní značky nebo semafory,“ informoval Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Hejtmanství už dotační program vyhlásilo, obce tedy mohou o podporu požádat hned po přečtení následujících řádků. Musí ale počítat s tím, že minimálně 30 procent ceny projektu uhradí ze svého.

Knihovny napříč regionem dostanou peníze na provoz

Foto olkraj.cz

Náruživé čtenáře, knihomoly a vůbec všechny milovníky dobré četby potěší Olomoucký kraj. Mezi knihovny totiž rozdělí více než čtrnáct miliónů korun. Finance mohou využít na svůj provoz, pořádání akcí i rozšíření knihovního fondu.

„Regionální knihovny zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb. Navíc často pořádají různé doprovodné akce a jsou centrem kulturního života na venkově,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Peníze si mezi sebou rozdělí Knihovna města Olomouce, Městská knihovna v Přerově, Městská knihovna Prostějov, Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, Městská kulturní zařízení Jeseník, Městská kulturní zařízení Hranice a Městská knihovna Lipník nad Bečvou.

Dotace ministerstva vnitra podpoří činnost hasičů

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov obdrží od ministerstva vnitra prostřednictvím kraje dotaci na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů.

„Půjde o částku 162 700,00 Kč a jde výhradně o účelovou neinvestiční dotaci na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy u našich dobrovolných hasičských jednotek v Čechovicích, Domamyslicích, Krasicích, Vrahovicích a v Žešově,“ upřesnil primátor František Jura s tím, že v předchozích letech pořídili hasiči z tohoto dotačního titulu převážně přilby, zásahovou obuv, technické rukavice, hadice či zásahová pěnidla. (red)

Hejtmanství pomůže kultuře. Žádosti o podporu přijímá od půlky ledna

ilustrační foto Olomoucký kraj

Celkem osmnáct miliónů korun má pro letošek připraven Olomoucký kraj na podporu kultury. Peníze pomohou například pořadatelům kulturních akcí, autorům uměleckých děl, divadlům, muzeím a podobně.

„Významná část kultury je na dotování závislá, protože jejím účelem není vytváření zisku, ale kultivování společnosti. Proto si jsem jistý, že každá rozdělená koruna zamíří na správné místo a poslouží dobrému účelu,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

Hasiči dostanou peníze. Na techniku a například i na vzdělávání

ilustrační foto Olomoucký kraj

Dotační programy Olomouckého kraje počítají i na letošní rok s podporou sborů dobrovolných hasičů a jejich zásahových jednotek. Peníze budou moci čerpat nejen na svoji činnost, ale také na pořízení nové požární techniky.

„Dobrovolní hasiči patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému a třeba na venkově jsou často důležitými hybateli kulturního a společenského dění. Proto je kraj podporuje a na jejich aktivity jim finančně přispívá,“ vysvětlil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na letošní rok tak hejtmanství připravilo dva dotační programy, které dobrovolným hasičům pomohou. První za tři a půl miliónu korun myslí na činnost sborů a jejich akce, mezi které patří například odborná školení a vzdělávání, tábory pro děti nebo soutěže v požárním sportu.

Kraj rozdá včelařům půl miliónu korun

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj i v letošním roce podpoří včelaře. Mezi začínající i stávající chovatele rozdělí půl miliónu korun. Jedná se o dotační program, jehož cílem je rozvoj včelařského oboru a zajištění kvalitních podmínek pro chov včel.

„Včely jsou důležitá součást ekosystému, proto dlouhodobě podporujeme stávající i začínající včelaře, aby byla péče o včely zajištěna i v následujících letech. Začínající včelaři mohou z finančních prostředků zakoupit například včelí královny nebo oddělky včel, peníze mohou využít také na základní vybavení včetně kompletně nových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem,“ popsal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Na životní prostředí půjdou milióny, vzkazuje kraj

Foto Olomoucký kraj

Zhruba pět miliónů korun investuje letos Olomoucký kraj do dotačního Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství. O finanční pomoc byl opět obrovský zájem – sešlo se 85 žádostí a Rada Olomouckého kraje na doporučení příslušné komise podpořila drtivou většinu z nich.

„Uvědomujeme si důležitost a nutnost péče o životní prostředí, proto se snažíme veřejnost k ekologickému chování motivovat a pomáhat těm, kteří už různé aktivity v této oblasti již podnikají,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Jednasedmdesáti žadatelům rozdělí kraj 5,2 miliónu korun. Jedná se o projekty, které mají například zadržovat vodu v krajině, přispívat k rozvoji biodiverzity nebo je jejich smyslem výsadba či údržba alejí.

Hejtmanství finančně podpořilo pořadatele volnočasových aktivit

Foto Olomoucký kraj

Zahálka je matkou hříchu, tvrdí pořekadlo, které ale v Olomouckém kraji platit nemusí. Hejtmanství letos podpořilo pořádání volnočasových aktivit částkou 1,25 miliónu korun. Na dotace se může těšit 58 žadatelů.

„Podpora směřuje do volnočasových aktivit, které vedou k činorodému trávení volného času a ke sportování. Na kraj přišlo 68 žádostí o dotace, jen zlomek neprošel hodnoticím sítem, všechny ostatní jsme podpořili,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu.

Každou pořádanou akci podpoří kraj částkou nejméně 10 tisíc korun, maximální výše dotace je třiapůlkrát vyšší. Jednou z dotačních podmínek bylo například to, že se muselo jednat o projekt nekomerční povahy. 

Kraj dá milióny korun na čističky, vodovody i udržení vody v krajině

ilustrační foto Olomoucký kraj

Čističky odpadních vod (ČOV), vodovody, kanalizace nebo opatření na udržení vody v krajině – to jsou hlavní oblasti vodohospodářské infrastruktury, které letos podpoří Olomoucký kraj. A nikoli jen symbolicky, ale také hmatatelně částkou 21 miliónů korun.

„Čistá voda v krajině je základem péče o životní prostředí. Olomoucký kraj to dobře ví, a proto podporuje všechny aktivity, které k tomuto cíli směřují,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Dotační program na podporu vodohospodářské infrastruktury má celkem tři tituly – výstavba, dostavba a rozšíření ČOV, dále výstavba a rozšíření vodovodů a do třetice obnova environmentální funkce krajiny.

Kraj podpoří hasiče. Dostanou více než devět miliónů korun na techniku

ilustrační foto

Jednotky sboru dobrovolných hasičů se i letos mohou spolehnout na pomoc Olomouckého kraje. Z jeho rozpočtu totiž dostanou 9,4 miliónu korun. Peníze poslouží na obnovu a modernizaci požární techniky.

„Přes sedm miliónů korun mohou hasiči využít na pořízení a opravu požární techniky včetně nákupu věcného vybavení a zajištění akceschopnosti. Krajská rada navrhla rozdělit tyto dotace mezi téměř 230 žadatelů,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Hejtmanství podpoří i obce, které pořizují nové požární stříkačky a dopravní automobily. Žádostí se sešlo celkem deset za 1,8 miliónu korun. Vyhověno bylo všem.