podpora

Město v příštím roce opět dotačně podpoří sport v Prostějově

Ilustrační foto Sokol 1 Pv

Zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“ a také v titulu 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“.

Zastupitelé v září tohoto roku schválili – Program na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly:

- dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“

- dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“

- dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“

- dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“

Město podpoří X. letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2021

Foto odm.olympic.cz

V příštím roce se v Olomouckém kraji připravuje velké sportovní klání. Město Prostějov se bude podílet na pořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Hry pořádá Olomoucký kraj společně s Českým olympijským výborem už podruhé.

„Vedle tradičních sportů, které se obvykle na olympiádě představují, jako je atletika, plavání, basketbal či volejbal, se v Olomouckém kraji bude poprvé šermovat. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejích kolejí v centru města a v nedaleké Pevnosti poznání organizátoři připraví Olympijský dům – místo setkávání sportovců, medailových ceremoniálů i programu pro fanoušky,“ nastínil primátor František Jura a doplnil, že hry se budou na území Olomouckého kraje konat ve dnech 27. června až 2. července 2021.

Nadace Agel i letos podpoří vzdělání handicapovaných dětí

ilustrační foto Nadace Agel

Pravidelně docházet do školy a radovat se ze studia navzdory svému handicapu mohou žáci Střední školy, základní školy a mateřské školy Jistota, o.p.s., která vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci s různými postiženími. Nadace Agel je podporuje již šestým rokem a také letos jim přispěje částkou 50 tisíc korun na provoz speciálních automobilů, které sváží děti do školy.

„Uvědomujeme si, že jednorázová podpora je vítaná, ale větší význam má dlouhodobě poskytovat handicapovaným dětem možnost studovat a dát jim ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se v budoucnosti osamostatnily,“ míní Veronika Dostálová, členka správní rady nadace.

Radní posílají dotační peníze do kulturní oblasti

ilustrační foto pozvánka

Vlastivědný věstník moravský, Divadelní slavnosti Lope de Vegy na nádvoří zámku Plumlov, doprovodný program Muzea kočárů na Hanáckých slavnostech 2020 v Prostějově a výstava autorských fotografií Ivana Vikára - akce, které získají dotační podporu města Prostějova.

Rada města Prostějova žádostem, které ke schválení doporučila Komise pro kulturu, vyhověla. Peníze mohou být využity na přesně smluvně určené účely.

„Částka ve výši 83 tisíc korun bude rozdělena mezi čtveřici žadatelů. Jsme rádi, že můžeme podpořit například vznik Vlastivědného věstníku moravského s příspěvky z dějin města Prostějova nebo třeba výstavu autorských fotografií,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti kulturní oblast. (red)

Do sportu ve městě půjdou další dotační peníze

ilustrační foto zastupitelstvo

Zastupitelé budou rozhodovat o kladném stanovisku radních, poskytnout dotace jednorázovým sportovním akcím v druhém kole.

„Zastupitelstvo města Prostějova před časem schválilo dotační program - Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly. Titul číslo 1 je Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele a titul číslo 2 je podobný a to Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele,“ uvedl primátor Prostějova František Jura s tím, že část prostředků již byla vyčerpána v kole prvním.

Zastupitelé přiklepli sportovcům přes deset milionů

ilustrační foto dsp-pv.cz

 

Zastupitelstvo odkleplo sportovcům veřejné finanční podpory. Těšit se mohou na více než deset milionů korun. Deset dostanou velké kluby, přes dva poputují do menších.

Nejvíce peněz putovalo hokejistům, senioři a mládež dostanou 2 830 tisíc korun. VK Prostějov dostane 1600 tisíc, TK Prostějov 1 500 tisíc, Orli 1 200 tisíc, SK Prostějov 500 tisíc. „TJ Sokol Vrahovice jsme schválili na údržbu a provoz koupaliště 370 tisíc, TJ OP a TJ Prostějov na činnost po půl milionu,“ vyjmenovala některé další příjemce náměstkyně primátora Ivana Hemerková. (ber)

Na veřejnou finanční podporu má zálusk 201 žadatelů

ilustrační foto

 

Patnáct milionů korun uvolní letos prostějovský magistrát na veřejnou podporu. Žádost o ni podalo 201 subjektů, 81 z nich se týká sportu.

Veřejná finanční podpora je poskytována jako návratná nebo nenávratná, zpravidla bezúročně, vždy je však stanoven účel jejího užití a časové použití. „V loňském roce jsme měli k dispozici 20 miliónů, letos je to o pět méně,“ nechala se slyšet náměstkyně primátora Ivana Hemerková. (red)

Akademie hokejové mládeže dostane od kraje půl milionu

ilustrační foto internet

 

Projekt spolupráce hokejových klubů, jejichž nejlepší dětští hráči budou v pravidelných intervalech trénovat společně, podpořil v minulých dnech Olomoucký kraj. 

"Akademie hokejové mládeže bude určena pro hokejisty od 5. do 8. tříd. Akce předpokládá spolupráci hokejových klubů z Olomouce, Šumperka, Přerova, Prostějova, Uničova a Šternberka," uvedl mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger.

Organizátoři chtějí tímto způsobem zvýšit počet družstev hrajících celorepublikové extraligové soutěže a vychovat úspěšně reprezentanty. Celkové náklady činí 2,4 miliónu korun, kraj hodlá poskytnout 500 tisíc. (red)

Radní zaměstnává Nerudovská otázka – kam s veřejnou finanční podporou?

ilustrační foto

Také u veřejné finanční podpory na výchovu a vzdělání a kulturu se letos snížily částky.  Škrty se dotkly všech oblastí, kam veřejná finanční podpora směřuje a to často o víc než avizovaných deset procent.

Rada města na svém posledním jednání projednávala rozdělení veřejné finanční podpory směřované do oblasti výchovy a vzdělání a také kulturu. Na základě doporučení komise pro výchovu a vzdělání 

poskytne magistrát nenávratnou veřejnou finanční podporu z rozpočtu na projekt Studentský majáles a Střednímu odbornému učilišti obchodnímu na zajištění oslav Dne učitelů. Veřejná finanční podpora činí celkem 80 tisíc korun. Další tři žádosti komise nedoporučila.