cyklostezky

Kraj podpoří budování cyklostezek, dopravních hřišť i přechodů

ilustrační foto Olomoucký kraj

Rada Olomouckého kraje na svém posledním zasedání schválila rozsáhlé investice do dopravy. Ty se týkají projektů, které zvýší bezpečnost silničního provozu. Hejtmanství tak podpoří budování cyklostezek, dopravních hřišť i přechodů pro chodce.

„Cyklostezky jsou pro bezpečnost dopravy zcela zásadní. Proto na ně chceme příští rok uvolnit rovných jedenáct miliónů korun. Příslušný dotační program spustíme v lednu,“ informoval Michal Zácha, radní Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Další peníze kraj poskytne na modernizaci a budování dopravních hřišť. Jejich přínosem je především výchova školáků, aby se v reálném provozu uměli dobře orientovat. Obce a města, která se rozhodnou pro stavbu nebo obnovu těchto tréninkových ploch, mohou od kraje žádat celkem čtyři milióny korun.

Cyklostezka propojující Olomouckou a Vrahovickou ulici bude!, říká náměstek Rozehnal

ilustrační foto ber

Trasa cyklostezky od ulice Olomoucké po železniční přejezd - v lokalitě u pivovarského rybníčku, má město Prostějov rozpracovanou do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci priorit, z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů, byla upřednostněna výstavba samotného podjezdu pod Olomouckou ulicí tak, aby cyklisté mohli bezpečně překonat tuto frekventovanou výpadovku.

„Nyní intenzivně jednáme se Správou železnic, respektive s projekční firmou, o budoucí podobě výše zmiňovaného problematického přejezdu (P 7589) u takzvané myší díry. Jeho přestavba bude součástí dlouhodobě připravované rozsáhlé rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově. Snažíme se zajistit, aby cyklisté a chodci měli k dispozici chráněný kapacitní přechod přes tento nebezpečný úsek, včetně napojení mezi zmíněnými ulicemi a své vymezení mimo komunikaci pro motorová vozidla.

Stavbu nové cyklostezky v ulici J. Lady podpoří dotační peníze

ilustrační foto MMP

„Jde o vybudování nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce a navazující chodníky, včetně zúžení komunikace v místě přechodu pro chodce i cyklisty. Postupně tak doplňujeme síť cyklostezek ve městě tak, aby se sebe postupně co možná nejvíce navazovaly. Někde nám brání majetkoprávní vztahy, které postupně řešíme,“ uvedl primátor František Jura.

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení předložila společnost KÁMENBAU s.r.o., Vidče. „Původní projektová dokumentace byla zpracována ve větším rozsahu. Z ní byla vyjmuta část, která obsahuje předmětnou cyklostezku s nezbytnými navazujícími chodníky a úpravou komunikace v místě přechodu. Finanční rezerva na tuto úpravu, autorský dozor, koordinátora BOZP, ochranu inženýrských sítí a pokládku rezervních chrániček činí zhruba 160 tisíc korun (vč. DPH). Celkové náklady na realizaci stavby tedy činí asi 2,2 milionu korun (vč.

Kraj podpořil výstavbu cyklostezek. Miliony půjdou i na Prostějovsko

ilustrační foto

Zase o něco bezpečněji se budou lidé pohybovat po Olomouckém kraji. Hejtmanství totiž také letos přispělo městům a obcím na stavbu nových cyklostezek. V rámci dotačního programu rozdělilo více než 21,7 miliónu korun. A dostalo se i na Prostějovsko.

„Nová cyklostezka propojí například Kostelec na Hané s nedalekou obcí Lutotín. K bezpečnosti výrazně přispěje také trasa kolem Plumlovské přehrady. Krajské peníze pomohou i při stavbě dalších částí stezky pro cyklisty mezi Litovlí a Uničovem – konkrétně na území Střelic a Červenky,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

Podmínkám dotačního programu vyhovělo celkem dvanáct žádostí od jedenácti žadatelů. Hejtmanství nově upravilo dotační podmínky tak, aby na peníze dosáhlo více žadatelů. Jednodušší byla také administrace jejich žádostí.

Doprava v kraji bude bezpečnější. Hejtmanství přispěje na cyklostezky i nové přechody

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

O něco bezpečněji se budou moci pohybovat cyklisté i pěší v našem regionu. Kraj totiž připravil další kolo dotačních programů, díky kterým vyrostou nové cyklostezky a přechody pro chodce.

„O dotace z obou programů byl v minulosti velký zájem. Města a obce díky krajským penězům postavily desítky kilometrů tras pro cyklisty. Přibyly také přechody a další opatření, která výrazně přispěla k bezpečnějšímu provozu na silnicích,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

V obou programech, jejichž vyhlášení musí ještě schválit zastupitelstvo, je připraveno k rozdělení celkem sedmnáct a půl miliónu korun.

Na stavbu cyklostezek dá kraj více peněz

ilustrační foto

Olomoucké hejtmanství letos uvolní deset miliónů korun na opravy stávajících a budování nových cyklostezek. Je to zhruba o třetinu více, než kolik kraj vyčlenil vloni.

„Naší snahou bude podpořit zejména ty projekty, které pomohou řešit bezpečnou jízdu cyklistů v místech, jež jsou z pohledu dopravního provozu velmi riziková a nebezpečná,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Vloni kraj vyčlenil na podporu budování cyklostezek sedm miliónů korun, letos přidal další tři milióny. Dotační program, který výrazně přispívá k bezpečí na silnicích, zavedlo hejtmanství už v roce 2004.

Víte, jak vypadá mapa cyklostezek v Prostějově?

ilustrační foto mapa MMP

Chcete vědět, jak vypadá mapa prostějovských cyklostezek? Nic jednoduššího.

Na přiložené mapce naleznete i ty, které se teprve budou stavět. (red)

 

Kraj vystavil dotazník pro cyklisty. Kvůli rozvoji

ilustrační foto Čistý Prostějov

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Výstupy z ankety budou zapracovány do strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“.

Dokument zmapuje aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji. Současně s tím budou navržena krátkodobá a dlouhodobá opatření, která umožní další efektivní rozvoj cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je dostupný nahttps://docs.google.com/forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/viewform?edit_requested=true. (Zdroj kr-olomoucky.cz)

Aukce snížila cenu chodníků a komunikace v Čechovicích o víc než milion

ilustrační foto MMP

Zastupitelé na svém nedávném jednání odsouhlasili finance na vybudování  komunikace a chodníků v Čechovicích. Elektronická aukce snížila jejich cenu o 1,1 milionu korun.

V Čechovicích se bude stavět hned dvakrát. Bude vybudováno nové komunikační propojení a chodník, plus veřejné osvětlení, které povede od Plumlovské od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po Luční. Délka komunikace je 160 metrů. „Druhou akcí je vybudování chodníku a veřejného osvětlení, který vede podél ulice Plumlovské, od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po ulici Čechovickou.

Olomoucký kraj i letos podpoří výstavbu cyklostezek na Prostějovsku

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Se svými žádostmi o dotaci z programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek uspělo celkem osm měst a obcí. Kraj mezi ně rozdělí 8 milionů 769 tisíc korun. Olomouc, Přerov, Prostějov, Mohelnice, Uničov, Dlouhá Loučka, Újezd a Šumvald – právě do těchto míst krajské peníze poputují.

V Prostějově bude za krajské peníze vybudována smíšená stezka podél ulice Letecká od okružní křižovatky silnic Kralická a Dolní po už postavenou cyklostezku na Bedihošť. Rozdělení peněz musí schválit ještě krajští zastupitelé.

Celková výše schválených dotací za období 2004 až 2015 činila 80 milionů 665 tisíc korun. Z toho města a obce skutečně vyčerpaly více než 77 milionů. Za tyto peníze bylo vybudováno téměř 85 km cyklostezek. (red)