podpora

Sportovní hvězdy dětem opět v Prostějově

Ilustrační foto amfora.cz

Radní doporučují zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 300 tisíc korun na uspořádání letošního ročníku charitativní akce Sportovní hvězdy dětem. Se žádostí o dotaci se na město Prostějov obrátil pořadatel akce, společnost TK PLUS.

Uvedený žadatel se obrátil na Radu města Prostějova a Zastupitelstvo města Prostějova s žádostí o poskytnutí individuální dotace na jednorázovou akci z rozpočtu města Prostějova na rok 2023.

Město přispěje na bohuslavický Dům pokojného stáří

Foto Charita Konice

Částkou ve výši 50.000 korun přispěje město Prostějov na opravu kotelny v Domě pokojného stáří, který v Bohuslavicích provozuje konická Charita. Rozhodli o tom na svém jednání prostějovští radní.

„V tomto zařízení žijí v současné době dva občané z Prostějova. Mimo jiné i proto jsme se rozhodli na rekonstrukci kotelny přispět. Další finance poskytne Olomoucký kraj a výtěžek z Tříkrálové sbírky,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Marcel Župková. (red)

Záchrana malých obchůdků pokračuje. Na venkov půjdou další milióny korun

Foto Olomoucký kraj

Také letos spustil Olomoucký kraj dotační program Obchůdek. Ten je zaměřený na podporu malých prodejen na venkově, které by jinak zavřely, a lidé by pak za nákupem základních potravin museli složitě dojíždět jinam.

„Tento dotační program se v minulých letech osvědčil a je o něj velký zájem. Naší snahou je, aby na venkově byly dostupné základní služby pro občany, k čemuž prodej potravin a dalšího zboží určitě patří,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V dotačním balíku jsou připraveny tři milióny a tři sta tisíc korun. Příjem žádostí o podporu odstartuje 23. října a skončí 3. listopadu. Vyhlášení podpůrného programu schválilo krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání s tím, že maximální výše dotace na jednoho žadatele je 100 tisíc korun.

Radnice přispěje dětem na obědy

Ilustrační foto pixabay.com

Rada města Prostějova schválila poskytnutí peněžité pomoci zákonným zástupcům dětí a žáků zřizovaných mateřských a základních škol, a to ve výši 5.000,- Kč na jedno dítě. Peníze jsou určeny na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti se stravovacím omezením dětí a budou poskytovány na základě žádosti podané prostřednictvím škol odboru školství, kultury a sportu.

Podle stávajících informací je cca 50 dětí se stravovacím omezením. Finanční pomoc města se bude týkat těch, kteří se nemohou vůbec stravovat ve školní jídelně. Především se jedná o celiatiky (bezlepková dieta). „Je to kompromis v řešení stravování těchto dětí. Z hlediska pravidel hygieny je velmi obtížné nejen zajistit výrobu této stravy, ale i následný rozvoz. Víme, že největší zátěž nesou rodiče, a proto jsme rozhodli o poskytnutí této finanční podpory,“ vysvětluje náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka.

Asfaltový chodník uvnitř velodromu projde rekonstrukcí

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci SKC Prostějov ve výši 390 tisíc korun na rekonstrukci cyklistického asfaltového chodníku uvnitř velodromu.

„Cyklistický asfaltový chodník uvnitř velodromu ve tvaru oválu slouží pro nezbytné rozjetí před závody a vyjetí cyklistů po závodech. Chodník je příčně rozpraskán po celé šíři chodníku a celkově je značně poškozen. Jednalo by se o klasický asfaltový chodník s podložím písek, kamenná drť a kvalitní asfaltový chodník odolný vysokým teplotám. Chodník propojuje dlážděné cyklistické boxy po obou stranách, ve kterých jsou umístěni cyklisté po dobu závodu,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Kraj opět podpoří obědy do škol. Nově dostanou šanci i středoškoláci

Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se také letos zapojí do projektu Obědy do škol. Oproti minulým letům budou moci na bezplatné jídlo dosáhnout i žáci středních škol. V krajském rozpočtu je na to pro školní rok 2023/2024 připraveno 8,7 miliónu korun.

 „Na bezplatné stravování ve školách mají nárok žáci, jejichž rodina je ohrožena chudobou, nachází se v hmotné nouzi a podobně. Cílem projektu je, aby měli všichni školáci přístup ke kvalitní stravě,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj přispěje na rozšíření potravinových bank. Jedna bude i v Prostějově

ilustrační foto ber

Zhruba 200 tun pomoci pro více než šest tisíc osob – to je předpokládaná kapacita rozšířené sítě potravinových bank, která vzniká v Olomouckém kraji. A to i díky hejtmanství, které na ni přispěje částkou tři milióny korun. Výdejna potravinové pomoci bude od září v každém okresním městě. V krajském působí už od začátku roku.

„Projekt je zaměřený na matky samoživitelky a rodiny s dětmi, dále na osoby v nouzi, seniory a podobně. Počet lidí, kteří využívají potravinové banky, roste a kraj na to chce reagovat,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Potravinové banky fungují v Česku na principu redistribuce. Znamená to, že lidé si pro jídlo nechodí přímo do potravinových bank, ale získávají jej od výdejních organizací, které s bankami spolupracují. V Olomouckém kraji jich je jednačtyřicet – řadí se mezi ně například Charita, Člověk v tísni nebo Armáda spásy.

Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Foto Olomoucký kraj

Výsadba stromů podél cest, zeleně v krajině nebo péče o památné stromy a aleje. Na tyto akce vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo téměř jeden a půl miliónu korun.

„Staré památné aleje kolem cest vyžadují péči, především v podobě prořezávání větví. Na některých místech je zase potřeba vysadit aleje nové. Jedná se o důležité aktivity, které zlepšují životní prostředí kolem nás, proto mají krajskou podporu,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Maximální výše dotace na jednu akci činí sto padesát tisíc korun, minimální pět tisíc. O dotace mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby.

Město podpoří Burzu práce a vzdělání. Sníží nájem za pronájem KaSCentra

ilustrační foto ber

Radní v této souvislosti schválili snížení nájemného pořadateli – Okresní hospodářské komoře – na konání akce. Ta proběhne v září letošního roku.

„Okresní hospodářská komora v Prostějově požádala o snížení pronájmu prostor Společenského domu Prostějov. Vzhledem k celkovému obecně prospěšnému významu celé akce, dále s ohledem na skutečnost, že město Prostějov na akci participuje a dosud jsme vždy požadavku na snížení nájmu vyhověli, nevidíme důvod, proč touto formou akci znovu nepodpořit, vysvětlila náměstkyně primátora Marcela Župková s tím, že jde už o 6. ročník Burzy práce a ani Domovní správa nemá námitek se snížením nájmu. (red)

Dotaci obdrží také prostějovští vozíčkáři Prostějov

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova odsouhlasila poskytnutí dotace spolku Prostějovští vozíčkáři, a to ve výši 25 tisíc korun.

„Peníze jsou určeny na celoroční činnost spolku, na nájem, energie, provozní náklady a také na jednodenní zájezd vozíčkářů bezbariérovým autobusem,“ přiblížila náměstkyně primátora Marcela Župková.  Jak doplnila, je velmi ráda, že prostějovští vozíčkáři, i přes své zdravotní handicapy, dokáží žít plnohodnotné životy. "A na to jim rádi přispějeme," dodala náměstkyně. (ber)